Ит Лидери

Global Consulting разработва облачна услуга за застрахователи

Computer World

На 21 октомври българската софтуерна компания „Глобал Консултинг“ (Global Consulting) организира шесто издание на технологичния ден на Informatica. Събитието беше посветено на решенията на Informatica в областта на създаване и управление на Multi-Domain Master Data Management. Разговаряме с Диана Джендова, мениджър „Ключови клиенти“ в организацията, относно семинара и развитието на компанията (на снимката).


 

- Г-жо Джендова, какви бяха акцентите на проведеното на 21 октомври шесто издание на технологичен ден на Informatica, организиран от „Глобал Консултинг“?

Събитието премина успешно, защото присъстваха организации – реални ползватели на решения на Informatica – НАП, Виваком, ЕСО, както и представители на застрахователния сектор, банки и др. Интересът към представеното решение беше голям и презентациите предизвикаха много въпроси от страна на аудиторията.

Присъстваха представители както от ИТ звената, така и от страна на бизнес направленията.

 

- Какви са най-актуалните тенденции и нови функционалности при решенията на Informatica в областта на създаване и управление на Multi-Domain Master Data Management? Кои са най-полезните новости и улеснения за потребителите?

Решението Master Data Management на Informatica не е ново, но има интересни възможности. Всички решения на Informatica се базират на представата, че всяка делова организация има бизнес цели, а за да бъдат изпълнени те, тя трябва да разполага със средства, с които да може да обработва, анализира, изчислява, т.е. инструменти и решения, за да борави с данните. Всички решения, които организацията купува като ИТ, са предназначени точно за това. Те решават определена част от бизнеса, но тези системи е невъзможно да направят истински отчет или да дадат много добри резултати, ако организацията не разполага с начин, за да подсигури системите с верни и точни данни, които ние наричаме автентични (master data).

За целта данните трябва да са автентични и организацията да може да достъпва автоматично и свободно всички свои данни, които се намират в различни приложения, за да може да ги извлича и анализира. Модерната тенденция е да могат да се анализират и данните, генерирани от външни източници – информация за продукти, конкуренти, пазара и др. В този смисъл, решенията на Informatica могат да се разглеждат като основа за всеки бизнес анализ в дадена организация.

Всяка организация в зависимост от бизнеса си определя критерия за чистота и автентичност на данните.

Организацията разполага с много данни, организирани по определен начин от ИТ гледна точка – в бази данни, неструктурирани данни и т.н. От бизнес гледна точка обаче, организацията групира данните си по различни признаци, йерархия, важност, значение, времеви показатели, исторически данни и др. Тези групи от данни се припокриват. В общия случай ние отново искаме да разчитаме, че данните са автентични и че можем да ги извличаме от всички групи и да боравим с тях. Когато искаме да постигнем всичко това от бизнес гледна точка, в зависимост от бизнес силозите (domains), в които се намират, тогава на нас ни трябва много комплексно решение. Като прибавим и необходимостта всичко да се случва в динамичен план, тогава задачата става сложна. Именно тук е ролята на master data management или управлението на ключови данни. Това е решение, което от бизнес гледна точка анализира и поддържа връзките между отделните групи от данни, които са формирани в организацията по някакви признаци и в динамичен план почиства данните, анализира ги, профилира ги, и ги разпределя към съответните бизнес приложения, за да разполагат те с автентични и чисти данни (т.е. master data). Изпълнявайки всички тези процеси, продуктът допринася за ефективността на организацията.

 

- Кой е най-новият проект, реализиран от „Глобал консултинг“ с решенията на Informatica в България?

До края на годината трябва да изпълним проект, който спечелихме по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“. По проекта ние закупихме хардуер и софтуер, включващ master data management на Informatica, fraud detection решение на SAS и хардуер на Unisys – мощен сървър за данни и система за съхранение, с помощта на които обособихме свой собствен център за обработка на данни в „Глобал Консултинг“.

Целта е да изградим решение, фокусирано върху малките финансови институции и застрахователи, което е предназначено за извършване на анализ на клиентите на представителите на вече посочените сектори.

Съревнованието на застрахователния пазар е жестоко, а продуктите са еднакви, и единственото, което застрахователят може да направи, за да преодолее конкуренцията и да спечели клиентите, е да понижи цената на услугата. Той може обаче да постигне повече в конкурентната битка, но е необходимо да има възможност да направи анализ на клиентите си, включително и на пазарните условия, които са извън неговата организация. Този процес може да се извърши с помощта на master data management и fraud detection решенията.

Друга особеност на този специфичен пазар е, че застрахователите в България по собствен начин анализират клиентите си, когато те пристъпят към сключване на застраховка. и правят индивидуална оценка на риска за всеки клиент, за да имат възможност да откажат застраховката или да формират различни цени в зависимост от степента на риск. Подобни анализи биха станали автоматизирано и много лесно за приложение чрез продуктите за управление на автентични данни и за проследяване на измами.

Това е само един сценарии за използването на тези ИТ приложения. Тези решения са подходящи и за други сектори, но най-вече за организации, които боравят с големи обеми от данни.

Разработеното от нас решение за финансовите и застрахователните организации предвиждаме да предоставяме като платена облачна услуга, насочена към малките застрахователи. Клиентите ще могат да се свържат към нашия сървър и да ползват аналитичната услуга на принципа на „мини-облак“, като данните ще се съхраняват при потребителя, което от гледна точка на сигурността е много важно за застрахователните компании.

Разговора води Констанца Григорова

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X