Ит Лидери

Портал ще подпомага спасяване на произведенията на изкуството

Computer World

Главна дирекция „Криминална полиция“ към Министерството на вътрешните работи е бенефициент по проект, по който е разработен информационен портал за усъвършенстване процеса на спасяване на произведенията на изкуството. Чрез портала се очаква да се подобри скоростта на разследване, повишаване на разкриваемостта, облекчаване на криминогенната обстановка и превенция на този вид престъпления. Инициативата се финансира с безвъзмездна финансова помощ в размер на 376 718 лв. по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК).

Източник на илюстрацията: интернет страницата на Националния исторически музей

Източник: Националния исторически музейПо проект „Повишаване на административния капацитет на служителите от МВР за превенция и разкриване на престъпленията, свързани с културното наследство на Република България”, в рамките на 24 месеца е направен анализ на системните връзки на координацията между отделните служби и е изработена инструкция за работа и взаимодействие между МВР и ангажираните институции, свързани с опазване на културно-историческото наследство. Международен партньор е Специализираното звено на карабинерите за защита на културното наследство на Италия, а национален – Министерството на културата на Република България.

Целта на проект 10-16-63 по ОПАК е подобряване на капацитета на служителите на МВР и координация на заинтересованите институции за превенция и разкриване на престъпленията, свързани с културното наследство чрез прилагане на иновационни подходи и съвременни технологични решения свързани с доброто управление.

Задачата на инициативата беше създаването на централизирана информационна система, в която културните ценности, обект на престъпление, да се въвеждат в организиран каталожен вид в съответната специализирана база данни. В техническата спецификация за разработване на интернет портала беше записано, че по проекта ще бъде надграждана съществуващата системна среда на МВР, по-конкретно Автоматизирана информационна система за издирвателна дейност на МВР (АИС ИД - Н. ШИС). В рамките на информационния й обхват (базата данни) се поддържа подсистема “Издирвани вещи”, в която се съхраняват и всички основни и допълнителни данни за вещи, които имат стойност на културно-исторически ценности. Тези данни формират национална база данни за издирване на културно-исторически ценности на МВР. Уточнено беше още, че интернет порталът трябва да се управлява от транзакционна система за управление на съдържанието, която да осигурява автоматичен процес на обмен на данни от националната база данни за издирване на културно-исторически ценности.

По време на заключителната пресконференция за представяне на резултатите ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” Моника Димитрова-Бийчър изрази надежда, че разширената база данни по пилотния в тази сфера проект ще започне да се използва на практика, какъвто е смисълът от подобни проекти. Тя припомни, че по друг проект по ОПАК ще бъде попълнен регистърът с откраднатите културни ценности към Министерството на културата и пожела надграждане на тези проекти и през следващия програмен период.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X