Ит Лидери

Какви са очакванията за развитие на бизнеса ви през 2013 г.?

Computer World

AS Systems

Боряна Томова, директор маркетинг

Нашата компания основно развива два продукта – Atlas ERP – интегрирана система за управление и PharmaStar – специализирано бизнес приложение за управление на аптека или верига от аптеки.

За развитието на Atlas ERP важен момент бе реализиране на нашите цели по спечелване на ключови конкурси по обявената процедура за конкурентоспособност. Изпълнихме нашата цел успешно и през 2013 година очакваме да реализираме успешно тези проекти. Постигнатото ще ни даде основа за навлизане в нови пазарни сегменти, ще доразвие продуктите ни технологично и функционално. През 2013 г. предлагаме на клиентите си уеб базирано решение.

По отношение на Pharma Star, в този пазарен сегмент основното предизвикателство пред нас е да задържим и развием лидерските си позиции чрез технологично обновяване на предлаганите продукти услуги. Основна тенденция е предлагането на все повече възможности за автоматизиране на документоборота между аптеки и доставчици, интеграцията с платформи за онлайн търговия, други съвместно разработени продукти между нас и други доставчици на ИТ услуги.

Atos България

Веска Давидова, управител

И през 2013 г. ще работим в условията на значително повишени изисквания за конкуретноспособност. Фокусираме се върху основните си дейности и успешно продължаваме да развиваме и партньорските си отношения с компаниите от бранша. Стараем се да допринасяме за развитието на ИТ индустрията и извън рамките на държавата, като ще продължаваме да бъдем активни и в сферата на аутсорсинга, чрез членството ни в учредената в края на 2012 г. Българска аутсорсинг асоциация.

Balkan Services

Филип Мутафис, управляващ партньор

През 2013 г. предвиждаме умерен ръст на пазара на бизнес софтуер, по-осезаемо навлизане на CRM и SaaS ERP предложенията, както и налагането на BI като все по-ключов за бизнеса компонент.

По отношение бизнеса на Балкан Сървисис очакваме ръст на проектите в традиционно силни за нас сегменти като финансовите услуги, търговията и хранително – вкусовата промишленост. Очакваме и стъпването ни в нови икономически отрасли, както в страната, така и в съседни страни на Балканите.

Развитието на отдела ни за консултации в сферата на еврофинансирането и опитът ни от успешни и разнородни европейски проекти ни поставя в добра позиция в този сегмент, в който търсенето ще продължава да нараства и през тази година.

Bar Code Systems Bulgaria (Баркод Системи България)

Юри Димитров, управител

През 2013 очакваме и целим да увеличим дела на системните решения и услугите в цялостното портфолио на фирмата. Освен това, ще поддържаме и развиваме концепцията на фирмата да предлага цялостни решения, които подпомагат клиентите в решаването на конкретни техни проблеми, оптимизирането на дейностите им и повишаване на продуктивността.

Във връзка с икономическите сектори, в които предлагаме нашите решения, очакваме да се запази и увеличи нивото на инвестиции в складови и логистични решения от фирми с предпазлива политика и добро финансово положение. Необходимостта от внедряване на технологични решения ще става все по-осъзната, а клиентите ще имат все по-ясни критерии и все по-високи изисквания спрямо доставчиците.

Bianor

Костадин Йорданов, изпълнителен директор

През 2013 година софтуерната среда в България ще стане значително по-динамична и ще видим много нови идеи и продукти благодарение на двата acceleration & seed фонда, които стартираха дейност през изминалата година.

Очаквам традиционните разработчици на софтуер да отбележат здравословни ръстове продиктувани от нивото на търсене в Западна Европа и все по-доброто възприятие на България като подходяща дестинация за near-shore оутсорсинг.

Конкретно за Бианор сме оптимисти, че и тази година бихме могли да реализираме ръст на продажбите от около 50%. Поставили сме си и изключително агресивни цели по отношение популяризацията на iMediaShare.

BORA Solutions

Ирена Иванова, мениджър „Маркетинг“

Със сигурност ИТ пазарът като цяло ще отбележи ръст, дължащ се на бюджета на проектите по Оперативна програма Конкурентоспособност. Разбира се една част от този бюджет е за Стандарти, но много сериозна част е за Системи за управение на бизнеса, необходимият за тях хардуер и софтуер, както и всички услуги за пускането на тези системи в експлоатация. Делът на проектите със собствено финансиране ще се запази в относително ниски равнища до момента на икономическа стабилизация.

2013 г. ще продължи с реализацията на отворените ни проекти, обогатяването на системата ни с нови функционалности, нови проекти. Продължава технологичното развитие на BORA BS.

Borica-Bankservice (Борика-Банксервиз)

Иван Гецов, директор “Софтуерно развитие”

Очакванията ни за развитие през 2013 г. са свързани с отбелязване на неголям ръст в предоставяните услуги.

