Ит Лидери

Сатя Надела ще реформира Microsoft

Computer World

През миналата седмица новият главен изпълнителен директор на Microsoft, Сатя Надела, публикува послание до 127-те. хил. служители в компанията. От 3100-те думи в писмото могат да бъдат изведени някои основни заключения и оценки на ръководителя на компанията и визията му за нея.

Ядрото на Microsoft, според Сатя Надела.Почти година по-рано бившият директор, Стив Балмър, реорганизира компанията, описвайки я като фокусирана върху “устройства и услуги”, а не просто върху доставката на софтуер. Сега новият лидер на Microsoft публикува манифест, съдържащ своята визия за мисията на организацията. Според него тя доставя продукти за продуктивност и платформи за света, ориентиран към мобилността и облаците.

Как обаче могат да бъда интерпретирани мислите и реформите, които Надела предвижда?

Най-важните акценти от обръщението и най-вероятните изводи, които могат да бъдат направени:

  1. “Очаквам от инженерните екипи да изграждат преживяването, което нашите клиенти обичат. Очаквам от продажбите и маркетинга да показват уникалната стойност на нашите предложения, поставяйки клиента на първо място.” [Извод: Инженерните екипи не изграждат преживяването, което клиентите обичат, а екипите по продажби и маркетеинг не показват стойността на предложенията на компанията и не насочват потреблението.]
  2. “Ще бъдем по-ефективни в предсказването и разбирането на нуждите на нашите клиенти и по-пъргави в нагаждането към информацията, която получаваме от пазара.” [Извод: Microsoft не се справя добре в предвиждането и разбирането на потребителските нужди и е бавна при реагирането спрямо тях.]
  3. “Ще рационализираме инженеринговия процес и ще намалим времето и енергията, необходими за изпълняване на задачите. Можете да очаквате по-малко процеси и по-фокусирани и измерими резултати.” [Извод: Компанията е тромава при изпълняването на тези цели и липсва отчетност.]
  4. “Всяка инженерна група ще разполага с данни и научно-приложни ресурси, които ще се фокусират върху измерими резултати за нашите продукти, и предвиждащи анализи за пазарните тенеденции, които ще ни позволят да иновираме по-ефективно. [Извод: Няма достатъчно средства за измерване на успеха.]
  5. “Софтуерното инженерство ще евоюира, така че информацията ще може да се движи по-бързо, с по-малко прекъсвания между изработката на концепции за продукт или услуга и доставката на качествено решение за клиента. Правейки тези промени ще се приближаваме до клиента ще създаваме условия за отчетност в цялата организация.” [Извод: Софтуерното инженерство е затормозено и липсва достатъчно отчетност за служителите.]
  6. “През следващите шест месеца ще видите нови инвестиции в нашата работна сила, като подобрени обучения и повече възможности за изпробване на нови идеи и инкубиране на нови проекти.” [Извод: Обученията, или правилните обучения, изостават, както и възможностите за работа върху иновации.]
  7. “Ще променим процесите и начина на мислене, така че да можете по-лесно да се придвижвате из компанията, заемайки роли, в които можете да имате най-голямо влияние и възможности за развитие.” [Извод: Работната сила е в стагнация.]
  8. “Ще увеличим флуидността на информацията и идеите, чрез действия изравняване на организацията и развиване на по-икономични бизнес процеси.” [Извод: Информацията се движи прекалено бавно поради раздутите йерархични слоеве.]
  9. “Ангажирам се да направя Microsoft най-доброто място за умни, любопитни, амбициозни хора да дават най-доброто от себе си.” [Извод: Microsoft не е най-доброто място за за умни, любопитни, амбициозни хора да дават най-доброто от себе си.]
  10. “И най-накрая, всеки екип в Microsoft трябва да намери начини да се опростява и да се движи по-бързо и ефективно.” [Извод: Дейностите в екип са прекалено сложни и се придвижват твърде бавно и неефективно.]

Много от тези инициативи посочват организационни или процесуални проблеми, които са по вина на управлението и в този смисъл писмото на Надела може да стимулира работниците, че пречките пред работата и идеите им ще намалеят.

Много от инициативите са директен отговор на критиките към Microsoft и нейния бивш директор Стив Балмър.

NetworkWorld US

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X