Ит Лидери

Luxoft придоби доставчик на системи от типа Интернет на нещата

Computer World

Luxoft Холдинг придоби американския разработчик на интелигентни системи от типа Internet of Things (IoT, Интернет на нещата) – Radius Inc. Компанията доставя решения за анализ на данни, получени чрез мобилни, облачни и други приложни програмни интерфейси (API). Благодарение на тях клиентите й събират, управляват и анализират данни, идващи от различни устройства.

„IoT е съвсем нова концепция и ние вярваме, че има огромен потенциал както за големите, така и за малките компании по целия свят – заяви Дмитрий Лошчинин, главен изпълнителен директор и президент на Luxoft. – Развълнувани сме, че благодарение на това придобиване можем да разширим набора от cross-vertical и end-to-end инструменти, които предлагаме на нашите клиенти в световен мащаб."

„Доста стряскащо е да се мисли какво изобилие от ценна информация все още е затворена в рамките на свързани уреди, промишлени сензори и други интелигентни устройства – добавя Майкъл Минкевич, вицепрезидент технологични услуги в Luxoft. – Уверени сме, че ефективното прилагане на IoT analytics към оперативни, промишлени и дори финансови данни има потенциал рязко да подобри ефикасността и ефективността на работа на компаниите."

По-рано тази година Luxoft откри свой Център за съвършенство (Center of Excellence), фокусиран върху разработването на системи от типа IoT. Според IDC, търсенето на този род системи на световните пазари ще се увеличи от 1,9 трлн. долара през 2013 г. до 7,1 трлн. долара до 2020 г. Голяма част промяната на пазара ще се дължи на нарастването на броя на интелигентните устройства. Анализаторът дефинира Интернет на нещата като мрежа от мрежи от еднозначно идентифицируеми крайни точки (или „неща“), които комуникират без да е необходима човешка намеса, използвайки IP свързаност на локално или глобално ниво.

Според Luxoft, компаниите имат нужда от нови решения за анализиране на големи обеми от данни, генерирани от множество устройства, които се свързват едно с друго чрез безжична връзка в IoT системи.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X