Ит Лидери

„Станен“ може би ще замени силиция в електрониката на бъдещето

Computer World

„Станен“ (stanene) се нарича материалът, който има потенциала да замени силиция в микроелектрониката на бъдещето, считат че са създали учени от Станфърдския линеен ускорител към министерството на енергетиката на САЩ и Станфърдския уиверситет. Наименованието му идва от първите букви на „станнум“ (stannum – калай на латински) и последните на „графен“ (graphene), който представлява равнинен лист от въглеродни атоми и също се счита за перспективен марериал в микроелектрониката.

Станенът има потенциала да замени силиция в компютърните чиповеСтаненът представлява топологичен изолатор – материал, който във вътрешността си е изолатор, но по повърхността му може да протича ток. Според учените при дебелина от един атом той се превръща в суперпроводник. „Станенът може да увеличи скоростта и да намали необходимото количество енергия за работата на новите поколения компютърни чипове, ако се потвърдят експериментите ни“, споделя Шоучен Чжан, професор по физика в Станфърдския университет.

Първото предположение на Чжан и неговите колеги е, че новият материал може да се използва за проводник, свързаш елементите на микросхемите. Някои негои свойства имат потенциала да го направят изключително полезен при създаването на квантови компютри. Те също така считат, че той може да замени силиция. Как точно трябва да стане това обаче засега учените не обясняват.

Важна особеност в характеристиките на станена е фактът, че той може да е суперпроводим при стайна температура. Използването на подобен материал в микрочиповете означава по-малко генерирана топлина и по-малко потребление на енергия.

„Магията на топологичните изолатори е в това, че принуждават електроните да се движат по зададения маршрут без ограничения в скоростта, като по немски аутобан – коментира още Чжан. – На повърхността му няма никакво съпротивление.“

„Представете си какво би станало, ако станенът започне да се използва за изготвяне на компоненти на микросхемите и замени силиция в сърцето на транзисторите. Тогава вероятно ще се появи Калаена долина по аналогия със Силициевата.“

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X