Ит Лидери

ИПО: Jump Math може да бъде внедрена в образованието за 2-3 г.

Computer World

Александър Главчев

Системата Jump Math може да бъде внедрена в началните училища за 2-3 години при наличие на политическа воля, адекватно финансиране и подходяща организация. Това е основният извод в годишния доклад за 2012/2013 на Института за прогресивно образование (ИПО) – организацията, стояща зад инициативата по внедряване на системата в България. От там посочват още, че е необходимо да се проведе сравнително изследване с контролна група към края на 2013/2014 учебна година за получаване на статистически резултати. Те биха послужили като аргументи, които биха били необходими за вземане на подобно решение на държавно ниво.

Според доклада ИПО за Jump Math за миналата учебна година:

  1. Системата работи успешно за всички деца от началното училище и подготвителни групи с типични паралелки от средно 25 деца с най-разнообразен състав (социално положение, етнически и т.н.).
  2. Учители с типични умения и опит могат да внедрят системата успешно и да постигнат очакваните резултати. Изисква се специално обучение (около 8 теоретични часа и 6 практика) и един срок извънредни усилия (1 час подготовка за всеки учебен час). След първоначалния по-труден период, учителите се връщат към нормално натоварване и придобиват увереност.
  3. Всички деца, включително изостанали, със СОП и напреднали, се ангажират активно в учебния процес и постигат много голям напредък, спрямо собственото си ниво.
  4. Обучението за учителите е бързо и евтино. Теоретичното обучение се провежда успешно по интернет и не изисква разходи за път – единствено еднодевното практическо обучение изисква присъствие на място. Обучението на учители може да се разшири и, с подходяща организация и финансиране, да обхване всички начални учители за 2-3 години.
  5. Учебните материали, ръководствата за учители и годишните разпределения доказано покриват държавните образователни изисквания (ДОИ). Последователното прилагане на Jump Math постигат и надвишават значително ДОИ за всички деца. Учебните материали са не по-скъпи от типичните помагала и учебници при масов тираж.

От началото на 2014 г. Институтът за прогресивно образование получава “значително финансиране” от Фондация Америка за България с цел повсеместно внедряване на системата. По думите на Явор Джонев, председател на УС на организацията, това би била логична следваща стъпка, тъй като резултатите от нея се доказват с голяма група деца – над 1300. От началото на следващата учебна година тяхната бройка трябва да нарастне на 5000.

“Основните резултати от Jump Math са не толкова академичния успех, а преди всичко това, че децата имат вътрешна мотивация за учене”, посочва Джонев. По негови думи най-голямата ценност на системата е, че по ненасилствен начин подтиква учениците да желаят да учат и да се развиват напред.

Друг неин позитив е работата в колектив – децата се научават, че когато са в група, тя може постигне много повече, отколкото са възможностите на най-силния й самостоятелен представител.

Според Джонев, тези резултати и ефекти на Jump Math ще доведат по естествен начин както до академични успехи, така и до обща увереност в бъдещия живот на децата.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X