Ит Лидери

ЕК призовава правителствата да се възползват от големите данни

Computer World

„Време е да погледнем на положителните аспекти на огромните масиви от данни.” Това сподели заместник-председателят на Европейската комисия (ЕК) Нели Крус. По нейни думи няма причина терминът да бъде плашещ за хората, а правителствата трябва да се възползват от потенциала на големите данни.

В съобщение до медиите от ЕК дават за пример някои от очертаните в рамките на публични консултации основни проблеми, свързани с големите информационни масиви:

 • липса на трансгранична координация
 • неадекватна инфраструктура и възможности за финансиране
 • недостиг на експерти в областта на данните и на свързаните с тях умения,- нехомогенна и прекалено сложна правна среда.

От Комисията също така предлагат и конкретни действия:

 • реализиране на публично-частно партньорство в областта на големите информационни масиви за финансиране на свързаните с тях „революционни“ идеи в области, като персонализираната медицина и логистиката на хранителните продукти
 • създаване на инкубатори за открит достъп до данни (по Рамковата програма „Хоризонт 2020“) в помощ на МСП, създаващи вериги за доставки, основани на данни, и използващи в по-голяма степен изчислителните облаци
 • представяне на предложение за нови правила за „собственост на данните“ и задълженията за предоставянето им по отношение на данните, събирани посредством „интернет на предметите“ (обмен на данни между машини)
 • изготвяне на списък с всички налични стандарти за данни и констатиране на потенциалните пропуски,- създаване на множество първокласни високопроизводителни изчислителни центрове за обучение на повече квалифицирани специалисти в областта на данните в Европа
 • разполагане на мрежа от мощности за обработка на данни в различни държави членки.

Дейности, които Комисията ще подсили или продължи:

 • разширяване на инвестициите в технологията 5G (вече са договорени 700 млн. евро за публично-частно партньорство) чрез международни споразумения, като сключеното през юни между Европейската комисия и Южна Корея
 • инициативите за Широка коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии и за Отваряне на образованието, целящи наваксване на недостига на специализирани умения
 • изготвяне на Насоки за най-добри практики, адресирани до публичните органи и в областта на свободния достъп до данни.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X