Ит Лидери

Обемът на Големите данни ще нарасне 10 пъти в следващите 5 г.

Computer World

Констанца Григорова

60 секунди в глобалната мрежа – това са 168 млн. имейла, над 100 нови акаунта в LinkedIn, над 1 млн. нови информационни елемента във Facebook. Това е страшно много информация. 90% от цялата налична информация за последния век са генерирани през последните 2 години, според проучване на KPMG от август 2013 г. В следващите 5 години ще имаме десетократно увеличаване на обема на данните. Това заяви Никола Няголов - PMP, CISA, CGEIT, старши мениджър “Управление и информационни технологии” в KPMG България по време на 16-ото издание на финансовия ИТ форум, който се състоя на 10 април 2014 г. в „София Хотел Балкан“ под наслов „Съвременните технологични двигатели на финансовия сектор“. Организатори на събитието бяха ICT Media и ISACA-Sofia Chapter. Инициативата се проведе под егидата на Българската народна банка и Комисията за финансов надзор и със съдействието на Асоциацията на банките в България, Асоциацията на българските застрахователи и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Никола Няголов, старши мениджър “Управление и информационни технологии” в KPMG България

Участниците в конференцията се запознаха с най-актуалните технологични решения за финансовия сектор, предлагани от компаниите CSC, Experian, Adastra Bulgaria, ACT Sofia Check Point, Antipodes, APC, Escom NetIQ, Intracom Bulgaria, ITCE, NDB/IBM, Sirma Business Consulting, ScaleFocus, TechnoLogica, Telelink, S&T Bulgaria, Vivacom. Технологични партньори на конференцията бяха Dicota и Vivacom.

Няголов очерта и основните тенденции в глобалното ИТ пространство:

  • Облачни технологии

  • Големи данни

  • Цифровизация

  • Електронизация на индустриите

„Големите данни са феномен, подклаждан от социалните мрежи, от диверсификацията и използването на мобилни устройства и имейли в нашия личен живот и бизнес. Едновременно с това, всички тези мобилни устройства, социални мрежи, цялата информация, която се генерира, се отличава с една много важна характеристика за финансовия сектор, а именно – несигурност. Тази информация – т. нар. Големи данни, за разлика от информацията, която всички въвеждат ежедневно в транзакционните системи или в картовите системи – т.е. информация, която е структурирана, проверена и има определени контроли, е извън защитната стена на банката и се характеризира с несигурност“, заяви Няголов.

Той цитира данни от проучване на IBM, според което 80% от цялата генерирана информация до 2015 г. ще бъде такава, която се характеризира с несигурност. От друга страна, това е информация, която съдържа много полезна стойност и позволява на всяка компания и организация, вкл. и на банките, да извършва анализи чрез използването на аналитични решения. Освен анализите, тя подпомага и процеса на вземане на решения, твърди Няголов.

По думите му, организациите разпознават възможностите за увеличаване на приходите си и за привличане на клиенти чрез използването на анализи на Големите данни и на цялата неструктурирана информация. Пречката до голяма степен е наличната инфраструктура, която не позволява ефективната и навременната обработка на такива обеми данни, категоричен е Няголов.

Възможности и ползи от анализ на Големите данни

Банките вече са осъзнали, че трансформацията на фронт офисите в електронни канали, извършването на бизнес чрез използване на контактни центрове, мобилно банкиране, позволяват и налагат използването на анализа на неструктурирана информация за бързо, навременно взимане на решения, разкри старши мениджърът “Управление и информационни технологии” в KPMG.

Възможностите, които предоставят Големите данни, са бърз анализ на информация, която да ни подпомогне и да подскаже следващото действие и да насочи потребителя и клиента към взимане на дадено решение, което би могло да генерира допълнителен приход или допълнителна полза за организацията, допълни Няголов.

Анализът на Големите данни допринася за максимизирането на ползите в организациите от гледна точка на приходи, привличане на клиенти, взимане на решение и управление на риска.

Най-голямото преимущество на анализа на Големите данни е възможността анализът на тези данни да ни подскаже конкретните действия, които трябва да извършим, изтъкна Няголов.

Той представи и основните ползи от анализа на Големи данни за организациите и банките:

1 - скорост - бързо вземане на решения;

2 - превръщане на данните в информация;

3 – взимане на правилни решения по-често и по-бързо;

4 – управление на риска и сигурността – анализ на наличната и неструктурираната информация помага за идентифицирането и управлението на потенциални пропуски в сигурността.

