Ит Лидери

За нередности отменят процедурата за технологична модернизация

Computer World

Управляващият орган на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. отменя процедурата „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, съобщиха от Министерството на икономиката и енергетиката.

Илюстрация: Stuart Miles, FreeDigitalPhotos.net

Илюстрация: Stuart Miles, FreeDigitalPhotos.net„За да предотвратим риска от финансови корекции на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ или дори забавяне на акредитацията за следващия програмен период, взехме решение за прекратяване на процедурата за технологична модернизация“, съобщи на пресконференция главният директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Ели Милушева.

Като причина за спиране на процедурата за технологична модернизация бяха изтъкнати постъпилите безпрецедентен брой жалби и сигнали за нередности при процеса на оценка на проектите. Получените до момента жалби са повече от 100, като сигналите за нередности продължават. „След разпоредена проверка на всички жалби, отдел „Вътрешен контрол и нередности“ предостави доклад за нарушения при оценката на подадените проектни предложения. Те са свързани с неспазване принципите на равнопоставеност, процедурите и вътрешните правила“, обясни Милушева. Според нея констатираните нередности водят до промяна в класирането на проектите. ДАНС и Прокуратурата вече са сезирани за случая.

Средствата от 97 млн. лева няма да бъдат загубени, а ще се пренасочат към проекти от резервните списъци на мерките „Енергийна ефективност и зелена икономика“ и „Иновации”. „Следващата есен Управляващият орган ще обяви първи процедура по „Технологична модернизация“ със същите условия, но с нови, по-ясни правила и при по-голяма стойност“, каза Милушева.

Ели Милушева, главен директор на дирекция Европейски фондове за конкурентоспособностПо процедурата „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ с бюджет 97,5 млн. лв. са получени повече от 1200 проекта на стойност е 730 млн. лв. На 23 май 2014 г. е обявено решение на Управляващия орган за одобряване доклада на оценителната комисия по същата процедура за 142 проекта. По процедура договорите трябва да бъдат сключени в едномесечен срок. Важно условие е, че договаряне по настоящата програма може да бъде осъществено до 30 юни 2014 г. От страна на Управляващия орган на оперативната програма към момента няма сключени договори по процедурата за технологична модернизация.

Милушева застъпи становището, че засилената конкуренция в процедурата е изкривила процеса. Тя подчерта, че както администрацията, така и бизнесът и консултантите носят отговорност за отмяната на процедурата, тъй като не са сигнализирали по-рано за нерегламентираните отношения в процеса на оценяване. Милушева бе категорична, че при създалата се ситуация ще има наказани служители от Управляващия орган на оперативната програма.

„В момента Европейската сметна палата проверява седем проекта по пет други процедури за безвъзмездно предоставяне на финансова помощ, наследени от това ръководство на програмата. Отговорили сме на техните констатации и финансови корекции по програмата няма да бъдат наложени“, подчерта Милушева.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X