Ит Лидери

ЕСМИС сключи договори за изграждане на оптичните трасета

Владимир Владков

ИА ЕСМИС подписа първите договори с изпълнители по проекта за изграждане на високоскоростен широколентов достъп в България – това са консорциумите „Броудбанд България" и Консорциум „ССВ-ТСВ 2015". Договорите са за проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета за ЕСМИС, бенефициент по проекта, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

В консорциума „Броудбанд България" влизат Телелинк ЕАД и Мармет ООД, като те ще проектират и изграждат оптични кабелни трасета в Северна България. Общата стойност на поръчката е малко над 11,815 млн. лв. без ДДС.

Вторият консорциум "ССВ-ТСВ 2015", в който водещ партньор е ДП „Съобщително строителство и възстановяване", ще проектира и изгражда оптични кабелни трасета в Южна България. Стойността на тази поръчка е 10,672 млн. лв. без ДДС. „Гаранционните срокове и по двата договора са 10 години, за всички видове новоизпълнени строителни конструкции, 8 години за оптичната кабелна мрежа и съоръжения към тях и 5 години за доставеното и монтирано оборудване", обясняват от ЕСМИС. 

Оптичните кабелни трасета в Южна и Северна България трябва да са готови до 24 септември тази година. След това ЕСМИС ще организира търг за избор на оператор на мрежата, който да поддържа и администрира готовата оптична кабелна инфраструктура. „Условията за избор на оператор са определени от Европейската комисия и включват изискването изградената инфраструктура да се използва както от държавни институции, така и от частни компании, които да имат равен достъп до нея. Договорът за администрирането и поддръжката й ще бъде за период от 13 години", коментират от изпълнителната агенция. 

На подписването на договорите са присъствали заместник-министърът на транспорта, ИТ и съобщенията Георги Тодоров и Евелина Стоянова, държавен експерт в ГД „Програмиране на регионалното развитие" към Министерство на регионалното развитие. 

CW/Б

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X