Ит Лидери

С 40% повече средства са заложени в ОП Добро управление

Computer World

Констанца Григорова

„Искам да поздравя целия екип на Управляващия орган на ОПАК за усилията, положени досега, за усвояването на средствата и за правенето на качествени проекти. Бенефициентите са мотора и инструмента за постигане на тези резултати. Обществото, бизнесът, както и всички граждани, очакват и от УО, и особено от бенефициентите по ОПАК все по-качествено и бързо обслужване. Това е много задължаващо, но пък е радостно, че има над какво да надграждаме, защото по Европейския социален фонд, който финансира програмата в периода 2007-2013 г., в следващия програмен период 2014-2020 г. за България са заделени с 40% повече средства в оперативна програма „Добро управление“. Това съобщи Дора Крумова, съветник в Представителството на Европейската комисия в България по време на годишното информационно събитие на ОПАК в столицата, състояло се на 11 ноември в „София Хотел Балкан“. Тази година информационното събитие се организира съвместно с Института по публична администрация (ИПА), който проведе конкурс за студентско есе на тема „Моята визия за модернизирането на българската администрация“.

Дора Крумова, съветник в Представителството на Европейската комисия в България, Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на УО на ОПАК и доц. Георги Манлиев, изпълнителен директор на Института по публична администрация. Снимка: Констанца Григорова

“Започнахме през 2011 г. с екипа, с който работим в момента. 2014 г. е една от най-силните ни години като резултати, заяви Моника Димитрова-Бийчър, директор на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.“ От началото на 2014 г. до момента са затворени 260 договора по ОПАК, което е 3,5 пъти повече от всички затворени договори през предходната година. Разплатените средства за периода януари-октомври 2014 г. са с 10 млн. лв. Повече от общо изплатените през 2013 г. Все още има 522 договора в процес на изпълнение по ОПАК. До края на октомври трябва да бъдат изпълнени около 60 процента от договорите.

„От стартирането на ОПАК през октомври 2007 г. досега са изплатени общо 254,8 млн. лв. или 72,1% от целия бюджет на ОПАК. За намаляване на риска от финансови загуби към настоящия момент бюджетът на програмата е наддоговорен на 110%. По обявените общо 94 процедури са сключени над 1430 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 403,7 млн. лв.”, отчете ръководителят на програмата. Тя подчерта, че показателен за постигнатия успех е фактът, че от всички потенциални бенефициенти по програмата се отчита 85,5% успеваемост на кандидатите.

За да облекчи работата на бенефициентите по ОПАК, управляващият орган е издал указания за електронно отчитане на проектите.

Моника Димитрова-Бийчър подчерта, че изготвеният план за действие за минимизиране на риска от загуба на средства за 2014 г. е тема №1 през 2014 г. „Ние не правим изключение от другите управляващи органи. Имаме т.нар. Черен списък с рискови проекти, които се мониторират всеки ден и по които имаме специално отношение. За съжаление, някои от тях вече бяха прекратени, защото не виждахме достатъчно сериозен напредък, а и проекти от 2009-2010 г. вече следваше да сме забравили, че са били изпълнени и да гледаме в посока устойчивост“, посочи тя.

Ръководителят на УО на ОПАК не пропусна да изтъкне и факта, че честите промени в администрацията, смяната на ръководители и експерти, текучеството, болничните, отпуските, се отразяват и на проектите по програмата. „Тези затруднения трябва да се избегнат в следващия програмен период, защото в момента по-голямата част от деня ни преминава в анексиране на договори, било за смяна на екипи или промяна на графици с оглед процедури за възлагане на обществени поръчки. Трябва да се помисли кои да бъдат бенефициентите и по ОП Добро управление, защото е редно на бенефициентите, които работят добре и изпълняват в срок и със съответното качество проектите, да им се даде по-голям бюджет и шанс за следващия програмен период“, разкри Димитрова-Бийчър.

Тя съобщи, че амбицията на Управляващия орган на ОПАК е до края на 2015 г. да усвои целият оставащ ресурс по програмата и постигнатите резултати да бъдат надградени през следващите седем години.

Междувременно се подготвят и първите процедури по Оперативна програма „Добро управление”. Те ще бъдат обявени веднага, след като програмата бъде официално одобрена от Европейската комисия.

НОВИ ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ОПАК

По традиция, по време на годишното информационно събитие на ОПАК в столицата бяха наградени шест успешни проекта по ОПАК – на Националната агенция за приходите (за проект A11-31-8), Агенция „Митници” (проект А11-31-11), Агенцията за устойчиво енергийно развитие (проект 12-32-1), Община Струмяни (проект А09-31-126), Националния институт на правосъдието (проект КБ11-24-1) и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (проект 12-32-9). Отличените проекти са предимно в сферата на електронното управление и управлението на човешките ресурси.

  • По проект на НАП е разработен и внедрен електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите членки при събиране на публични вземания – Информационна система “Взаимна помощ при събиране”.

  • Агенция „Митници” подобри административното си обслужване чрез въвеждането на нови електронни услуги, финансирани по ОПАК. Гражданите и бизнесът вече могат да разчитат на по-бърз и лесен достъп до електронния портал (https://ecustoms.bg/eportal/) на агенцията.

  • АУЕР внедри информационна платформа за обмен на данни и услуги по отношение на възобновяемите източници на енергия. Информационната система може да се използва от държавната администрация, гражданите и бизнеса и е разработена в рамките на проект.

  • В резултат на успешно реализиран проект на Община Струмяни, жителите на населеното място вече могат по-лесно и бързо да плащат своите местни данъци и такси чрез използване на нови технологични възможности.

  • Над 6000 служители и 185 организации вече могат да се възползват от новите 35 електронни административни услуги, които Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” към МТИТС разработи с проект.

  • В изпълнение на проект по ОПАК с бенефициент Националния институт на правосъдието е усъвършенстван моделът на задължителното първоначално обучение на младшите магистрати в съдебната система.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X