Ит Лидери

Борика – Банксервиз с 4,9% ръст на приходите за 2013 г.

Владимир Владков

4,9% ръст на общите приходи от дейността за 2013 г. спрямо 2012 г. и 3,9% на печалбата преди данъци отчете Борика - Банксервиз, според годишните отчети за дейността на дружеството, приети на проведеното общо събрание.

Изминалата година бе белязана от спад на междубанковите плащания, като намаляването на броя преводи през системата БИСЕРА 6 в края на 2013 г. спрямо 2012 г. достигна 5,3% (53,45 млн. за 2013 спрямо 56,446 млн. за 2012 г.), коментират от компанията. - Причината е в приетите промени в ЗДДС, ДОПК и ЗКПО, които влязоха в сила на 1 януари 2013 г., като по този начин бе създадена единна данъчна сметка на задължените лица. Съотношението на бюджетни и небюджетни преводи преди въвеждането на единната данъчна сметка беше 50:50. През 2013 г. това съотношение вече е 63:37 в полза на небюджетните преводи", добавят от Борика Банксервиз. Въпреки по-малкия брой транзакции сумите са нараснали спрямо 2012 г., като към края на 2013 г. средната стойност на един превод е достигнал 2051,67 лв (1827 лв. през 2012 г. и 1731,40 през 2011 г.).

В системата за картови плащания БОРИКА се запазва тенденцията за увеличаване на тегленията от банкомати и на транзакциите на ПОС терминали. През 2013 г. броят на тегленията от банкомати с местни карти, издадени чрез БОРИКА, се увеличава с 3,6% спрямо 2012 г. (1,3% за 2012 г.). Плащанията през ПОС терминали нарастват със 17,2% (18,1% за 2012 г.) спрямо предходната година. За 2013 г. средната стойност на едно теглене от банкомат е 153 лв. (147 лв. през 2012 г.), а средната стойност на транзакция от ПОС е 77 лв. (81 лв. през 2012 г.).

Общият брой на оперираните и поддържани от системата БОРИКА карти към края на 2013 г. е 4,352 милиона, а броят на картите в системата се увеличава с 5,7% спрямо предходната година. Общият брой банкомати, свързани към система БОРИКА в края на 2013 г., е 2977, което е с 4,8 % повече спрямо декември 2012 г.

През 2013 г. Борика – Банксервиз продължи стратегията на бизнес иновации и подобряване във всяка своя дейност. Едната посока е навътре към запазване на сигурността и непрекъсваемостта на системите, а другата е навън – към разработване и предлагане на нови услуги. През 2013 г. компанията стартира 3 нови услуги:

  1. mobb – мобилно приложение, чрез което картодържателите могат да регистрират своите банкови карти за да правят разплащания, преводи и да следят наличност и последни 5 транзакции. Уникалното в услугата е, че могат динамично да заключват своите карти, което ги защитава на 100% срещу измами. Участнички в mobb са Централна кооперативна банка, СИБанк, Инвестбанк, Токудабанк, Търговска банка Д, Общинска банка и Корпоративна търговска банка.
  2. CashM – иновативна услуга за нареждане на суми през банкомат и тегленето им чрез използване на мобилен телефон, без наличие на банкова карта.
  3. ЕРМИС - система за нотифициране на събития чрез SMS. Системата се ползва при картови тегления, при изпращане и получаване на информация за ПИН и пр. 
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X