Ит Лидери

С 830 000 лв. по ОПАК МВР ще надгражда системата за ранно предупреждение и оповестяване

Computer World

Надграждане на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия, аварии и кризи, както и специализирани обучения за работа с нея предвижда проект на Министерството на вътрешните работи (МВР), който стартира по линия на Оперативна програма „Административен капацитет”. Договорът за изпълнение на проекта е подписан през юли т.г. и е със срок на изпълнение 18 месеца. Проектът е одобрен и на 8 юли 2013 г. е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, възлизаща на около 830 хиляди лева, изцяло за сметка на Европейския социален фонд.

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.netПредстои  провеждането на 45 курса тип „обучение на обучители“, като пряко чрез тях ще бъдат обучени приблизително 320 служители на МВР. Впоследствие те ще предадат придобитите знания на свои колеги, като се планира общият брой на служителите, които ще придобият знания и умения,да достигне 900. Проектът е един от шестте, които МВР изпълнява в рамките на ОПАК, уточниха от министерството.

Със средства по ОПАК ще бъде надграден и софтуерът за управление на сиренната система съгласно съвременните технологични и технически изисквания, като близо служители от МВР ще преминат специализирани обучения за безопасна работа с нея. Към момента Националната система за ранно предупреждение и оповестяване работи в десет областни града и покрива 35% от територията на страната. С изпълнението на проекта се предвижда да се гарантира надеждност и безотказност при работа със системата, като се създаде възможност за бързи и адекватни действия от органите на изпълнителната власт при заплаха или настъпило бедствие, обясниха от ОПАК.

Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на Управляващия орган на ОПАК и Пламен Ангелов, заместник-министър на вътрешните работи.“Широк е обхватът и широко формулирани са целите на проекта, но отсега можем да кажем, че с реализирането му ще се постигне важен, полезен и търсен ефект. Ще бъдат запълнени редица организационни и практически празноти, установени през годините в системата за управление и оповестяване при кризи и бедствия, независимо дали са от природен характер или предизвикани от човешка намеса”, заяви на пресконференцията за обявяване на инициативата заместник-министърът на вътрешните работи Пламен Ангелов. Проектът ще подобри координацията и взаимодействието между органите на изпълнителната власт на национално и регионално ниво за реакция при кризисни ситуации и по-ефективна държавна политика срещу бедствия и аварии, каза Пламен Ангелов.

„Защитата при бедствия и аварии е тема от дневния ред на Европейския съюз в момента. Уверена съм, че „меките мерки”, които ОПАК финансира ще допринесат за създаването на добре работещ механизъм за превенция и управление на риска, както и за положително развитие на политиката при бедствия и аварии в бъдеще”, заяви Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на Управляващия орган на ОПАК.

Разработването и внедряването на националната система за ранно предупреждение и оповестяване беше възложено от Министерство на извънредните ситуации през 2009 г. Изпълнител на системата беше консорциум "Hörmann-SEN". Стойността на проекта беше 35 млн. без ДДС.





© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X