Ciela Norma (Сиела Норма)

Веселин Тодоров, изпълнителен директор

Очакваме да запазим оборотите от 2012 г, при намалени разходи. Надявам се на ускоряване на инвестициите в нови софтуерни системи, осигурявани по оперативни програми, където ние успешно да участваме като изпълнител. За съжаление отново нищо положително не ни чака като средства от националния бюджет. А няма как да се довърши системата на електронното правителство само със средства по ОПАК – и заради ограничеността им и заради флегматичния темп на управление, вероятно наложен от европейските правила.

ERP.BG

Иван Аржентински, управител

Годината започва за нас със смяна на името на компанията - от Алое Ко сe преименовахме на ERP.BG (И Ар Пи България), което очакваме да повлияе положително на разпознаваемостта ни като сериозен играч на ERP пазара.

Инвестициите ни през последните години в нови технологии като мобилен ERP достъп, SaaS версия на нашата ERP система EnterpriseOne и интегрирането й с корпоративните телефонни услуги вече дава резултат и все повече клиенти се интересуват от тези нови възможности. Очаквам това да ни донесе ръст в броя на осъществените проекти през 2013 година.

ESRI (ЕСРИ България)

Евгения Караджова, управител

Въпреки очакваните трудности през 2013 г. с оглед липсата на бюджетни средства и малкото оставащо време до края на този програмен период за реализация на проекти по оперативните програми, се надявам, че поради нарастващата необходимост от ГИС в множество сектори за целите на изпълнение на регулаторни изисквания и намаляване на оперативните разходи, тази година да продължим разширяването на нашия пазар.

Experian България

Мая Миланова, оперативен мениджър

През тази година сме фокусирани в утвърждаване на лидерската позиция на Experian в предоставянето на информация, аналитични решения и инструменти за бизнес клиенти. Надяваме се да реализираме нови успешни внедрявания за локални компании, както и на още по-активно участие на българския екип в разработката, въвеждането и поддръжката на решения, част от международни задачи и проекти.

Започнахме годината със сериозна инвестиция премествайки се в изцяло нова и изключително модерна офис среда в София, която ще ни позволи и постепенно да поставим в действие плановете ни за разширяване на екипа, а също и на техническите области на компетенции в българското представителство.

Global Consulting (Глобал Консултинг)

Димитър Джендов, управител

За нас 2012 г. беше чувствително по-слаба от 2011. Искрено се надяваме, независимо от изборната година да подобрим резултатите от 2012 поне с 20%.

 

IBS България

Горан Ангелов, управител

Тенденциите от изминалата година ще продължат и през 2013. Много компании ще трябва да обновят инфраструктурата си, тъй като дълго време са задържали инвестициите поради кризата и общатата несигурност в бъдещето. Ще се търсят решения с по-високо ниво на интеграция и автоматизация, които да са управляеми с по-малки ресурси. Много бизнес ръководители вече разбират какво е стойност на притежание.

Ще се търсят нови ниши за развитие в почти всеки сегмент, а при големите играчи ще се задълбочи процесът на консолидиране на бизнеса чрез придобивания и сливания.

Очакваме да продължи и ефектът от инвестициите в ИТ на правителството и само можем да се надяваме, че след 2013 не ни очаква отново три годишен период на застой в тази сфера.

ICB (ИнтерКонсулт България)

Стоян Боев, управител

Системите, които разработваме, не са за масовия потребител. Клиентите с които сме работили до сега и ще работим и през 2013 година са добре позиционирани в своят бранш и ние основно очакваме развитие в създаването на високо специализирани системи за тях, техни под-изпълнители или клиенти. Смело мога да кажа, че ние създаваме уникални продукти, за големи и стабилни клиенти, които се развиват с темпото на развитието на ИК технологии. Основната ни насоченост е към клиенти с които сме работили до сега и имаме изградени стабилни бизнес отношения, с доказано качество и иновативен подход на изпълнение.

ITCE

Нина Проданова – Йоцева, управител

Консултантският екип на ITCE разви практиките си за организация на проектите с въвеждане на SCRUM и KANBAN и обновяване на софтуерните решения за управление. Консултантите развиха комплексна експертиза и микс от технологични и управленски умения и това, което вече се очертава като тенденция е клиентите да разчитат на ITCE в сложни проекти с множество заинтересувани, сложна регулация на компанията майка, хибридни инфраструктури, много рискове и иновации, изобщо ние сме нещо като специален отряд.

Kontrax (Контракс)

Яко Пилософ, директор “Развойна дейност”

Съвсем бавно и постепенно оттласкване от дъното на кризата. Тази година (2013) очаквам да започне съживяване на тези икономически субекти, които са успели да издържат дотук с минимални щети и ще изченат тези, които са се изхвърлили в големи инвестиции, с големи банкови кредити и не са успели да запазят темповете си на растеж.

Lirex.com (Лирекс.ком)

Ангел Иванов, мениджър "Бизнес развитие"

Не очаквам промени спрямо 2012 година – за мен 2013 ще бъде поредната трудна за ИТ бизнеса година.