Цифровизация на банковата сцена

„Наблюдаваме много голяма промяна в навиците на частните клиенти. Ако вземем за пример практики от преди 20 години, човек трябваше да отиде в банката, за да получи услугата, която му трябва и отпускането на кредит беше едва ли не специална чест. В тази сфера имаше много интензивна конкуренция. Банките вече трябва да работят активно с клиентите и сами да отиват при тях“, подчерта д-р Стефан Холцкамп, ръководител практика, ИТ съветник за Централна и Източна Европа в CSC. В България компанията е работодател на 570 ИТ професионалисти, заети в два центъра за софтуерни разработки и изнесена поддръжка – в централата в София, и в морската столица – Варна.

Д-р Стефан Холцкамп, ръководител практика, ИТ съветник за Централна и Източна Европа в CSC


Обемът на Големите данни ще нарасне 10 пъти в следващите 5 г.

© Computer World, Computerworld.bg

По думите на експерта, пазарната битка ще се засилва и ще става все по-видима в бъдеще с нарастване на конкуренцията, и банките и финансовите институции ще трябва все по-често да се обръщат към клиентите с правилните и навременни оферти.

Според д-р Стефан Холцкамп, единственият правилен начин за борба с конкуренцията е изпреварването й чрез нов портфейл с оферти.

За да печелите позиции в конкурентната битка, трябва да разработвате и придобивате повече компетенции във фирмата си, твърди д-р Холцкамп. Той представи и четирите основни компетенции за успех в конкурентната надпревара:

- компетенция 1 - творческо мислене – как да създавате финансови продукти, които да интегрирате своевременно в реалния бизнес;

– компетенция 2 – управление на сложността – как да осъществите активни сътрудничества;

– компетенция 3 – разбиране как новите технологии подхранват промяната в цифровия бизнес;

– компетенция 4 – бързина – бързината на изпълнение е критична за уменията да поддържане на устойчив бизнес.

Цифровият бизнес обхваща основната част от информацията и документите и дава възможност да се предлагат услуги в цял свят с нулево забавяне. Той изисква промяна към цифровизация вътре в организациите. Услугите в дигитализирания бизнес са по-сложни, по-добре адаптирани към нуждите на клиента, това са услугите от следващо поколение, които банките трябва да могат да предоставят, за да запазят конкурентоспособността си и да привличат нови клиенти, посочи д-р Стефан Холцкамп от CSC.

Предотвратяване на измамите

„В глобален план всички имаме проблеми с измамите, които стават все по-големи и сериозни. Проблемът се разраства и задълбочава всяка година. Щетите от измами само във Великобритания възлизат на над 70 милиарда британски лири на година, като около 30-40 млрд. паунда от злоупотребите са резултат от кражби на чужда самоличност“, разкри Лиъм Роусторн, директор “Консултации относно измами”, „Анализи & Операции“ за EMEA в Experian. Офисът на компанията в София е най-големият изследователски и развоен център в рамките на бизнес линията “Аналитични решения” на Experian, като местният екип наближава 400 души.

Лиъм Роусторн, директор “Консултации относно измами”, „Анализи & Операции“ за EMEA в Experian


Обемът на Големите данни ще нарасне 10 пъти в следващите 5 г.

© Computer World, Computerworld.bg

По данни на Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (ACFE), операторите в кредитната индустрия губят почти 5% от приходите си за борба с и вследствие на измами всяка година.

„В глобален план общият размер на загубите на индустрията вследствие на измами е 3,5 трлн. долара за 2013 г., изтъкна Роусторн. Това е най-оптимистичният сценарий, защото организациите, които докладват за своите проблеми, сигурно не знаят или не споделят истинската картина и пълния обем на измамите. Някои малки вътрешни измами вероятно не се идентифицират и докладват от организациите.“

На всеки 3 секунди по света се случва кражба на чужда самоличност и причината за това е, че тази измама е най-лесният тип, констатира Роусторн. По думите му, през последните години в Experian наблюдават огромен обем злоупотреби с лични данни и откраднати клиентски данни, в резултат на което данните, които престъпниците получават, се използват за фалшива самоличност.

„Съвременните технологии позволяват измамите да стават все по-сложни. Методологията и инструментариумът за кражби еволюират, защото на клиента вече дори не му се налага да се явява в банковия клон или финансовата организация, за да оперира с парите си. Междувременно киберпрестъпниците остават анонимни, като ползват профила на истинския клиент през глобалната Мрежа. От друга страна, ресурсите на бизнеса и индустриите за борба с измамниците стават все по-ограничени всяка година. Те се опитват да инвестират повече в нови технологии, отколкото в борба с престъпниците“, допълни Роусторн.

