Ит Лидери

С проект по ОПАК НАП интегрира всички си е-услуги

Владимир Владков

Владимир Владков

Интегрирана информационна система, която предоставя над 60 електронни услуги на гражданите и бизнеса, спазвайки принципа на еднократно събиране на данни и на служебното начало, вече работи в Националната агенция за приходите (НАП). С проект, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК) с малко над 642 хил. лв., е осъществена подготовка за привеждане на наличните електронни услуги и информационни системи на приходната администрация в съответствие с принципите за интегрираност и оперативна съвместимост, заяви на пресконференция Атанас Янев, директор на дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процесите“ в НАП. Проектът, реализиран от Сирма Солюшънс, приключва на 16 юли 2014 г.

„Какво бе нужно за реализиране на този проект? НАП е лидер по предоставяне на е-услуги в България и непрекъснато се стреми да намали административната тежест за своите клиенти, пестейки тяхното време и разходите. В момента НАП предлага над 100 безплатни услуги, като 60 от тях се ползват електронно. Същевременно агенцията получава по електронен път информация от много български и чужди контрагенти. Осигуряването на оперативна съвместимост и подобряване на услугите към гражданите и фирмите бяха целите на проекта, с който кандидатствахме за финансиране по ОПАК“, добави Янев.

Той обяви, че първата специфична цел на проекта е подобряване на предоставяните услуги и намаляване на административните трудности и разходи по спазване на задълженията за клиентите на НАП, а втората е прилагането на принципите на еднократното събиране на данни и на служебното начало чрез подготовка на информационните, технологични и комуникационни системи на НАП за работа в условията на оперативна съвместимост. Повишаване на ефективността от работата на администрацията чрез усъвършенстване на информационните системи в НАП е третата цел на този проект.


С проект по ОПАК НАП интегрира всички си е-услуги

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Резултатите

Успешното приключване на проекта включва нова концепция и детайлен подход за прилагане на принципите на оперативната съвместимост в НАП, съгласно изискванията, стратегическите насоки и референтен модел на е-управление, както и концепция и детайлен подход за развитие на приложната, технологична и хардуерна платформа и архитектури в НАП. Изпълнителят на проекта Сирма Солюшънс е съдействал и за актуализиране на ИТ стратегия на агенцията, провел е обучение на 40 служителите в НАП, а в подробния доклад е описал препоръките за оптимизиране на използваните технологични формати и реда за предоставяне на е-услуги на НАП. Освен това са изготвени и сертифицирани задания за усъвършенстване на е-услугите в НАП, както и сертифицирано типово задание за усъвършенстване на ИС в агенцията. Идентифицирани са регистрите, електронните услуги и обектите и подготвена документация за стартиране на процедурата по регистриране на електронните услуги, информационните обекти, част от електронните услуги и други в НАП в регистрите по ЗЕУ;

Перспективите за бъдещо развитие

„Това е един от успешните проекти на НАП, финансирани от ОПАК, който не просто е изпълнен качествено и в срок, но и има реална полза за хората и бизнеса. Това e и основната цел на ОПАК – по-гъвкава, по-модерна и високотехнологична публична администрация, заяви директорът на дирекция ОПАК в Министерство на финансите Моника Димитрова-Бийчър. - С такива качествени проекти се усъвършенства работата не само на НАП и държавната администрация, по-лесно е преминаването към следващия програмен период по програма „Добро управление“. Важно е да има стратегия и визия за напред, така че да надградим услугите, важно е, че постигнатите критерии са не само на хартия, а има положителен ефект върху потребителите – гражданите и бизнеса“, добави тя.

„Нека да изпълнят стратегията си до 2018 г. , а ние ще ги финансираме и по ОПАК, и по бъдещата ОП „Добро управление“, обеща Моника Димитрова-Бийчър.

„НАП изпълнява над 20 проекта по ОПАК, имаме намерение да кандидатстваме и в бъдеще. Графикът по този проект бе много стегнат, благодаря на ръководството, че подкрепяше изпълнението на проекта“, добави Венелин Петров, директор на дирекция „Координация на проекти и международни дейности“ в НАП.

Марин Мирков, координатор на проекта от Сирма Солюшънс, заяви, че от гледна точка на компанията проектът също е значим и успешен, а резултатите са на европейско ниво. Разработени са стратегически документи, важни и за дългосрочния 5-годишен период, и за задачите в краткосрочен план.

Анализът на е-услуги в НАП показва,

че най-използваната е-услуга на агенцията е подаване на месечни справки по ДДС. Другата много ползвана е-услуга е подаване на декларации образец 1 и 6 (над 30 млн. декларации годишно), които НАП всяка вечер предоставя на НОИ. „Това касае всички граждани на Р. България. Много се ползват и т.нар. справочни е-услуги – информация за здравно осигурителен статус на лицата, както и какви услуги предоставя НАП“, коментира ИТ директорът на агенцията.

„Разширяваме все повече каналите за граждани и бизнеса, чрез които могат да ползват нашите е-услуги. НАП от 4 г. ползва ПИК, който реално в част от услугите заменя УЕП. С помощта на ПИК всеки месец се ползват над 5 млн. е-услуги на приходното ведомство“, обяви Янев.

За 2013 г. от едновременното подаване на декларация 1 и 6 е намалена административната тежест с над 124 млн. лв. на годишна база, по данни на МИЕ.

В петгодишен период предстоят много нови услуги. През 2014 г. ще бъдат реализирана първо услугата осигурители и самоосоигуряващи се лица да виждат актуалното състояние на декларациите Образец 1 и Образец 6. В момента тези лица могат да подават една основна, след това допълваща, коригираща. С бъдещата нова услуга те ще виждат какво е актуалното състояние на подадените в НАП декларации, каза Янев.

Една от препоръките към бъдещото развитие на е-услугите в НАП е те да бъдат базирани на новия протокол HTML5. В същото време скоро предстои подаването на декларации по ДДС да може да се осъществява не само с MS Internet Explorer, както е в момента, а и с други популярни уеб браузъри, включително Mozilla Firefox, стана ясно на пресконференцията.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X