Ит Лидери

България изостава в нивото на услугите във водния сектор спрямо ЕС

Computer World

“Водният сектор в България не е в добро състояние, тъй като реформите не се осъществяват вече дълги години. Това води до необходимост от намиране на средства за реформирането му. Нуждите са остойностени, цифрите са меко казано смущаващи и едва ли ще успеем да открием необходимите средства за инвестиции, но е ясно, че трябва да намерим начин с наличните ресурси да направим най-умните инвестиции. Тук на помощ идват новите технологии. Аз смятам, че за да бъдем успешни в реформите и да наваксаме с по-бързи темпове, така че да достигнем нивото на услугите, което има в останалите европейски държави, трябва да прилагаме иновативни решения, голяма част от които са свързани с ИТ, които много често дори са по-евтини, но се изисква малко смелост, за да бъдат приложени и да се докажат в практиката.” Това заяви Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите (БАВ) на петата международна конференция “Булаква”, организирана от БАВ със съдействието на Агенция Булгарреклама. “Булаква” се състоя в първия ден на седмото издание на специализираните изложения “Вода София“ и “Булконтрола” в “Интер Експо Център” в столицата. Те се проведоха от 29 до 31 май и бяха организирани от Агенция Булгарреклама, БАВ и WASSER BERLIN.

На снимката: Иван Иванов, председател на БАВ. Снимка: Computerworld България.


България изостава в нивото на услугите във водния сектор спрямо ЕС

© Computer World, Computerworld.bg

Изложенията Вода София и Булконтрола 2013
Изложението “Вода София” демонстрира нови поколения технологии, инсталации и системи за оптимизиране на добива, преработката и разхода на водни ресурси. На фокус бяха съвременните материали, машини и строителни технологии за рехабилитация и изграждане на ВиК на различни обекти. Експонатите са изключително ценни и навременни на фона на очертаващите се възможности за насочване на значителни инвестиции за изграждане и модернизация на водната инфраструктура в страната ни. Много от предложенията на “Вода София” не само модернизират, но и оптимизират технологичните процеси във водопречистването и обработката на отпадъчни води от битов и промишлен характер. Сред участниците бяха компании с опит в изграждането на съоръжения за еднофамилни жилища, вилни селища и почивни станции, индустриални предприятия, мандри или млекопреработващи предприятия, бензиностанции и др. Изложбата демонстрира както единични решения, така и цялостни инсталации за третиране на вода с широка гама от продукти - филтри, лампи, системи за дезинфекция и т.н. Сред най-новите технологии бяха пречиствателни съоръжения за питейни и отпадни води, водоподготвителни инсталации, технологии за управление на водоснабдителни мрежи и др. Директни изложители на “Вода София” бяха 70 фирми производители, търговци и дистрибутори от България, Германия, Чехия, Австрия, Румъния, Швейцария, Италия, Гърция, Испания и др. Те представиха продуктите на над 150 компании от България, Германия, Чехия, Австрия, Румъния, Швейцария, Италия, Гърция, Испания, САЩ, Япония, Холандия, Франция, Великобритания, Израел, Швеция, Канада и мн.др. На форума официално бяха представени Министерството на индустрията и търговията на Република Чехия, както и 10 големи чешки компании. Колективно участваха и фирми от Австрия. 42-ото издание на “Булконтрола” представи широка гама нововъведения, които ще улеснят специалистите при въвеждането на европейските норми и стандарти за безопасност в много сектори на индустрията. В залите посетителите имаха възможност да се запознаят с модерна контролно-измервателна апаратура, техника, оборудване, софтуер и системи за управление и автоматизация, водещи до стриктен контрол за пестене на ресурсите и защита на природата от замърсяване. 52 фирми директни изложители на “Булконтрола” представиха продуктите на 304 компании от 28 държави, сред които Германия, САЩ, България, Швейцария, Англия, Италия, Франция, Дания, Китай, Холандия, Япония, Испания, Австрия, Тайван, Канада, Швеция, Полша, Израел, Финландия и др. “Булконтрола” представи и богата гама от лабораторни мебели, лабораторна стъклария, учебна техника, оборудване и всички видове помагала по химия, физика, математика, биология и др. Дебют на “Булконтрола” направи технологията за Ethernet контролери, BAC/IP контролери, PROFINET куплери, 8-каналният Eх модул, както и WAGO FLEX ROOM концепцията за сградна автоматизация от WAGO Kontakttechnik.