Измамата има два аспекта – достъп и използване на информацията. Установено е, че 88% от измамите спадат към втория аспект. Все по-чести са измамите с вътрешна информация. Законът и регулаторните рамки са щадящи за този тип измамници, допълни Роусторн.

„Всяка лична информация има ценност за киберпрестъпниците. Измамниците се сдобиват с данни от Интернет, които се предлагат и купуват; измамата се е превърнала в услуга“, алармира още експертът от Experian.

КОНСТАНЦА ГРИГОРОВА

60 секунди в глобалната мрежа – това са 168 млн. имейла, над 100 нови акаунта в LinkedIn, над 1 млн. нови информационни елемента във Facebook. Това е страшно много информация. 90% от цялата налична информация за последния век са генерирани през последните 2 години, според проучване на KPMG от август 2013 г. В следващите 5 години ще имаме десетократно увеличаване на обема на данните. Това заяви Никола Няголов PMP, CISA, CGEIT, старши мениджър “Управление и информационни технологии” в KPMG България по време на 16-ото издание на финансовия ИТ форум, който се състоя на 10 април 2014 г. в „София Хотел Балкан“ под наслов „Съвременните технологични двигатели на финансовия сектор“. Инициативата се провежда под егидата на Българската народна банка и Комисията за финансов надзор и със съдействието на Асоциацията на банките в България, Асоциацията на българските застрахователи и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Участниците в конференцията се запознаха с най-актуалните технологични решения за финансовия сектор, предлагани от компаниите CSC, Experian, Adastra Bulgaria, ACT Sofia Check Point, Antipodes, APC, Escom NetIQ, Intracom Bulgaria, ITCE, NDB/IBM, Sirma Business Consulting, ScaleFocus, TechnoLogica, Telelink, S&T Bulgaria, Vivacom. Технологични партньори на конференцията бяха Dicota и Vivacom.

Няголов очерта и основните тенденции в глобалното ИТ пространство:

  • Облачни технологии

  • Големи данни

  • Цифровизация

  • Електронизация на индустриите

Големите данни са феномен, подклаждан от социалните мрежи, от диверсификацията и използването на мобилни устройства и имейли в нашия личен живот и бизнес. Едновременно с това, всички тези мобилни устройства, социални мрежи, цялата информация, която се генерира, се отличава с една много важна характеристика за финансовия сектор, а именно – несигурност. Тази информация – т. нар. Големи данни, за разлика от информацията, която всички въвеждат ежедневно в транзакционните системи или в картовите системи – т.е. информация, която е структурирана, проверена и има определени контроли, е извън защитната стена на банката и се характеризира с несигурност“, заяви Няголов.

Той цитира данни от проучване на IBM, според което 80% от цялата генерирана информация до 2015 г. ще бъде такава, която се характеризира с несигурност. От друга страна, това е информация, която съдържа много полезна стойност в нея и позволява на всяка компания и организация, вкл. и на банките, да извършва анализи чрез използването на аналитични решения. Освен анализите, тя подпомага и процеса на вземане на решения, твърди Няголов.

По думите му, организациите разпознават възможностите за увеличаване на приходите си и за привличане на клиенти чрез използването на анализи на Големите данни и на цялата неструктурирана информация. Пречката до голяма степен е наличната инфраструктура, която не позволява ефективната и навременната обработка на такива обеми данни, категоричен е Няголов.

Възможности и ползи от анализ на Големите данни

Банките вече са осъзнали, че трансформацията на фронт офисите в електронни канали, извършването на бизнес чрез използване на контактни центрове, мобилно банкиране, позволяват и налагат използването на анализа на неструктурирана информация за бързо, навременно взимане на решения, разкри старши мениджърът “Управление и информационни технологии” в KPMG.

Възможностите, които предоставят Големите данни, са бърз анализ на информация, която да ни подпомогне и да подскаже следващото действие и да насочи потребителя и клиента към взимане на дадено решение, което би могло да генерира допълнителен приход или допълнителна полза за организацията, допълни Няголов.

Анализът на Големите данни допринася за максимизирането на ползите в организациите от гледна точка на приходи, привличане на клиенти, взимане на решение и управление на риска.

Най-голямото преимущество на анализа на Големите данни е възможността анализът на тези данни да ни подскаже конкретните действия, които трябва да извършим, изтъкна Няголов.

Той представи и основните ползи от анализа на Големи данни за организациите и банките:

1 - скорост - бързо вземане на решения;

2 - превръщане на данните в информация;

3 – взимане на правилни решения по-често и по-бързо;

4 – управление на риска и сигурността – анализ на наличната и неструктурираната информация помага за идентифицирането и управлението на потенциални пропуски в сигурността.

