Ит Лидери

IDC с прогнози за пазара на Големите данни и анализите

Computer World

IDC публикува прогнози, посветени на бъдещето на световния пазар на решения, свързани с Големи данни и анализите за следващите няколо години.

  • Сегментът на визуалните инструменти ще нараства 2,5 пъти по-бързо, отколкото останалата част от пазара на решенията за бизнес анализи. До 2018 г. инвестициите в системи за визуализация на данни, удобни за самостоятелна употреба от всички, ще се превърнат в нещо задължително за всяко предприятие.
  • През следващите 5 г. разходите за облачни продукти за Големи данни и анализи ще растат три пъти по-бързо, отколкото локалните решения. Хибридните клауд системи ще се превърнат в задължителни.
  • Недостигът на квалифицирана ръботна ръка ще продължава. Само в САЩ през 2018 г.ще са налични 181 хил. работни места за дълбок анализ и пет пъту повече – за работници с опит с областта на управлението на данни и тяхната интепретация.
  • До 2017 г. основа на стратегиите в областта на Големите данни и анализите ще стане единна платформа, върху която работят средства за управление на информация, анализ и търсене.
  • През 2015 г. ще се ускори възприемането на приложения, използващи сложна и прогнозна аналитика, в това число с използване на технологии за машинно обучение. Сегментът на тези приложения ще нараства с 65% по-бързо, отколкто пазарът на приложенията, нямащи такива фуннции за прогнозиране.
  • 70% от едрите организации вече купуват външни данни, а до 2019 г. този показател ще нарасне до 100%. Паралено повече организации ще започнат да извличат  доходи от своите данни, продавайки ги и предоставяйки съдържание на тяхна база.
  • Внедряването на технологии за непрекъснат анализ на потоци от събития през 2015 г. ще се ускори поради разпространението на технологиите, сврзани с Интернет на нещата (IoT), а средният годишен темп на ръст на пазра на IoT през следващите години ще е 30%.
  • Дялът на платформите за управление на взети решения ще се увеличава ежегнодно с 60% до 2020 г. поради нуждата от систематизация на процеса по взимане на решения и съхраняване на знанията за него.
  • Пазарът на системи за анализ на мултимедия ще нарасне най-малко три пъти през 2015 г., като тук ще бъдат и по-голямата част от инвестициите, свързани с Големи данни и анализи.
  • До 2018 г. половината от всички потребители редовно ще взаймодействат с услуги, основани на когнитивни изчисления.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X