Ит Лидери

Столична община представи автоматизираната система за 50 от основните административни е-услуги

Computer World

Компоненти от разработваната автоматизирана система за 50 от основните административни услуги за гражданите и фирмите бяха представени на 23 април в Столична община. Сред тях е електронният портал за подаване на заявления за електронни административни услуги и управление на процесите за реализация на конкретните услуги.
    
Роман Василев, министър за развитие на електронно правителство, Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, и Явор Джонев, представител на изпълнителя на проекта Консорциум „Сирма – Интерконсулт”.Въвеждането на електронни услуги пести време на граждани и на бизнеса, каза кметът на Столична община Йорданка Фандъкова. По думите на Фандъкова, Столична община е била включена в този проект, защото е имала готовността да го направи, като е разполагала с основа и с готов хардуер, подходящ за развитието на електронни услуги, благодарение на собствено финансиране.
  
„Готовността на Столична община за предоставяне на електронни услуги е важна стъпка към изграждането на единна административна среда за обмен на информация по електронен път -  каза Роман Василев, министър за развитие на електронно правителство - Електронните услуги ще гарантират прозрачност и ефективност, а това, сигурен съм, ще бъде полезно както за гражданите и бизнеса, така и за самата администрация”.

Изпълнението на системата се извършва в рамките на обособена позиция №:3 – „Реализиране на приоритетни административни услуги за общинската администрация” от възложената през 2012 г. обществена поръчка по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Възложител на процедурата е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а Столична община се явява бенефициент по тази позиция.

Според данните от електронния Регистър на обществените поръчки, договорът по тази позиция е подписан на 25.04.2012 г. и е на стойност 2 498 840 лв. без ДДС, като за лота са получени 3 оферти. За изпълнител е избран Консорциум „Сирма – Интерконсулт”. Подизпълнител по Лот 3 е Фондация "Право и Интернет",  която предоставя специализирани правни услуги.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X