Ит Лидери

Агенция Митници направи ценни надграждания на БИМИС

Computer World

Констанца Григорова, Computerworld България

Агенция „Митници“ (АМ) успешно надгради Българската интегрирана митническа информационна система (БИМИС) с три нови модула – „Автоматизирана информационна система за мониторинг върху административното производство и проследяване на съдебното обжалване“ (МАП), „Решения елементи облагане” (РЕО) и „Последващ контрол”.

На 9 януари 2014 г. Агенция „Митници“ организира заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административното обслужване на митническата администрация чрез изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство“. Инициативата се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.


Соня Вълкова, директор на дирекция „Правно-нормативна“ в Агенция „Митници“,
Лъчезар Кръстев, заместник-директор на Агенция „Митници“,
и Моника Димитрова-Бийчър, директор на Управляващия орган на ОПАК.

Снимка: Констанца Григорова, Computerworld България

„В условията на финансова и икономическа криза, подкрепата на Европейския социален фонд се оказа изключително ценен източник и инструмент за финансиране на ефективни механизми за подобряване на работата на митническата администрация. От 2009 г. до настоящия момент Агенция „Митници“ е била бенефициент по пет проекта, финансирани по ОПАК, като се надяваме да бъдат подписани още четири договора за безвъзмездна финансова помощ. Проектите, които са финализирани, и тези, които са в процес на изпълнение, са основно по три приоритетни оси на ОПАК – „Добро управление“, „Човешки ресурси“ и „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“. Общата стойност на договорите по ОПАК с бенефициент Агенция „Митници“ е около 7 млн. лв.“, заяви Лъчезар Кръстев, заместник-директор на Агенция „Митници“.

Моника Димитрова-Бийчър, директор на Управляващия орган на ОПАК подчерта, че изграждането на електронни услуги и системи е изключително важно, защото повишава капацитета на митническата администрация и така подобрява качеството на услугите, които тя предоставя на крайните бенефициенти – гражданите и бизнеса.

Соня Вълкова, директор на дирекция „Правно-нормативна“ в Агенция „Митници“ изтъкна, че след проведените обществени поръчки и сключените от Агенция „Митници” договори, са реализирани икономии, вследствие на което бюджетът на проекта е намален с 409 613,50 лв. и от 2 919 074,98 лева е станал 2 509 461,48 лв.

След проведени обществени поръчки, за изпълнители на ИТ дейностите по проекта за надграждане на БИМИС са избрани Обединение „Гравис-Континео“ и IBS България.


Горан Ангелов, управител на IBS България и
Георги Григоров, ръководител на Обединение „Гравис – Континео“

Снимка: Констанца Григорова, Computerworld България


Агенция Митници направи ценни надграждания на БИМИС

© Computer World, Computerworld.bg

„Гравис-Континео“ изпълни две дейности: добавянето на нов модул в БИМИС – Автоматизирана информационна система за мониторинг върху административното производство и проследяване на съдебното обжалване, и интегриране на информация за решения, издадени от митническите органи, свързани с елементите за облагане – тарифно класиране, произход на стоките и митническа стойност, с цел оптимизиране на цялостния процес при движението на работни документи. В рамките на тези дейности, изпълнените резултати по проекта са усъвършенствани оперативни модели, чрез прилагане на най-добрите практики за електронно управление; разработен и внедрен модул „МАП“; разработен и внедрен модул „РЕО“.

IBS България е изпълнител на частта по добавяне на нов модул „Последващ контрол“ към БИМИС. Вследствие на изпълнението на тази част от проекта са постигнати редица резултати: усъвършенствани оперативни модели на съответните вертикални структури на АМ, чрез прилагане най-добрите практики за електронно управление; разработена и внедрена високотехнологична и ефективна система за последващ контрол.

И двамата изпълнители са допринесли също така за интегриране на новите модули с останалите модули на БИМИС, и за внедряване върху съществуващата информационна инфраструктура в АМ. В рамките на проекта изпълнителите са обучили служители на АМ за ефективно използване на разработените и внедрени информационни системи и за прилагане принципите на електронното управление.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X