Ит Лидери

E-платформа ще представя българския ИКТ бизнес зад граница

Computer World

Констанца Григорова, в. Computerworld

„Предприехме инициатива за присъединяване на България към портал, разработен от банките за развитие на Франция и на Германия, който ще даде възможност за интернационализация на малките софтуерни компании. Този портал ще се поддържа и подкрепя с финансовите инструменти и от българска страна в лицето на Българската банка за развитие. Индивидуалните фирми, работещи в отрасъла, ще имат възможност да намерят корпоративен съвет, да открият бизнес ангел, инвеститор или фонд за рисков капитал, с които да развият своите дейности“, съобщи заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров по време на първото издание на годишната аутсорсинг конференция „Как България да се превърне във водеща аутсорсинг дестинация“, организирана на 3 юни от в. „Капитал“ в партньорство с Българската аутсорсинг асоциация (БАА).


Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров на трибуната по време на конференцията. Снимка: Констанца Григорова. Всички права запазени.

Зам.-министър Димитров очерта образователният процес като най-важната мярка за насърчаване на аутсорсинг-сектора, на която министерството на икономиката и енергетиката, тъй като държавата трябва да създаде кадровия потенциал, който да работи в сектора.


Светослав Младенов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции изнася презентация на събитието. Снимка: Констанца Григорова. Всички права запазени.


E-платформа ще представя българския ИКТ бизнес зад граница

© Computer World, Computerworld.bg

Светослав Младенов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) също изтъкна, че особено в сектора на аутсорсинга се обръща внимание на човешкия ресурс.

„Запознавайки се през тази една година с идеи и предложения какво още може да се направи в България, така че да се привлече вниманието на един инвеститор, и говорейки с мои колеги от различни други инвестиционни агенции, всички са на едно мнение – основната инвестиция, която се прави в момента, е в човешкия ресурс и потенциал. Това е свързано с по-сложни процеси, като демографския процес. Не бива да се казва, че проблемът е, че кадрите са необразовани. Има огромен приток от по-малките населени места към София, Пловдив, Варна, Бургас. Това неминуемо води до обезлюдяване и утежняване на ситуацията в съответния регион, разкри изпълнителният директор на БАИ. - По отношение на обучението, експериментално се въвежда дуалната система в 15 училища, така че е взет предвид опитът в последните години с липсата на подготвени кадри за някои от секторите в България.“

Светослав Младенов описа областите, които ги очаква добра перспектива, сред които са ИТ, изнасяне на бизнес процеси, електроника и електротехника. „Тези сектори имат огромен потенциал за развитие в близките години и България ще се определя като регионален център за голяма част от тези услуги, индустрии и ресурси“, заяви той.

Красин Димитров подчерта, че секторът е изключително важен за развитието на икономиката ни, тъй като над 90% от неговия резултат е експортноориентиран. За отворена икономика като България това е много важно, тъй като миналата година основните положителни резултати в държавата ни бяха отчетени в експортния ръст от 8% спрямо 2012 г. Надявам се и 2014 година основно експортът да бъде секторът, в който всички икономически сектори да успеят да реализират своите стоки и услуги и да допринесат за растежа на икономиката ни, каза още зам.-министър Димитров.

В момента 6% от брутния вътрешен продукт на България е генериран от ИТ софтуер и телекомуникационни услуги, като 3% от тях се падат на изнасянето на бизнес процеси, каза Димитров. „Очаква се 20% растеж през 2014 г. Ние ще подкрепим сектора, основно в областта на образованието на кадрите, като с трите асоциации, формиращи ИКТ сектора, можем да направим публично-частно партньорство, в което да създадем съвместни програми за обучение и допълнителна квалификация. В тях освен езиковата квалификация младите кадри ще придобият и уменията, които са им необходими, за да упражняват професията в аутсорсването на бизнес процесите. Активната подкрепа от страна на държавата се свежда основно до предвидима и стабилна бизнес среда“, обясни зам.-министърът.

Два от отраслите, които са припознати приоритетно за подкрепа от страна на правителството, са в областта на научните изследвания и развитието, както във високотехнологичните услуги и иновациите, към които спада и секторът за изнасяне на бизнес процесите, каза Димитров.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X