Ит Лидери

5 еко проекта се финансират от Мтел еко грант

Владимир Владков

Представители на петте неправителствени организации, чиито проекти бяха избрани от журито на конкурса по програмата Мтел еко грант, подписаха официално договорите си за спонсорство с мобилния оператор в лицето на финансовия директор на Мтел Милан Залетел.

Общата стойност на бюджета, който заделя тази година операторът за инициативата, е 50 хиляди лева. „Избраните проекти защитават каузата за опазване на определени растителни и животински видове, а други са насочени към информиране на обществеността за проблемни области на екологията", коментира Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации" в Мтел. 

 

Нова професионална версия на разработеното преди 2 г. смартфон приложение SmartBirds e единият еко проект, който ще получи финансиране от програмата Мтел Еко Грант, като безвъзмездната помощ за проект на Българското дружество за защита на птиците, е 14 597 лева, а продължителността е 7 месеца. SmartBirds е първото в България и едно от малкото в света приложения за смартфони и други мобилни устройства за определяне на птиците, като то представя всички 269 птици, гнездящи в България, твърдят природозащитниците. В програмата са включени снимки на птиците, карти с разпространението им в България и информация за това как изглеждат, с какво се хранят, какви местообитания предпочитат и къде в България могат да бъдат наблюдавани. Включена е и кратка информация за тяхното размножаване, периодите на миграция, природозащитния им статус и заплахите, които ги грозят. Електронният дневник позволява бързо и лесно записване на наблюдаваните птици, точно определяне на GPS координатите, автоматично въвеждане на данни за наблюдател, дата и час. Направените записи могат бързо да бъдат споделяни с приятели чрез електронна поща и социални мрежи, коментира авторът на приложението Светослав Спасов от БДЗП.

Целта на новия проект е създаването на нова версия SmartBirds Pro, чиято цел е професионално събиране на полева биологична информация. Приложението ще облекчи и ускори събирането на научни данни и техния анализ, като направи наблюдението на птици достъпно за много хора, носещи своите смартфони сред природата, включително за чужденци, тъй като приложението ще има и английска версия.

„Традиционно занимание в някои европейски страни, наблюдението на птици увлича все повече хора в България, допълват от БДЗП. - То може да се практикува както сред дивата природа, далеч от големия град, така и в най-близкия парк или градинка. Забелязването и разпознаването на птиците се тренира с времето. С повече опит могат да се видят необичайни и интересни видове, дори в града. Наблюдението на птици може да се практикува от хора от всички възрасти и във всеки сезон на годината", допълват от организацията.


5 еко проекта се финансират от Мтел еко грант

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Другата технологична идея, която се финансира по тазгодишната програма Мтел еко грант, е проектът „Делфини и хора - съжителство в морето" на Сдружение за дива природа „Балкани". С бюджет от 14 993 лева и продължителност 7 месеца, проектът ще демонстрира ползите от поставянето на акустични репелентни устройства (АРУ), чрез които делфините в българската акватория на Черно море ще бъдат отблъсквани от рибарските мрежи и това ще доведе до по-малко конфликти между рибарите и морските бозайници, които в момента често се оплитат и разкъсват мрежите.

Още един проект за защита на застрашени видове животни печели в тазгодишния конкурс Мтел eко gрант. Той е за опазване на два вида сухоземни костенурки - шипобедрена и шипоопашата (Testudo graeca и Eurotestudo hermanni) на природозащитно сдружение „Биосфера" в Хасково, който получава финансиране от програмата на стойност 6100 лева.


5 еко проекта се финансират от Мтел еко грант

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Проектът на сдружение „Щастливеца" – София за създаване на демонстрационен био-център в обществена полза в квартал Витоша, ВЕЦ Сименово, който ще бъде изграден на принципите на пермакултурата, получава от Мтел финансиране на стойност 11 476 лева. Неговата продължителност също е 7 месеца, но се очаква да бъде жизнеспособен и след това. На площ от половин декар ще бъде създадена 6-слойна градина с дървета, храсти, цветя, зеленчуци, билки и подправки.

Национална асоциация на ресурсните учители в Стара Загора спечели журито с проекта си „Зелено включване" с бюджет 7834 лева и продължителност 6 месеца. Учителите в Ресурсния център в Стара Загора ще прилагат практики на терапия и социализация на деца със специални образователни потребности чрез биоземеделие.

В конкурса, който се провежда за шеста поредна година от Мтел, кандидатстваха общо 28 проекта, като първоначалният подбор и оценка на проектите е направен от експерти на фондация „Помощ за благотворителността в България", които помагат на Мтел в осъществяването на програмата. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X