Ит Лидери

Бизнес приложенията „в плен“ на мобилността

Computer World

В момента сме свидетели на една от най-бърза промени в мобилните мрежи през последните 15 г. Мобилността и използването на лицензиран спектър е „цифровият кислород“, който стимулира продуктивността. Повторната употреба на честотния спектър и добре таргетираният капацитет с помощта на вътрешни малки клетки се превръща все повече в решение на проблема с вечно недостигащия капацитет на мрежите. И така, къде е тази прословута пазарна възможност, оценена на $100 милиарда? Започва се с разгръщането на мащабируема мрежа от малки клетки, която може да предостави на корпоративните потребители надеждно вътрешносградно 3G/LTE и Wi-Fi покритие и капацитет, завземайки отново слабоизползвания, но все пак лицензионен и никак неевтин спектрален ресурс в сградите, което пък ще окаже положително влияние върху външната мрежа от макроклетки.

„Мобилносттта и бързото пускане на мрежови услуги за предприятията ще даде предимство на мобилните оператори“

Пазарът на корпоративни мобилни услуги нараства в резултат на няколко ключови тенденции: мобилността и нуждата от правила за управление и контрол на донесените от служителите лични устройства (BYOD), облачните изчисления и появата на корпоративни малки клетки. От 2013 г. нататък операторите имат възможност да излязат извън рамките на минутите, мегабайтите и субсидирането на устройства и да се превърнат в доверен партньор на корпоративните потребители.

Все повече хардуерни и Wi-Fi доставчици започват да предлагат управлявани SaaS и WaaS услуги, оставяйки отворена врата и за доставчиците на фиксирани услуги. По този начин корпоративните потребители се сдобиват с ценни възможности да свият капиталовите си разходи. Предимството на мобилния оператор е, че той може да предложи пълен пакет от мобилни услуги, намаляващ и оперативните разходи, плюс надеждно покритие и капацитет в лицензионния спектър, ползвайки многорежимни системи за малки клетки и предоставяйки чрез тях WasS, SaaS, защита и други услуги.

В пазарния си анализ „Enterprise Mobility Services“ Exact Ventures, анализаторска фирма, фокусирана върху проучвания на технологичния пазар, анализира възможностите за управлявани мобилни услуги за фирмите с персонал от 100 до 4999 служители в САЩ и Европейския съюз.

Насърчавайки мобилната екосистема и малките клетки за вътрешносградно покритие, капацитет и услуги, операторите помагат на своите корпоративни клиенти премахнат ИТ предизвикателства пред мобилността, унифицираните комуникации, защитения достъп до приложения, управлението на устройствата и интеграцията на облака и телефонията, както и за „впрягане“ на нововъзникващите контекстни и навигационни услуги. „Корпоративните ИТ екипи са под постоянен натиск да направят повече с по-малки бюджети и ресурси, което открива огромна възможност за надеждни мобилни услуги, смята Грег Колинс, главен анализатор в Exact Ventures. - Досега предприятията не виждаха причина да поддържат с мобилните телекоми взаимоотношения, излизащи извън минутите и мобилните устройства. Системите за малки клетки, които предлагат нещо повече от покритие и капацитет, могат да променят този модел и да отворят нови бизнес модели, което ще помогне на корпоративните потребители да спестят значителни капиталови и оперативни разходи.“

„Корпоративните ИТ отдели могат да спестят приблизително $60 млрд. между 2014 и 2020“

Аутосорсвайки телекомуникационните услуги, предприятията могат да стимулират нови вътрешносградни мобилни услуги и да спестят до 35% годишно, преминавайки от модела „капиталови инвестиции“ (CaPEX) към модел с плащане на месечни вноски на един потребител (OpEx), спестявайки на корпоративните ИТ отдели над $60 милиарда за периода от 2014 до 2020 г., давайки възможност за пренасочване на ограничените ИТ ресурси към затвърждаване на конкурентните предимства на компанията или към снижаване на разходите на възможно най-ниско ниво.

Мобилните оператори, които започват да предлагат управлявани мобилни услуги на предприятията, преминават от базово покритие и капацитет към услуги като управление на мобилни устройства (MDM), интеграция на централи и BYOD, а дори към Wi-Fi като услуга.

Активиране на такива услуги започва с разполагането на малка клетка за мулти-достъп, която включва 3G, LTE и Wi-Fi и може да се мащабира извън рамките на 2-3 малки клетки, за да доставят надеждни вътрешносградни мобилни услуги за корпоративни клиенти от всякакъв мащаб. За да се даде възможност за предоставяне на управлявани облачни и програмни услуги, е необходим локално инсталиран контролер или обслужващ възел, които да поддържат защитени услуги за достъп до и от всяко мобилно устройство в мрежата.

  • Хоствани обединени комуникации (UC) - отнася се до набор съобщителни услуги в реално време като мигновени съобщения, информация за присъствие, телефония и видеоконференции, както и комуникационни услуги в офлайн режим като електронна поща, SMS, гласова поща и факс. UC не е задължително един единствен продукт, но често е набор от продукти, които предоставят единен потребителски интерфейс и потребителско изживяване през множество типове устройства и медии.

  • Сигурност: Облачно базирано уеб филтриране. Предприятията все повече залагат на облачно базирано уеб филтриране като средство за наблюдение и контрол на достъпа до уеб сайтове и тяхното активно използване, като по този начин се повишава продуктивността и се подобрява сигурността при защитата срещу зловредни и шпионски програми.

  • Управлението на мобилни устройства (MDM) включва управление на жизнения цикъл на мобилните устройства, предоставени и на компанията, и на служителите, като управлява и защитава корпоративните данни и достъпа до тях.

  • Услуги за съответствие: Много индустрии са обект на регулаторно изискуеми записи, като те трябва да съхраняват нужната документация за всички комуникации в рамките на организацията. В комбинация с други облачни телекомуникационни услуги операторите могат да централизират събирането, съхраняването и отчитането на тези данни, помагайки на клиентите да намалят разходите и да се придържат към регулаторните изисквания или съответствието с най-добрите практики.

  • Wi-Fi-като-услуга представлява предоставяне на фокусирани върху предприятието услуги като защитена WiFi мрежа за вътрешни служители и гости на компанията. Когато операторът вече е инсталирал малки клетки с Wi-Fi функции, той може да предложи на своите бизнес клиенти достъп до Wi-Fi, когато се появи такава бизнес възможност.

  • Контекстно базирани и/или локализиращи услуги. Те могат да предложат на предприятията широк набор от сценарии за ползване. Възможността да се възползват от всеобхватните способности на мобилната мрежа да определи местоположението чрез малките клетки призовава и да ги разшири към макро мрежа създава уникални възможности за иновиране на корпоративните бизнес системи по начини, които никога не са били толкова лесно достъпни.

Корпоративни ИТ директори ще очакват от мобилни услуги от нови комуникационни партньори като част от една по-дългосрочна стратегия за намаляване на капиталовите разходи и подобряване на производителността и на бизнес гъвкавостта.

Ако погледнем напред в бъдещето, ще видим зараждането на една обща инфраструктура за мрежови услуги, в която макро, микро и малки клетки ще работят в тясно сътрудничество с интелигентни физическа и виртуална маршрутизация на достъпа и на услугите. Мрежата-като услуга Service (NaaS) се превръща в реалност много по-бързо от очакваното.

Мобилните оператори трябва да се възползват от шанса да предложат на своите корпоративни потребители достъп през UC системи до мобилност, приложения и облачни услуги, което им дава предимство спрямо другите оператори и осигурявайки си доверени партньорства с тези потребители за години напред.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X