Ит Лидери

С €1 млрд. ЕС насърчава иновации чрез проекти по Хоризонт 2020

Computer World

Партньорствата в областта на изследователската дейност между Европейския съюз, частния сектор и държавите членки обявиха на 9 юли първите си обявления за проекти и партньори в рамките на Рамковата програма "Хоризонт 2020" (Horizon 2020) – програмата за иновации на ЕС с бюджет от €80 милиарда за изследвания и иновации.

Първата фаза на финансиране ще е с публични средства, подкрепена и от сравнима сума от страна на частните партньори, и ще възлезе на €1,13 милиарда. Средствата са предназначени за проекти, които ще подобрят живота на хората, както и ще подпомогнат международната конкурентоспособност на индустрията на Европа. Основните теми включват нови методи за лечение на диабет и очни заболяванитя, както и за пускането на пазара на дузини пътни превозни средства, задвижвани с въглерод, и за станции за зареждането им (MEMO/14/468).

"Само ако най-добрите мозъци от академичните среди, индустрията, малкия и среден бизнес, исзледователските институти и другите организации се обединят, могат успешно да се справят с огромните предизвикателства, пред които се изправят. Именно в това се корени смисълът на публично-частните партньорства – обединяването на усилията с цел да се направи животът на европейците по-добър, да се създават работни места и да се насърчава конкурентоспособността. Ние сме ангажирани с приоритизирането на въздействието на европейския бюджет с цел неговото възстановяване, и тези партньорства правят именно това, с първите отворени процедури за подаване на предложения за 1,1 млрд. евро, които да бъдат съобразени по индустрии, в рамките на пакет, представляващ общо 22 милиарда евро тласък за растеж и създаване на работни места през следващите седем години. Те ще продължат да доставят резултати, които никоя държава, компания поотделно или дори целия Европейския съюз, не биха постигнали самостоятелно", заяви Жозе Мануел Барозу, председател на Европейската комисия.

Отварянето на първите процедури идва почти точно една година след като ЕК задвижи пакета от мерки за инвестиции в иновации (Innovation Investment Package) – набор от предложения за установяване на седем публично-частни и четири публично-публични партньорства (IP/13/668). Те ще работят в няколко ключови области като медицина, транспорт, електроника и биоикономика, и са на стойност общо над €22 милиарда. Предложенията бяха приети от Европейския парламент (STATEMENT/14/128), както и от Съвета на ЕС (STATEMENT/14/149).

От страна на седемте партньорства, участващите главни изпълнителни, оперативни и технически директори на частните партньори заявиха: "Съвместните предприятия демонстрираха успеха на модела на публично-частните партньорства. Те вече са получили резултати, които помагат да се подобри качеството на живот и приноса към конкурентоспособността на Европа. Горди сме да бъдем част от тези нови партньорства в рамките на „Хоризонт 2020“, и сме щастливи да ги видим стартирали само една година, след като бяха предложени от ЕК. Сега е време да се захващаме за работа и да изпълним дори повече резултати, които ще допринесат за растеж, работни места и по-добро качество на живот."

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X