Цифровизация на банковата сцена

Наблюдаваме много голяма промяна в навиците на частните клиенти. Ако вземем за пример практики от преди 20 години, човек трябваше да отиде в банката, за да получи услугата, която му трябва и отпускането на кредит беше едва ли не специална чест. В тази сфера имаше много интензивна конкуренция. Банките вече трябва да работят активно с клиентите и сами да отиват при тях“, подчерта д-р Стефан Холцкамп, ръководител практика, ИТ съветник за Централна и Източна Европа в CSC. В България компанията е работодател на 570 ИТ професионалисти, заети в два центъра за софтуерни разработки и изнесена поддръжка – в централата в София, и в морската столица – Варна.

По думите на експерта, пазарната битка ще се засилва и ще става все по-видима в бъдеще с нарастване на конкуренцията, и банките и финансовите институции ще трябва все по-често да се обръщат към клиентите с правилните и навременни оферти.

Според д-р Стефан Холцкамп, единственият правилен начин за борба с конкуренцията е изпреварването й чрез нов портфейл с оферти.

За да печелите позиции в конкурентната битка, трябва да разработвате и придобивате повече компетенции във фирмата си, твърди д-р Холцкамп. Той представи и четирите основни компетенции за успех в конкурентната надпревара:

- компетенция 1 - творческо мислене – как да създавате финансови продукти, които да интегрирате своевременно в реалния бизнес;

компетенция 2 – управление на сложността – как да осъществите активни сътрудничества;

компетенция 3 – разбиране как новите технологии подхранват промяната в цифровия бизнес;

компетенция 4 – бързина – бързината на изпълнение е критична за уменията да поддържане на устойчив бизнес.

Цифровият бизнес обхваща основната част от информацията и документите и дава възможност да се предлагат услуги в цял свят с нулево забавяне. Той изисква промяна към цифровизация вътре в организациите. Услугите в дигитализирания бизнес са по-сложни, по-добре адаптирани към нуждите на клиента, това са услугите от следващо поколение, които банките трябва да могат да предоставят, за да запазят конкурентоспособността си и да привличат нови клиенти, посочи д-р Стефан Холцкамп от CSC.

Предотвратяване на измамите

В глобален план всички имаме проблеми с измамите, които стават все по-големи и сериозни. Проблемът се разраства и задълбочава всяка година. Щетите от измами само във Великобритания възлизат на над 70 милиарда британски лири на година, като около 30-40 млрд. паунда от злоупотребите са резултат от кражби на чужда самоличност“, разкри Лиъм Роусторн, директор “Консултации относно измами”, „Анализи & Операции“ за EMEA в Experian. Офисът на компанията в София е най-големият изследователски и развоен център в рамките на бизнес линията “Аналитични решения” на Experian, като местният екип наближава 400 души.

По данни на Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (ACFE), операторите в кредитната индустрия губят почти 5% от приходите си за борба с и вследствие на измами всяка година.

В глобален план общият размер на загубите на индустрията вследствие на измами е 3,5 трлн. долара за 2013 г., изтъкна Роусторн. Това е най-оптимистичният сценарий, защото организациите, които докладват за своите проблеми, сигурно не знаят или не споделят истинската картина и пълния обем на измамите. Някои малки вътрешни измами вероятно не се идентифицират и докладват от организациите.“

На всеки 3 секунди по света се случва кражба на чужда самоличност и причината за това е, че тази измама е най-лесният тип, констатира Роусторн. По думите му, през последните години в Experian наблюдават огромен обем злоупотреби с лични данни и откраднати клиентски данни, в резултат на което данните, които престъпниците получават, се използват за фалшива самоличност.

Съвременните технологии позволяват измамите да стават все по-сложни. Методологията и инструментариумът за кражби еволюират, защото на клиента вече дори не му се налага да се явява в банковия клон или финансовата организация, за да оперира с парите си. Междувременно киберпрестъпниците остават анонимни, като ползват профила на истинския клиент през глобалната Мрежа. От друга страна, ресурсите на бизнеса и индустриите за борба с измамниците стават все по-ограничени всяка година. Те се опитват да инвестират повече в нови технологии, отколкото в борба с престъпниците“, допълни Роусторн.

Измамата има два аспекта – достъп и използване на информацията. Установено е, че 88% от измамите спадат към втория аспект. Все по-чести са измамите с вътрешна информация. Законът и регулаторните рамки са щадящи за този тип измамници, допълни Роусторн.

Всяка лична информация има ценност за киберпрестъпниците. Измамниците се сдобиват с данни от Интернет, които се предлагат и купуват; измамата се е превърнала в услуга“, алармира още експертът от Experian.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X