Ит Лидери

Страните в ЦИЕ по-конкурентни с по-големи държавни ИТ бюджети

Владимир Владков

Тази година прогнозите за брутния вътрешен продукт на страните от Централна и Източна Европа, членове на ЕС, очертават ръст от над 2% в държави като Чешка република, Словакия, Румъния и Унгария и над 3% в Полша и Латвия. Държавните органи, отговарящи за провеждането на политиките в тези страни, трябва да използват момента и да подобрят използването на ИТ, което включва и по-големи бюджети за ИТ решения, коментират от IDC.

Фигура 1 – За да станат страните от Централна и Източна Европа по-конкурентоспособни, трябва да увеличат правителствените ИТ бюджети, с изключение на Чешката република

Правителството в Чешката република харчи повече за ИТ на жител от всеки друг в региона. В същото време чешкият публичен сектор не успява да получи повече стойност срещу парите си. Според индекса за условията за бизнес на Световната банка (EODB), Чехия е класирана след останалите си „събратя" в ЦИЕ.

Въпреки че индексът EOBD бе създаден едва преди десетина година, през 2001 г., той вече е ценен инструмент за сравняване на бизнес средата в отделните държави. Годишното проучване анализира 10 критерия, които са важни за търговските компании и организациите с идеална цел. В повечето страни 8 или 9 от тези критерии са свързани пряко или непряко с правителствените услуги. И въпреки че процедурите и процесите по подаване на заявления все още са много сложни, информационните технологии могат и често успяват да улеснят започването на нов бизнес, плащането на данъци, получаването на разрешителни, както и международната търговия, коментират от IDC. Дигитализирането на съдебните процедури може да осигури по-бързи съдебни резултати, които помагат на компаниите и гражданите да изпълняват по-стриктно своите договорни задължения, включително ясното и ефективно решаване на проблема с банкрутите

Тази област е единствената, в която Чешката република „блести" с челно място в индекса EODB. Страната е на 29 място, доста по-напред от останалите държави от ЦИ Европа. Но по критерия налагане на изпълнението на договорите Чехия е на 75 място, на последно място от всички централноевропейски страни, членки на ЕС. При плащането на данъци Чехия е на 122 място, а за откриване на фирма (и получаване на партида за електроенергия) тя е на далечното 146-о място. Малка утеха за чешките власти е фактът, че останалите държави в региона също са много зле по отношение на тези показатели. По критерий откриване на фирма Полша е на 116 място, а Словакия е на 108 място. В Унгария (на 128 място) и Словакия (на 115 място) инвеститорите са зле защитени. А България (на 118 място) и Румъния (на 136 място) са ужасни места за вадене на строителни разрешения.

Но властите в Румъния харчат за ИТ на един жител една шеста от парите, които се отделят от чешките им колеги. В България обемът на публичните средства за ИТ е под една пета. Словения например инвестира малко над половината и е на 33 място в общата класация на индекса EODB, а Полша харчи малко под половината и е на 45 място, скачайки с 25 позиции спрямо 2011 г., когато в страната бе създадено Министерство на администрацията и цифровизацията.

Подобно на Чехия обаче Полша също е отклонение, като се откъсва от останалите страни в ЦИЕ, подобрявайки позициите си с малко допълнителни инвестиции. Създадената преди десетилетие полска програма ePUAP, която предоставя платформа за уеб услуги за държавни учреждения без такса, е изключително успешна. Централизирането на ИТ инициативите, планирането и политиките в едно министерство през 2011 г. генерира сериозни икономии от мащаба и значително подобри ефективността на внедряване на големите ИТ проекти. В по-широк план Полша показа забележителна устойчивост и гъвкавост по време на икономическите кризи, като не изпадна в рецеция, а продължи да се изкачва в класациите на EOBD без да увеличава съществено ИТ бюджетите.

Фигура 2

Но схващането, че ако Полша го прави, то и останалите страни ще успеят, е късогледо. Само чрез нови подходи като консолидация, споделени инструменти и услуги, облачно базирани решения, може да се постигне напредък. Това става очевидно, ако се разшири анализът върху индекса EODB с включването на Западна Европа. Италия и Испания не се справят толкова добре (икономиите в тези страни със сигурност има нещо общо). Но Великобритания, Германия и Франция са доста по-напред от страните в Централна и Източна Европа, като харчат пропорционално повече за външни ИТ услуги. С по-малко от $400 на човек от населението Норвегия и Дания (които не са включени в графика заради мащаба) са в топ десет. Освен това всички западноевропейски правителства вече имат стратегии за ИТ разходите, чиято цел е се прави повече (и по-нови неща) с по-малко пари.

Централизирането на ИТ решения в един орган и споделянето на ресурсите сами по себе си няма да са достатъчни, за да успее страна, която сега е някъде около 40, 50, 60 или дори 70-о място да успее да догони конкуренцията от Западна и Северна Европа. Но това са важни първи стъпки. А още преди тези стъпки да бъдат направени, създателите на държавни политики и отговарящите за изпълнението и контрола им трябва да направят вътрешно проучване на съществуващите системи, на тяхната употреба, на тяхната полезност, както и на степента, с която те могат да бъдат споделяни с останалите ведомства. Освен това ИТ директорите трябва да обучат избрани длъжности лица, много от които изобщо не разбират повсеместността и важността на ИТ за ефективното предоставяне на услуги (малко инвестиции в ИТ може да спести големи разходи за заплати). В много страни се изисква огромна сеизмична промяна в начина, по който ИТ лидери, хората, които вземат решения за политиките и избраните представители мислят за своите бюджети. Ще има и грешки, и спънки, но усилията си струват, твърдят от IDC. Промяната в начина на мислене за правене на повече и по-нови неща с по-малко ще се окаже безценна, когато бюджетите отново се вдигнат и политиците видят ползите от увеличените средства за ИТ, допълват анализаторите. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X