Ит Лидери

НСИ ще подобрява качеството на електронните си услуги

Computer World

Система за управление на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса по ISO 9001:2008 ще внедрява Националният статистически институт (НСИ). Проектът включва подобряване на обслужването чрез въвеждане на унифицирани практики и системен подход, както и установяване на на надеждна оперативна рамка за мониторинг.

Изпълнението на проекта е стартирано на през април 2014 г., а официалното приключване ще е през октомври 2015 г. (18 месеца). Общата стойност е в размер на 350 хил. лв. и се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”.

Изборът на изпълнители ще стане чрез обществени поръчки, като първата от тях вече е публикувана на сайта на НСИ. Оферти по нея могат да се подават до 7-ми август. По думите на Галя Статева, ръководител на проекта, три фирми вече са закупили тръжна документация.

Основните дейности по разработването на системата за управление на качеството и нейното внедряване включват:

  • диагностика на съществуващите административни и статистически процедури за изпълнение на предлаганите услуги
  • разработване на процесите и документите от системата за управление на качеството
  • разработване на алгоритми
  • общ преглед и проверка за изпълнимост
  • одит за адекватност на разработената документация от вътрешни одитори
  • обучение на 100 служители, за да се осигури ефективната употреба на системата
  • сертифициране на системата по ISO 9001

“След 9 месеца очакваме да имаме разработена и внедрена система за управление на качеството за всички електронни услуги”, посочи Статева. Според нея новата система ще е част от ежедневната работа на администрацията спестява време и средства на НСИ.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X