Ит Лидери

Стартира изложение БАТА Агро, предстои ИКТ форум на ICT Media

Computer World

На 26 август на летището в Стара Загора беше открито земеделското изложение „БАТА АГРО“. Събитието се организира от Българската асоциация на търговците на агротехника (БАТА).

„Безспорно БАТА АГРО е най-престижният и авторитетен специализиран селскостопански форум в България, със своя идентичност, история и традиции, без еквивалент по мащабност и професионализъм", заяви в присъствието на министъра на земеделието и храните Васил Грудев, представители на местната власт и ректори на университети председателят на УС на БАТА АГРО Веселин Генев, който обяви началото на петото юбилейно издание на изложението.

Изложението БАТА АГРО от птичи поглед

„За всички, които се занимават с обработване на земята е ясно, че земеделските машини са скъпа инвестиция, за която принос има и МЗХ. Само за изтеклия програмен период 2007-2013 г., договорените субсидии за закупуване на техника и въвеждане на нови процеси и технологии по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони, са над 850 млн. лева. Субсидиите са по над 3 400 одобрени проекта, в които са залегнали инвестиции за 1,7 млрд. лв. Инвестициите по мярка 121 не са единствено в техника. Може да се кандидатства и за създаване на трайни насаждения, купуване или строеж на складове”, посочи министър Грудев. Той допълни, че разплатените средства за целия програмен период по мярка 121 са близо 620 млн. лв., а по мярка 112 „Млад фермер” - над 200 млн. лв.

Министърът на земеделието и храните Васил Грудев (в средата), и Тодор Николов (вляво) и Веселин Генев от БАТА АГРО на пресконференцията. Снимка: ICT Media


Стартира изложение БАТА Агро, предстои ИКТ форум на ICT Media

© Computer World, Computerworld.bg

Министър Грудев отбеляза още, че с постепенното и плавно обновяване на машинния парк с нови съвременни, по-надеждни и по-качествени селскостопански машини можем да имаме по-модерно, по-сигурно и по-високопроизводително земеделие в България.

В „БАТА АГРО“ 2014 се включиха 211участници, разположени на над 32 хил. кв. метра изложбени площи. Спрямо миналата година ръстът на изложителите е 5%, a 79 фирми участват за първи път. Тази година демонстрационното поле за представяне на земеделската техника се простира на площ от 60 дка.

В деня на откриването се състоя пресконференция на тема „Взаимодействие между бизнеса, науката и специализираното висше образование в сферата на селското стопанство" с участието на УС на „БАТА АГРО“ и ръководствата на специализираните образователни и научни институции в България - доц. Христо Бозуков, председател на Селскостопанска академия, и проф. Янчева, и.д. ректор на Аграрен университет - Пловдив. На пресконференцията присъстваха представители на ръководствата на Тракийски университет - Стара Загора и Русенски университет „Ангел Кънчев". Сред официалните гости бяха министърът на земеделието и храните и Жанин Хайман, представител на Немската асоциация на производителите на земеделска техника, организация, с която „БАТА АГРО“ успешно партнира вече 5 години.

На 27 август от 10 ч. в пресцентъра на изложение "БАТА Агро 2014" на летище Стара Загора ще започне регистрацията за конференцията „Технологична модернизация на селскостопанския сектор чрез ИКТ“. Събитието се организира от водещия издател в областта на информационните и комуникационни технологии в България ICT Media със съдействието на Асоциация на земеделските производители в България, Българска асоциация на независимите лозаро-винари, Национална асоциация на зърнопроизводителите и Асоциация на овощарите в България. Конференцията ще предложи подходящите технологични решения за компании, развиващи дейноста си в сферата на производството, търговията, ремонта и доставката на части за селскостопанска техника; зърнопроизводители, овощари, винопроизводители, производители и търговци на семена, разсади, фуражи, зеленчуци; животновъдство, птицевъдство и др. Партньори на конференцията са BG Business Solutions, Datalab / Kontrax, Entegra, Frotcom, FTS, Intelligent Systems Bulgaria и SoftGroup.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X