Ит Лидери

Облачните услуги ще генерират 2,5 млн. нови работни места в ЕС

Владимир Владков

Владимир Владков

Облачните технологии водят до петата индустриална революция. С тяхна помощ в Европа ще бъдат създадени 2,5 млн. нови работни места, а БВП на страните от ЕС ще се увеличава със 160 млрд. евро годишно, заяви Бернд Бекер, президент на индустриалната организация EuroCloud Europe по време на 4-та национална конференция "Облачните технологии на прага на зрелостта“, организирана от ICT Media и ISACA Sofia Chapter. Освен тенденциите в областта на облачните ИТ модели за бизнеса и практическите аспекти на облака, събитието се фокусира и върху мястото на България на картата на световния пазар на облачни услуги. Конференцията се проведе в партньорство с APC by Schneider Electric, Bulpros/Comparex, Escom Bulgaria/Trend Micro, Euroins, Oblak.bg, IBM Bulgaria, Kingston Technology, Next Consult, Microsoft Bulgaria, Mobiltel AD, pCloud, Veeam, Xerox България.

67% от SMB фирмите у нас ползват някакъв тип облачни услуги, докато средно за Европа този дял е 53%, посочи при откриването Недялка Йоловска, управител на ICT Media.

“Като частни потребители ние ползваме редовно облачни услуги, но големите корпорации се сблъскват със сериозни предизвикателства в тази област, особено свързани със сигурността на данните и приложенията“, допълни Лазарина Лазарова, председател на ISACA София.


Облачните услуги ще генерират 2,5 млн. нови работни места в ЕС

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Според оценки на IDC, глобалният обем на свързаните с интернет данни ще расте експоненциално. „Ако през 2012 г. техният обем е бил 1,2 зетабайта, то през 2020 г. той ще надхвърли 320 зетабайта, каза още Бекер. - Преносът на данни, според оценки на Cisco, ще расте с 30% годишно поне до 2016 г.“, добави той.

Сигурността се смята

за едно от основните предизвикателства през разгръщането на облачни услуги, посочено от 26% от анкетираните в изследване на KPMG България. Повече обаче са онези (над 31 на сто), които смятат, че интеграционните разходи са твърде големи, включително проблеми с интеграция на облачните услуги със съществуваща архитектура, а за 30 на сто съществува голям риск от загуба на данни и нарушаване на конфиденциалността, коментира Никола Няголов, старши мениджър “Управление и ИТ” в KPMG България.


Облачните услуги ще генерират 2,5 млн. нови работни места в ЕС

© Владимир Владков, Computerworld.bg

„Сигурността обаче е многоразмерен проблем, а защитата на данните и кой има достъп до тях е отговорност най-вече на потребителите, коментира Бекер. - Сигурността засяга както съхранените данни (нужда е класифициране на конфиденциалните и на публично достъпните), така и тяхното прехвърляне (защита от индустриален шпионаж).“ Същевременно нивото на защита в облачните центрове за данни е много по-високо от онова, което могат да си позволят малките и средни фирми, посочи Бекер. В големите корпорации ИТ отделът вече ще изпълнява ролята на брокер на ИТ услуги, поръчвани от различни облачни доставчици, а малките фирми трябва да разчитат на публичния облак. По данни на Eurostat от около 20 млн. фирми в Европа над 19,2 млн. (или 92%) са микро фирми с под 10 служители и под 2 млн. евро годишен оборот. „Те няма нито достатъчен ИТ бюджет, нито могат да наемат скъпоструващи ИТ специалисти за поддръжката им. „Изходът за тях е да ползват облачни ИТ услуги от доставчик, за когото това е основен бизнес“, подчерта Бекер.

Бизнес перспективи

Облачните технологии са на прага на зрелостта, те ще заемат все по-основна част от нашата дейност, било то като частни лица, или като бизнес потребители, търсещи ефективен метод за намаляване на оперативните разходи, за навлизане на нови пазари и т.н., коментира Никола Няголов.

Според данните на IDC от тази година, световният обем на облачния пазар през 2013 г. е $47,4 млрд., а прогнозата за 2017 г. е той да достигне $107,2 млрд. „Най-голям дял от този пазар се пада на SaaS услугите, те подпомагат бизнеса и добавят най-голяма стойност към операциите и процесите в една компания“, коментира Няголов. Платформата като услуга (PaaS) и инфраструктурата като услуга (IaaS) също раста, но с по-бавни темпове.

Според проучване на KPMG за влиянието на технологиите върху ръста на техните приходи, най-много респонденти са посочили Големите данни и анализът им (51% през 2014 г., 33% през м.г.), а 41% са избрали мобилност (мобилни устройства). Директно облачните услуги са посочили 40% през 2014 г., докато през 2013 г. техният дял е бил 38%. „И трите споменати технологии обаче имат дълбока връзка с облака, така че общото влияние на облачните технологии е много по-голямо“, коментира Никола Няголов от KPMG България.