Иванов е уверен, че която и дейност от сектор водоснабдяване и канализация (ВиК) да се вземе, навсякъде успешно могат и ще се прилагат новите технологии и информационни системи, като това ще допринесе за качеството на услугата. Добър пример в тази посока са “умните” водомери, т.е. водоизмервателните уреди с дистанционен радиоотчет, които не само спестяват на потребителите нуждата да стоят в домовете си, когато проверяващите лица трябва да отчитат показанията на уредите, но и операторът получава онлайн информация за потреблението, може да прави по-точни баланси и оттам – да намалява загубите на вода. В момента България се отличава с много високи равнища на загуби на вода - средно 60 процента, и недостатъчната степен на подмяна на водопроводната мрежа в страната – 0,1 процент годишно спрямо препоръчваните от Международната асоциация по водите (IWA) 1,5%.

“Ако се направи анализ на това кое е най-важно, за да съществува едно ВиК дружество, докато в миналото това са били багерите и тракторите, то днес наличният софтуер е на първо място. Представете си един търговски субект, който остава за три дни без работеща програма за фактуриране – той няма да има приходи и ще фалира.”, посочи председателят на БАВ.

Относно реформите в сектора, Иванов обясни, че в момента се пише стратегия за развитие на отрасъл ВиК, променят се нормативни актове, свързани с дейността на ВиК операторите и проектирането на ВиК инфраструктурата, обсъждат се промени в закона за водите, които да уточнят собствеността и възможностите за управлението й, говори се и за приемането на отделен закон, който да регулира ВиК сектора.

“Ние представителите на сектора ВиК в България наблюдаваме една цикличност – в продължение на 4 години се подготвят промени, настъпва нов политически период с изборите, и промените започват отново да се подготвят, но така и не се случват. Надявам се този път тази ситуация да бъде избегната, като се продължи вече започнатото, може малко да се модифицира, но да бъде завършено в рамките на 1 до 2 години и секторът да стъпи на по-здрава основа.”, каза Иванов.
По отношение на Оперативна програма “Околна среда” - 2004-2020 г. Иванов разкри, че размерът на средствата, които ще бъдат отпуснати за инвестиции в инфраструктура, ще се запази като в предходния програмен период. Новост са насоката на инвестициите, като са предвидените допълнителни мерки, и иновативността - политика на ЕК е иновативните решения да се финансират с предимство.

“Една от мерките, които ще бъдат финансирани през следващия програмен период в ЕС, е именно ефективното управление на водните ресурси и предотвратяването на последиците от природни бедствия. Това може да се осъществи чрез дистанционен контрол, и вече би трябвало да е започнало изпълнението на проект за дистанционно контролиране на големите водоеми в България. Инвестиции ще се правят и в реализиране на мерки срещу намаляване на рисковете и по-ефективно управление, като тези проекти ще се изпълнят чрез нови технологии и софтуерни решения”, разкри Иванов.

Относно причините за забавянето на масовото въвеждане на т. нар. smart metering устройства – или устройства за интелигентно отчитане в България, Иванов уточни, че в ЕС има развитие по този въпрос и вече има много градове, които са снабдени със системи за онлайн мониторинг на потреблението, които осигуряват и допълнителни услуги на гражданите. “В България навлизането на тези системи ще стане трудно, защото решението отново опира до въпроса кой ще поеме инвестицията. Необходими са стимули както за ВиК операторите, така и за потребителите.”, изтъкна председателят на БАВ. По думите му, най-голямото предимство за ВиК операторите при подмяна на главните водомери с уреди с дистанционен радиоотчет ще бъде лесното и ефективно намаляване на загубите на вода. Като стимул за подмяна на водомерите по домовете на клиентите, за потребителите може да се въведе субсидия за покупката на интелигентно устройство, или политика, която да ги ангажира след изтичане срока на годност на старите водомери да поставят единствено “умни” уреди. Водомерите с дистанционен радиоотчет ще гарантират на потребителите по-голяма яснота и по-справедливо разпределение на консумацията на вода за общи нужди.

“Смятам, че трябва да има обща държавна политика ВиК операторите, както и останалите оператори от сектора на комуналните услуги, да бъдат извадени от етажната собственост и да се поощрява въвеждането на т.нар. блок-мениджъри, къито да отчитат едновременно потреблението на водомери, електромери, и топломери. Това ще доведе и до понижаване на сметките на гражданите”, заключи Иванов.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X