Ит Лидери

Симон Калуза, SAP: Местните партньорства са ключов елемент от успеха за нас на българския пазар

Computer World

Симон Калуза е управляващият директор на SAP за Централна и Източна Европа. Той ще бъде специален гост-говорител на организирания на 2 октомври SAP Форум България 2013.


- До април т.г. сте работили като генерален директор за региона на Югоизточна Европа (ЮИЕ), като сте отговаряли за операциите на SAP в Словения, Хърватска, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония, България, Румъния и Албания. Кое беше най-голямото предизвикателство в работата Ви на позицията, която оглавихте като управляващ директор на SAP за региона на Централна и Източна Европа  (ЦИЕ)? Какви са разликите между стратегиите на SAP за двата региона?
 
В региона на ЦИЕ аз работя с много разнообразен спектър от пазари, на които въвеждаме иновационната стратегия на SAP. Предизвикателството е да се адаптират и настроят тези иновации, така че да отговорят на нуждите на държавите например в области като in-memory изчисления, бизнес анализи или облачни технологии. Въпреки разнообразието, вярвам, че държавите от региона имат огромен потенциал и имат нужда от възприемане на иновации, и учудващо този процес може да бъде по-бърз при по-малко зрелите пазари, ако те решат да следват световните добри практики. Държавите от региона все още са исторически свързани, и следват доста сходни икономически пътища по отношение на модернизацията на икономиките и бизнеса. Повечето търговски компании в региона вече функционират по модерен начин и трябва да се конкурират на световните пазари, като за тази цел те се нуждят от ИТ иновация, за да бъдат конкурентоспособни. Публичните институции също гледат с доверие на нас, като доверен партньор, който може да им помогне да движат операциите си по по-добър начин.

- Какво сочат наблюденията Ви относно новите тенденции – какъв вид технологии и инструменти са най-важни и имат най-голям потенциал сега и как ще се променят те в близко бъдеще от бизнес гледна точка – облачни, бизнес анализи, бази данни, за сътрудничество, за in-memory изчисления, корпоративна мобилност?

В SAP вече сме възприели изброените по-горе технологии в ежедневието си и ги предлагаме на потребителите си. На бъдещето на бизнеса на потребителите ни най-много ще повлияят три неща: потребителското изживяване, достъпът до информация в реално време и облакът като модел за разгръщане. Потребителското изживяване в момента е двигател на промяната в корпоративната среда – с ориентирани към потребителя мобилни приложения, нови интерфейси, социално сътрудничество и инструменти за бизнес свързване и взаимодействие. Ние вече живеем в свързан, мобилен свят, в който има повече свързани устройства, отколкото хора, и в който информацията е ценна. В този смисъл, аз вярвам, че достъпът в реално време до бизнес информация за взимането на по-добри решения ще бъде най-високо ценен. SAP отговори на това търсене с платформата SAP HANA – базирана на in-memory технология, тази платформа може да бъде внедрена, за да изпълнява анализи и транзакции в реално време, да анализира и прилага Големите данни (Big Data) за бизнес ползи и да опростява инфраструктурата на базите данни. SAP HANA е най-бързорастящото решение в портфолиото на SAP, с около 2000 потребители в цял свят. В ЦИЕ виждаме бързорастящ интерес към тази технология с няколко вече ползващи SAP HANA и около 20 на фаза внедряване. И последно, но не като важност – облачният модел е бъдещето, тъй като той дава възможност на компаниите да се фокусират върху основния си бизнес и да адаптират гъвкаво процесите си, за да възползват от непрекъснато променящата се пазарна динамика. Към днешна дата SAP разполага с над 29 милиона потребители и над 6 000 клиенти на облачното си портфолио в световен мащаб. Облачното ни портфолио включва ERP пакети, “line-of-business” приложения, най-голямата в света мрежа за бизнес търговия, решения за социално сътрудничество и платформата SAP HANA Cloud. Вярвам, че в най-близко бъдеще ще сме свидетели на приемането на облака в Европа и ЦИЕ.

- Как оценявате бизнеса на SAP в България като част от картата на ЦИЕ? SAP Labs Bulgaria е един от едва 13-те високотехнологични центрове на SAP в света и единственият на Балканите.

Българският пазар има добър потенциал, който все още трябва да бъде подкрепян и поддържан чрез близко сътрудничество със SAP Labs Bulgaria. България е уникална за региона на ЦИЕ с най-голямото звено за изследователска и развойна дейност с 530 талантливи професионалисти. Тази инвестиция на знания и опит на българския пазар ни поставя сред стратегическите партньори за българската държава, за да се обсъдят иновации и инвестиции за бъдещ потенциал. Ние започнахме съвместна инициатива “Българска бизнес мрежа” (“Bulgaria Business Network”), за да насърчим иновациите като част от потребителското изживяване, като част от процеса по разработка на продукти на SAP, за да се обединят потребителски-обвързаните дейности, и да се увеличи броя на местните потребители, участващи в нашите иновации.

- Какви новини можем да очакваме за бизнеса SAP в България до края на годината и какви са прогнозите за 2014? На какви конкретни продукти, услуги и решения ще заложите догодина на българския пазар?

Българският пазар е по-зрял за решения на SAP от типа end2end, разработени около основните ни продукти и има търсене за решения от иновационното ни портфолио като технологии за мобилност, in-memory и бази данни. Комбинацията на всички тези технологии ще ни предостави лост за осъществяване на икономии от мащаба и за понижаване на общата цена за притежание (TCO) на решенията, които са основни трудности пред инвестициите на клиентите през 2014 г. и след това. В този смисъл, местното търсене на определена услуга ще определи приемането и въвеждането на конкретно SAP решение, чрез средствата на нашите иновации. Определено ще се фокусираме върху разширяване, растеж, и подкрепа на нашите екосистеми от различни канали, така както разчитаме на нашите партньори във всяка държава за изграждането на успешен бизнес. Местните партньорства са ключов елемент от успеха за нас на българския пазар. Смятаме да се възползваме и от всички възможности да заемем лидерски позиции в области на иновации като in-memory изчисления, корпоративна мобилност, облак и “line of business” приложения. Вярвам, че България има потенциал да оглави региона с нови бизнес модели. Ще търсим подобни възможности.

Въпросите зададе Констанца Григорова





© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X