Ит Лидери

Нов фонд за капиталови инвестиции с размер €20 млн. по JEREMIE ще стартира у нас

Computer World

Още 20 млн. евро ще са налични скоро за капиталови инвестиции в частния сектор по инициативата „Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия" (JEREMIE). Това ще стане до края на тази година чрез стартирането на нов фонд за капиталови инвестиции, насочен към бизнеси на различни етапи на развитие и с различни размери – стартъпи, малки и средни предприятия и големи компании. Новината съобщиха министърът на икономиката Асен Василев и директорът за регионално бизнес развитие в Европейския инвестиционен фонд (управляващ средствата по JEREMIE в България) Хюбърт Котони по време на откриването на Mini-Seed Camp вчера в рамките на Balkan Venture Forum.

За да кандидатстват за парче от тези 20 млн. евро, фирмите ще трябва да отговарят на едно важно условие – вече да са си намерили друг източник на финансиране, например семейно вложени или рисково финансиране, тъй като идеята зад новия фонд е да даде възможност за удвояване на вече привлечената инвестиция. Например, ако един бизнес вече си е осигурил 1 млн. лв., по новия фонд той може да получи най-много още толкова, като няма да има таван за привлечената първоначална инвестиция. „Размерът на финансирането е буквално неограничен. Въпреки това ще гледаме екипите да имат добре диверсифицирано портфолио. Няма да инвестираме 20 млн. евро с една транзакция“, заяви Хюбърт Котони.

Финансовата инжекция също така ще изисква от компаниите да предоставят в замяна миноритарен дял от бизнеса си на организацията, управляваща фонда. Коя ще бъде тази организация и дали ще е една или две предстои да разберем до есента, сподели Котони. След като бъде избран мениджърският екип или екипи, ще може да започне и финансирането на местни фирми. Задачата на мениджмънта ще е да търси коинвестиции от индивидуални инвеститори, корпоративния сектор или от фондове за рисков и дялов капитал, но не и от другите фондове по JEREMIE.

Тъй като средствата са за сегашния програмен период (2007-2013 г.), те трябва да бъдат вложени до края на 2015 г. Ако инициативата доведе до успех, тя може да бъде продължена и разширена през следващия програмен период (2014-2020 г.).

Изображение: www.sxc.hu

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X