Ит Лидери

Продукти и услуги за $1 млрд. годишно изнася българският ИКТ сектор

Computer World

Тихомир Иванов

Годишният износ на ИКТ продукти и стоки от България е на стойност от малко над $1 млрд., или приблизително 12% от целия блъгарски износ, според докладите на Световната банка и докладите на Световния икономически форум от Давос. Тези данни цитира Георги Брашнаров, председател на УС на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), по време на откриването на втората годишна кръгла маса „Bulgarian ICT Watch – възможности и успешни стратегии за ИКТ износ“.

Събитието бе организирано на 11 април от ICT Media, Българската агенция за инвестиции (БАИ) и БАСКОМ и със съдействието на Българска асоциация на информационните технологии (БАИТ) и Българска аутсорсинг асоциация (БАА). Генерален партньор на инициативата бе InterConsult Bulgaria (ИнтерКонсулт България), a официални партньори бяха Datecs (Датекс) и Sofia Airport Center.

„Докладите на Световната банка и докладите на Световния икономически форум от Давос определят експортът на ИКТ стоки на около 2,5% от българския износ, а на ИКТ услуги – на около 9,5% от българския износ, което общо прави приблизително 12%, или малко повече от $1 млрд.“, заяви Георги Брашнаров.

Виолета Лорер, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризмаНа сериозното значение на сектора и неговия впечатляващ износ обърна внимание и Виолета Лорер, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма. „Информационните и комуникационните технологии представляват най-динамично развиващият се сектор в българската икономика – изтъкна тя. – През последните 10 г. ИТ секторът се отличи със своята конкурентоспособност и формира все по-голям дял от износа ни. Производителността на труда бележи сериозен ръст от над 19% в периода на кризата и е сред най-високите в България. Непрекъснато се увеличава броят на компаниите, чиито разработки са на световно равнище. В резултат на вашата работа продукти, проектирани и изработени в България, са популярни в страни по целия свят. Също така секторът осигурява добре платени работни места.“

Георги Брашнаров обаче обърна внимание на притеснителния факт, че продължава да няма достоверен източник, по който да можем да кажем със 100% сигурност и изчерпателност какъв всъщност е ИКТ износът от България. „Минах през източници, като Българската агенция за инвестиции, Министерството на транспорта, ИТ и съобщенията, Националния статистически институт. В крайна сметка достигнах до големи различия, които обаче донякъде са обективни, понеже разглеждат ралзичен срез на сектора. Но всъщност, ние можем да кажем, че не знаем точно къде сме. Говорим за сериозна индустрия за $1 млрд., а в същото време нямаме точни метрики, по които да я определим и мерим спрямо активностите за развитие, които в момента програмираме. Това е една много сериозна и отговорна задача пред всички нас – алармира той. – Ние, като браншова организация на софтуерните компании, от 4-5 г. се опитваме да правим вътрешно проучване. Нашите цифри общо взето доказват цифрите, които казах преди малко. В софтуерния сектор над 60% от оборота е от износ. В годините на кризата през 2008-2010 г. се забелязва ясна тенденция към увеличаване на износа. Явно българският пазар е достатъчно слаб и за фирмите, които продължават да се развиват, износът беше основният спасителен пояс.“

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X