Чрез облачните технологии корпоративните потребители очакват да подобрят оперативната си ефективност, да намалят разходите, и да използват SaaS като вариант на популярния вече аутсоринг, показва още „Всичко, което е базирано на автоматизирани правила, може да бъде аутсорсвано и преместено в облака. Получава се ефекта на „изнасяне на веригата за доставки, коментира Няголов. - Третата цел, която все още е предизвикателство за много компании, е какво да правят с всички данни, които се събират от ежедневните операции.“

„Дълбока убедена съм в бъдещето на облачните технологии. Нашата група ги ползва вече трета година, внедрихме ги в 10 компании от общо 15 фирми в нашата група, те се ползват от потребители в 8 държави на три континента“, заяви Юлия Шивергева, ИТ програмен мениджър в Приста Ойл Груп.

„Облакът трябва да е „новата библия“ за ИТ директорите, те трябва непрекъснато да сравняват своите услуги с тези на публичния облак, а бизнес ръководителите да изнесат към Amazon, IBM или Microsoft онези услуги, които се ползват по-ефективно отвън“, добави Бранко Тадич от IBM Сърбия, консултант в екипа „Cloud & Smarter Infrastructure Tiger“.


Облачните услуги ще генерират 2,5 млн. нови работни места в ЕС

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Според изследване на IBM 61% от всички ИТ покупки вече се финансират извън ИТ отдела, a наистина успешните компании са онези, при които бизнесът и ИТ си сътрудничат успешно в областта на облачните технологии. „В бъдеще ИТ отделът би трябвало да отговаря за идеите. Например ако лекар напише рецепта за лекарство, най-естественото нещо е да получи обратна информация от пациентите как им е подействало. Това обаче не се случва, а се връщат само хора с големи проблеми. Ако лекарят има непрекъсната информация от всички пациенти, това ще създаде полезна база данни за този вид заболяване, за този вид лекарства. Така че ако докторът може да създаде за 20 минути едно приложение, с което да събира тези данни от мобилните устройства на пациентите, това ще доведе до бум на подобни приложения“, каза още Тадич, представяйки облачната платформа на компанията IBM Bluemix.

Факторите в бизнеса, които стимулират проникването на облачните услуги, включват индустрията (развитие на кибер физични системи, на комуникациите между машините (М2М), Интернет на вещите), мобилността, която навлиза в транспорта (логистични системи), навигацията и автомобилите (над 100 процесора в новите автомобили), допълва  Бернд Бекер. - Важен стимул е разгръщането на интелигентна градска инфраструктура (т.нар. смарт градове и интелигентни публични услуги), „смарт“ начин на живот (електронно и мобилно здравеопазване, фитнес дейности), и не на последно място подобряването на ИТ бизнес услугите (анализ на Големи данни, Умна защита на данните)“, каза още Бекер.

Инфраструктурата за облачните услуги също е важна

Петър Николов, вицепрезидент за ИТ бизнес в Шнайдер Електрик България, също обърна внимание върху сътрудничеството на отделите в компаниите, особено важно в центровете за данни – отделът за енергоснабдяване и ИТ отделът. „В момента тези два отдела разчитат на отделни силози от системи. Енергетикът събира данни за работата на ЦОД от системите за сградна автоматизация (BMS), за захранване, за охлаждане, a ИТ отделът следи параметрите на сървърите, работата на виртуализацията, на приложенията, на СУБД. Планирането на капацитета в един съвременен ефективен ЦОД обаче изисква не управление на активите или правилен монтаж на оборудването, а предварителна оценка на каскадните ефекти от всяка промяна в средата“, обясни Николов. Софтуерът StruxureWare for Data Center, разработен от Schneider Electric, осигурява именно този общ поглед върху цялата инфраструктура в ЦОД (Data Center Infrastructure Management). DCIM е средството да се премахнат рисковете в работата на центъра за данни чрез проактивно планиране на капацитета, добави Петър Николов.


Облачните услуги ще генерират 2,5 млн. нови работни места в ЕС

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Облак и за администрацията

Държавната администрация също се насочва все по-често към облачните услуги, но не само заради намаляването на разходите, а и за по-бързо и ефективно предоставяне на нови услуги на гражданите и бизнеса, заяви Имран Рацак, Cloud Lead за Централна и Източна Европа в Microsoft.


Облачните услуги ще генерират 2,5 млн. нови работни места в ЕС

© Владимир Владков, Computerworld.bg

“Над 20% от ИТ разходите в Европа се правят в правителствения сектор, което означава, че той генерира сериозен бизнес за ИТ доставчиците в Европа. Фокусирането на държавата върху облачните услуги, предоставяни от голям международен доставчик като Microsoft и Amazon Web Services, или от местен облачен доставчик, реализиращ изискванията за локално съхранение и обработка, би стимулирало и останалите бизнес сектори да превключат към облачния модел“, добави Рацак.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X