Ит Лидери

Нова методика за SIM картите „изтри“ 1 млн. абонати на Мтел

Владимир Владков

Нова методология за броене на SIM картите, въведена от Мобилтел през последното тримесечие на 2013 г., е довело до общо намаление на броя клиенти на мобилни услуги с повече от 1 милион, като в края на 2013 г. те са 4,2 милиона, показва финансовия доклад на оператора. Промяната обхваща както клиентите на предплатени карти, така и на две от фиксираните услуги на компанията. Същевременно предходните тримесечия на 2012 и 2013 г. също са били коригирани със задна дата според новата методология. В резултат пазарният дял на Мтел е спаднал от 42,1% на 39%, но компанията запазва позицията си на пазарен лидер.

При предплатените потребители е променен принципът на отчитане на абонатите – вместо на база период на валидност на даден ваучера, те се отчитат на база активна употреба. В резултат абонати, които досега са се смятали за активни, тъй като са имали ваучер с валидност 12 месеца, сега се смятат за активни потребители само, ако са ползвали мобилни услуги в рамките на последните 3 месеца. Тази промяна на логиката е довела до намаляване на броя мобилни абонати с 498 хиляди. Промяна има и при фиксираните услуги. „Box" услугите, при които домашни потребители получават чрез мобилна технология два номера (един фиксиран и един мобилен), вече се отчитат като един мобилен абонамент вместо за два. Това е довело до намаляване на общия брой мобилни абонаменти с 215 000. Интегрираните телеком услуги за бизнес клиенти, които са ги ползвали през фиксирани линии, но са имали на разположение и предварително определен набор от мобилни номера за гласови повиквания, също се отчитат по нов начин. Споменатите мобилни номера досега са „броени" за мобилни абонаменти, а от Q4 2013 г. те се смята като „чисто фиксирани линии". Тази промяна „е премахнала" още 313 000 мобилни абонаменти от базата на Мтел, а към фиксираните линии за достъп са добавени 2000 броя. 

Общите приходи на оператора за 2013 г. са намалели с 14,8% до 399,4 млн. евро, а само за четвъртото тримесечие на 2013 г. приходите са се понижили с 10,3% до 99,4 млн. евро спрямо същия период на 2012 г. Според оператора, този спад се дължи на намалените постъпления от месечни такси и трафик, както и от приходите за взаимно свързване. „Последното идва в резултат на намаляване на цените за терминиране, а върху приходите от месечни такси и трафик негативно влияние оказва понижаване на нивото на цените за абонаменти и предплатени услуги", обясняват от Мтел.

Сравнимата печалба преди данъци и амортизации EBITDA е спаднала за последното тримесечие на 2013 г. с над 25 на сто до 31,9 млн. евро, а за цялата 2013 г. тя 158,6 млн. евро, или с 23,5% по-ниска от тази за 2012 г. „Разходите за взаимна свързаност и роуминг се понижават в резултат на няколко значителни намаления при цените за терминиране през 2012 и 2013 г., коментират от Мтел. - Този спад се компенсира с увеличението на други разходи, произтичащи от еднократни ефекти, свързани с оценка от страна на мениджмънта на бизнес риска."

Чистата печалба на компанията обаче се увеличава. За цялата 2013 г. тя е 55,6 млн. евро, или с 23,5% повече от печалбата за 2012 г. Ръст има и на клиентите на мобилен интернет, които са се увеличили с повече от 30% през 2013 г., достигайки към 31 декември почти 193 хиляди. Растеж има и в сегмента на фиксираните широколентови услуги, като броят на клиентите, ползващи фиксиран интернет, е нараснал с 2% до над 155 хиляди абонати, а общият брой на фиксираните линии за достъп е с 1,4% повече.

Средният приход от абонат (ARPU) продължава да бележи спад. За последното тримесечие на 2013 г. той е с 4,1% по-нисък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2012 г., достигайки нива от едва 6,3 евро на месец. „Основната причина, довела до този спад, е регулацията. Като изключим ефекта от регулациите, средният приход от абонат е стабилен спрямо същия период на 2012 г.", твърдят от оператора. Подобен месечен доход от абонат отчита и Глобул – 11 лв. (5,6 евро) за Q4 2013 г. Данни за ARPU показателя на Vivacom липсват, но изчисленията на базата на общите приходи и брой клиенти показват подобни нива на „доходност". 

За сравнение, в други компании от Telekom Austria Group (част от която е и Мтел) също се отчита спад на средния приход, но нивата са много по-високи. Средният приход от мобилен абонат в Австрия е 15,7 евро за последното тримесечие (годишен спад с над 14%), в Хърватска средният месечен приход от мобилен потребител е два пъти по-висок – 11,1 евро, но в Беларус пък е по-нисък - 4,7 евро на месец.

При фиксираните услуги средният приход от линия се повишава с 3,2% на годишна база основно заради ръста при бизнес абонатите и положителния ефект от по-високия брой линии за достъп, ползвани едновременно за високоскоростен интернет и телевизия. "В резултат приходите от фиксираните услуги продължиха да се повишават, възлизайки на 6,7 милиона евро през четвъртото тримесечие на 2013 г.", коментират от Мтел. Броят на ТВ абонаментите е скочил с 23% годишно и в края на 2013 г. те са над 77,8 хиляди.

„Оперативно Мобилтел предприе мерки, за да отговори на тези предизвикателства, фокусирайки се, от една страна, върху високия клиентски сегмент и поставяйки акцент върху смартфон офертите и пакетните предложения, а от друга - налагайки стриктно управление на разходите", коментират от компанията. 

Финансови показатели за Мтел за 2013 и 2012 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X