Ит Лидери

Херберт Растбихлер, HP: България е ключова държава за нас

Computer World

Херберт Растбихлер  (на снимката) е вицепрезидент и управляващ директор за Централна и Източна Европа (CEE) в Hewlett-Packard (HP). Регионът обхваща държавите от Централна и Източна Европа (с изключение на Балтийските републики), Русия и страните от Общността на независимите държави. В тази му роля на Растбихлер е възложено да стимулира приходите и пазарният растеж посредством цялото портфолиото от решения на HP и в частност - тези за конвергентна инфраструктура.

Растбихлер е и председател от 2007 г. на лидерския екип за региона, като обединява пълния набор от решения на HP за корпоративни и крайни потребители.
Растбихлер се присъединява към HP Austria през 1982 г. като инженер, и оттогава оглавява редица местни и международни ръководни позиции в HP.

Една от основните области, които покрива Растбихлер, е развитието на ключовите таланти за осигуряването на бъдещия успех на организацията.

Херберт Растбихлер бе на посещение в България на 10 април 2013 г. С него разговаряхме за възможностите и посоките на развитие на бизнеса на HP в региона на Централна и Източна Европа и в България.

  • Г-н Растбихлер, каква е целта на посещението ви в България?

-          Редовно посещавам всички държави от региона, за който отговарям. Затова съм на посещение и в България, с цел да се срещна с местния екип и да науча от какво има нужда, както и да получа обратна връзка от ключови клиенти на HP, така че да бъдем възможно най-полезни.

-          Другата задача на посещението ми в София е срещата с партньори на HP в рамките на глобалната програма HP AllianceOne Partner Program. Такъв партньор в България е SAP и с компанията обсъждаме как да работим заедно, за да бъдем в полза на клиентите.

  • Как бихте оценили значението на бизнеса на HP в България на картата на ЦИЕ? 

-          Всяка държава, в която правим бизнес, е важна. Различните по размер държави предоставят и различни обеми на бизнеса. Като глобална компания ние работим в 107 държави по целия свят. В ЦИЕ имаме звена в 20 държави. Поделението в България е установено от дълго време и вече има силна позиция на пазара – както по отношение на пазарния дял, където заемаме лидерското място, така и като работодател – вече сме наели 4500 служители в страната.  Реализирали сме и съществени инвестиции тук. Както на глобално ниво, така и в европейска перспектива, България е ключова държава за нас.

  • Какви новини бихме могли да очакваме по отношение на портфолиото от решения на HP и в частност – конвергентната инфраструктура?

-          ЦИЕ продължава да бъде регион на инвестиции за HP. Наистина очакваме да реализираме ръст на приходите в региона.

-          Конвергентната инфраструктура и центровете за данни за големи и ключови клиенти работят с технологии от следващото поколение. Конвергентната инфраструктура обединява всички сървъри, сторидж, мрежи, за да осигури предимствата на високоинтегрираните и свръхпроизводителни центрове за данни. 

-          HP продължава да развива информационните технологии във всяка компания, като еволюира от доставчик на базисни услуги до фирма, която подкрепя и се налага като фактор за развитие на бизнеса на клиентите.

-          Броят на мобилни устройства с Интернет свързаност расте с невероятно бързи темпове, като в момента надхвърля 10 милиарда. Очакваме броят на тези устройства да достигне 30 милиарда до 2020 г. Това обстоятелство поражда нови потребности и изисквания към инфраструктурата, затова ние сме се стремим да гарантираме, че всички елементи си пасват и работят безпроблемно, за да може услугите да бъдат достъпни в режим 24/7. На дневен ред сега и за в бъдеще ще бъде темата за сигурността, тъй като е необходимо да се гарантира адекватна превенция, защита и реакция срещу всяка заплаха на тези свързани устройства.

  • Неотдавна HP обяви нови решения за конвергентна инфраструктура в своето портфолио. Какви са възможностите за развитие на вашия бизнес, свързан с “ИТ като услуга” в ЦИЕ? Кои клиенти проявяват по-висок интерес към този вид услуги – големите корпоративни клиенти или представителите на малкия и среден бизнес с по-ограничени вътрешни ИТ ресурси?

-          Когато говорим за решения, ние винаги имаме предвид облака, като чрез компютърните изчисления доставяме повече като услуга – инфраструктура като услуга (IaaS), платформа като услуга (PaaS), която е следващото ниво, и води до най-високото равнище - приложение като услуга (AaaS).

-          HP има силни позиции в PaaS и AaaS, предоставяни по отворен и гъвкав начин на нашите клиенти и партньори, за да не зависят от патентована система със затворен код. Винаги сме подкрепяли идеята за отворени стандарти. Когато управляваме облака, вече говорим за т.нар. OpenStack – платформа с отворен код за изграждане на облачна инфраструктура по инициатива на NASA и Rackspace. Платформата се отличава с компоненти за изчисление и съхранение и има за цел да понижи разходите за инфраструктура. Пазарните претенденти ни следват и изучават определението за OpenStack относно облака.

-          Що се отнася до клиентите на тази технология, корпоративните потребители търсят подобрена гъвкавост и обслужване и се ориентират към свой частен облак. HP помага на клиентите си в изграждането и управлението на частни техни облаци на място или като изнесена услуга, според предпочитанията на клиента дали иска да има собствена инфраструктура или не.

-          При малкия и среден бизнес имаме две предложения – директно предлагане на облачната услуга или работа с клиентите по създаване на облачна среда при тях и съвместно предоставяне на крайната облачна услуга.

  • Съветът на директорите на HP е под атака от големите инвеститори поради реорганизацията на компанията и придобиването на Autonomy. Това доведе до много съществени промени в ръководството, последното от които се случи преди седмица. Как това се отразява на бизнеса на HP в Централна и Източна Европа и в България? 

-          Ефектът от придобиването на Autonomy беше единствено положителен, защото внесе яснота относно пътя напред и стратегията за развитие на HP през следващите няколко години. През изминалите две години се осъществиха някои промени на в управлението на върха. Наскоро разкрихме 4-годишен план за връщане на HP на позицията, на която трябва да бъде като индустриален лидер и мисля, че в повечето области запазваме водещото си място.

-          Промените в Управителния съвет са логическо развитие, защото за въвеждането и изпълнението на една стратегия е необходима воля от страна на ръководството. Всяка организация периодично освежава ръководния си екип, за да отговори на нуждите и да продължи развитието си. Това е естествен процес. За нас стабилната лидерска позиция е от изключително значение и сме уверени, че реорганизацията е стъпка в този посока.

  • Сред задачите на ръководния пост, който заемате, е развитието на ключовите таланти. Как се справяте с това предизвикателство?

 

-          Хората и талантите са в сърцето на HP и в основата на ценностите на организацията. Ние градим бизнеса си благодарение на хората. Именно затова, още от самото създаване на компанията, ние сме се фокусирали силно върху развитието на служителите и понастоящем продължаваме тази традиция. Лидерството в технологиите и иновациите е важно, но служителите са най-важни. Когато става дума за продажби, те също се осъществяват чрез хората.

-          В HP развиваме програми за развитие на талантите на всички нива – на глобално, европейско и местно ниво в България.

-          Важно е да отбележа, че ние не наемаме хора за определена дейност, а им осигуряваме възможност да развиват професионалните си умения в компанията.

Разговора води Констанца Григорова

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X