Ит Лидери

БАТА Агро: ИКТ решения за повече ефективност

Computer World

Форум на тема модернизация в селскостопанския сектор организира ICT Media в рамките на международното селскостопанско изложение БАТА Агро, което се проведе между 26 и 29 август на летището в Стара Загора. Специално за конференцията поздравителен адрес изпрати министърът на земеделието и храните Васил Грудев. Той поздрави ICT Media за организирането конференция на тема технологична модернизация на селскостопанския сектор чрез ИКТ.

Една от основните теми на събитието бе новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Тя не се различава особено от старата, която бе активна от 2007 до 2013 г., сподели Емил Дърев, управител на Вока Консулт и член на УС на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) по време на първата сесия на конференцията. В новата програма отново е предвидено да може да се кандидатства и за средства за закупуване на компютърна техника и софтуерни продукти като ERP системи. Предвидена е и стартова помощ за млади производители, като новост е възможността за получаване на европейски средства за неземеделски дейности. По думите на Дърев мярката за непроизводствени активи (Номер 4.4 в програмата за 2014-2020 г.) предвижда 100% финансиране в тази насока.

Презентации по време на първата сесия изнесоха още:

  • Калин Цветанов, главен изпълнителен директор на Intelligent Systems Bulgaria, който представи на зрителите NAVagro софтуерно решение за цялостно управление на дейността на средни и по-големи земеделски oрганизации, базирано на Microsoft Dynamics NAV.
  • Тодор Кънчев, продуктов мениджър, и Димитър Сарафов, мениджър продажби във FTS ("ФТС България"), които показаха възможностите на Microsoft Dynamics ERP за повишаване на контрола и евективността в агро сектора.
  • Стаменка Василева, ръководител отдел SAP внедряване, и Добрин Добрев, старши SAP консултант, в BG Business Solutions ("БГ Бизнес Солюшънс") изнесоха презентация на тема "Ефективно внедряване на SAP софтуер".
  • Ивана Атанасова от Datalab показа цялостно информационно решение за ферми – от номериране на животни до отчети за Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ).

По време на втората сесия модераторът Цветан Гърбешков, изпълнителен директор на Агро ТВ, заяви, че използването на GPS за следене и отчитане на точното местоположение на земеделската техника може да спестява на компаниите средства. Според него спътниковото позициониране позволява например на оператора на комбайн да ожъне дадена площ с минимален брой курсове.


БАТА Агро: ИКТ решения за повече ефективност

© Computer World, Computerworld.bg

“През следващите 50 г. населението на Земята ще се нуждае от 100% повече храна – посочи Ганчо Ганев, директор следпродажбено обслужване в "Мегатрон". – 70% от това увеличение ще дойде от по-голяма продуктивност.” Сред стабилните тендеции в областта на земеделската промишленост са увеличаването на размера на фермите и липсата на професионални кадри. Ганев изнесе презентация на тема безжичен трансфер на данни, оптимизация на машините и логистиката, подпомагане на вземането на агрономически решения – Визия за стопанството от Джон Диър (John Deere) – американска компания за тежка механизация и селскостопанска техника.

Последната презентация бе на Илиян Панчев, търговски директор в SoftGroup ("Софтгруп"), който говори за производствени изпълнителни системи (MES) за ефективно управление, контрол и оптимизация на дейностите в зърнохранилища и мелнични предприятия.

Конференцията премина със съдействието на Асоциация на земеделските производители в България, Българска асоциация на независимите лозаро-винари, Национална асоциация на зърнопроизводителите и Асоциация на овощарите в България

Партньори на ИКТ конференцията бяха BG Business Solutions, Datalab / Kontrax, Entegra, Frotcom, FTS, Intelligent Systems Bulgaria и SoftGroup.

Бата АГРО 2014 събра 211 участници, разположени на над 32 хил. кв. м. изложбени площи. Събитието се организира от Българската асоциация на търговците на агротехника (БАТА).

Изложението ще има две издания през 2015 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X