Ит Лидери

НАП: Погасяват се първо главниците за публични задължения

Владимир Владков

От началото на декември тази година влиза в сила новият ред за погасяване на задълженията за данъци и осигурителни вноски, напомнят от Националната агенция по приходите (НАП). Новите правила предвиждат погасяване първо на главниците за данъци и осигурителни вноски с изтекъл срок за плащане и чак след това се плащат лихвите по тях. „По този начин се спира начисляването на лихви и се предотвратява натрупването на нови задължения, коментира Росен Бъчваров, говорител на НАП. - Досега дълговете се погасяваха по реда на възникването им. Новият ред цели да се усъвършенства единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски, като се облекчат гражданите и фирмите във временно финансово затруднение", допълва той.

Росен Бъчваров, говорител на НАП

Новият ред е въведен с последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С други промени в него се удължава с една година срокът за отписване на публични задължения, погасени по давност. „Така всеки, който има дългове с изтекла погасителна давност (отпреди 1 януари 2008 г.), може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП до края на 2014 г., а не както беше досега до края на тази година", обяснява Бъчваров. Възражението може да се подаде лично или да се изпрати по пощата до офиса на НАП по постоянен адрес за физическите лица или по регистрация на юридическите лица.

Всеки може да направи електронна справка за задълженията и плащания, записани в данъчно-осигурителната му сметка. Е-справката дава информация не само за дълговете за данъци и осигурителни вноски, и за това задължения са погасени с направените плащания от съответния клиент на НАП. Достъпът до информацията се осъществява с персонален идентификационен код (ПИК), издаван безплатно в офисите на НАП. „ПИК се получава веднага, ако заявлението за издаването му е подадено в офиса на НАП по постоянен адрес или адреса на управление за юридически лица", добавя Бъчваров.

CW/Б 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X