Ит Лидери

Официално представиха Visteon Corporation в София

Computer World

Александър Главчев

След като на 1 юли т.г. Visteon Corporation официално приключи сделката по придобиване на отдела за автомобилна елетроника на Johnson Controls, сега новият собственик организира медийно събитие запознаване на публиката със своята дейност. Вследствие на сделката Visteon вече притежава инженерингов център в София, който със своите 550 служители е нейното второ по големина подобно звено в световен мащаб.

Иван Михайлов, мениджър операции във "Вистеон Електроникс България", описа дейността на компанията в София. Офисът, който става част от Visteon, съществува от 13 г. В началото той е поделение на немския доставчик на елетроника за автомобили Borg Instruments, който през 2003 г. бива погълнат от Johnson Controls. В рамките на новия американски собственик българският екип се разраства, превръщайки се в най-голямото звено за решения за автомобили на компанията. В края на миналата година пък Visteon обяви, че придобива този бизнес от Johnson Controls за 265 млн. долара – сделка която бе финализирана в средата на настоящата година.

По думите на Михайлов точното определение за местното звено на компанията е “продуктов инженерингов център” – т.е. не само софтуер (въпреки, че около половината от служителите в София са именно софтуерни специалисти), хардуер или механика, а целият цикъл по производството на един продукт.


Официално представиха Visteon Corporation в София

© Computer World, Computerworld.bg

Гост на събитието бе и Андреас Дойбцер, ръководител на европейския екип, отговарящ за дизайна на продуктите на Visteon. Той представи концепцията на компанията за интелигентен свързан автомобил, наречен e-Bee (е-Пчела). Името, по аналогия с пчелния кошер, носи смисъла на една от най-важните характеристики на проекта – т.нар. Swarm intelligence (интелигентност на рояка), характеризираща се с колективно поведение, децентрализираност и самоорганизация.

По думите на Дойбцер основните характериските на автомобила на бъдещето трябва да бъдат – простотата, пестеливостта и гъвкавостта. Първата означава възможност за мигновено и интуитивно използване на колата – ограничаване на нещата само до най-необходимото, без обаче това да влияе върху използваемостта. Това автоматично води до втората характеристика – пестеливостта. Т.е. да е налице всичко необходимо, без обаче да се стига до претрупване и ненужно усложняване. Гъвкавостта пък отразява желанието на дизайнерите да обслужат различни изисквания към конфигурацията, така че автомобилът да може да се адаптира към различни пазари.


Официално представиха Visteon Corporation в София

© Computer World, Computerworld.bg

Концепцията предполага дълбока интеграция с облачни услуги, връзка с мобилни устройства, постоянна свързаност с интернет и останалите автомобили, както и използване на потребителски профили. Например автомобилът би могъл да разпознава кой от семейството го управлява, чрез връзка с неговия смартфон и на дисплеите, заменящи инструменталното табло, информацията да се изобразява според предпочитанията на конкретния човек.

Сред екстравагантните идеите за бъдещето, които цитира Дойбцер, е и възможност за онлайн пазаруване, при което местонахождението на колата се превръща в адрес за доставка, а куриерът получава еднократен дотъп до нейния багажник, за да остави в него пратката.

Повече за информация за концепцията може да бъде открита на неговата специализирана страница.

Едно от съвременните табла (клъстери), изложени в офиса на Visteon в София.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X