Microinvest

Миглена Нориева, експерт „Маркетинг“

Очакванията ни са за повишаване на броя на аутсорсинг проектите, засилване на интереса към облачните решения, както и по-добра информираност на бизнеса в този аспект. Друга тенденция, която ще се прояви, е повишаване на търсенето на ERP и CRM системи, както и увеличаване броя реализирани проекти с такъв клас софтуер.

Nemetschek ( Немечек България)

Георги Брашнаров, управител

Сериозен оптимист съм за 2013 г. – както и през 2012, очаквам изградените партньорства да продължават да носят стабилност. Надявам се и на нови пробиви в иновативните области, в които инвестирахме заедно с няколко базирани в САЩ стартъпи през 2012.

SAP Labs България

Радослав Николов, вицепрезидент развойна дейност „Облачни платформи“

През 2013 г. в технологичен план очакваме новата in-memory технология SAP HANA да достигне до повече от 10 000 наши клиента, както и да революционизира пазара на софтуера за обработка на бази от данни. От друга страна очакваме и облачните и мобилните ни инвестиции да добият значителна популярност и първите компании, които се докоснат до тези три ключови иновации да успеят още през тази година да достигнат до значителен бизнес растеж

Sirma Group Holding (Сирма Груп Холдинг)

Цветан Алексиев, изпълнителен директор

ИКТ разходите в В2В сегмента ще продължават да отбелязват траен ръст, катализиран от натиска върху компаниите да се обърнат към въвеждането на иновативни и високо-ефективни решения, осигуряващи им конкурентно предимство в динамично променящата се глобална икономика. В сегмента B2G, приетата дългосрочна стратегия за развитие и внедряване на електронно управление би следвало да е първостепенен приоритет на правителството, което да предостави на водещите ИТ компании в България възможността да разширят обхвата на разработваните и предлагани електронни услуги за бизнеса и населението. Все пак 2013 г. е изборна година, възможни за забавяния в реализацията на стратегическите проекти за следващия мандат.

Направленията за развитие на бизнеса, където заемаме лидерски позиции, отново ще са доминирани от разработки и внедряване на решения в следните сегменти: E-commerce - B2B; B2C и B2S; e-Government платформи и приложения (B2G; C2G; G2G); финансови ИТ системи; мобилни приложения; мобилни разплащания; телеком платформи; материали за e-образование; публикуване на дигитално съдържание (e-content); семантични технологии и CAD/CAM софтуер за проектиране на опаковки и прецизни детайли.

Software AG Development Centre Bulgaria

Бисер Иванов, управител

Фокусът на Software AG е върху бизнес процеси, интеграция, Big Data и транзакции, които помагат на дигиталния бизнес.

Това означава, че независимо от всички нови тенденции и технологии на пазара, и от търсенето на потребителите, една сериозна компания, инвестирала милиарди долари и десетки години във въвеждането на софтуерни решения, не може да си позволи просто да се увлече по нещо само защото е последен писък на модата. На база дългата си история и опит в индустрията ние знаем, че Rip and Replace не е решението. Ние предлагаме на компаниите да станат дигитални, като получат новите технологии, надграждайки ги върху своите вече съществуващи и работещи решения.

StangaOne1 (СТАНГА)

Васил Генов, генерален мениджър

В областта на разработката на софтуер, и през 2013 г. пред ръководството на СТАНГА ще стои задачата да позиционира компанията едновременно като атрактивен търговски партньор и предпочитан работодател.

В сегмента на дигиталната продукция и програмирането за уеб залагаме на трайните си търговски взаимоотношения с водещи западни интерактивни агенции. Акцентът тук остава върху интегрираните маркетингови кампании, мобилните приложения и решенията за социалните медии. Макар и с по-умерени темпове възнамеряваме да увеличим още числеността на развойните си екипи.

Едновременно с това дългогодишните ни партньори израстват като компании, потребности и технологични изисквания. Налага се да имаме готовност да им предложим все по-разнообразни услуги извън традиционната ни гама. Така например вече получаваме заявки за локализация на онлайн решения и дългосрочно релокиране на специалисти. Стремим се да поддържаме силни позиции на три пазара на работна ръка – в София, Пловдив и Ниш, за да сме максимално гъвкави.

За дейност системна интеграция на софтуер, най-оптимистичните ни очаквания тази година са свързани с подписването на допълнително споразумение с нашия дългогодишен партньор Comverse. Новите договорености са обвързани с назначаване в близките месеци на 30 висококвалифицирани професионалисти в сферата на телекомуникациите. Ако този темп на разрастване се запази и занапред, по всяка вероятност ще бъдем заставени да предприемем административно преструктуриране, което да обезпечи гладкото функциониране на екипа.

Stone Computers (Стоун компютърс)

Александър Аврамов, изпълнителен директор

Общото очакване за огромно движение на пазара на бизнес софтуер след отворената през 2011 г. европрограма не само че не се оправда, но и претърпя разочарование и обществено недоволство. Над 1200 фирми са кандидатствали по мярката, като одобрените проекти са една четвърт.

Ако одобрените фирми успеят да задържат позициите си на вътрешния и външния пазар и да намерят нови пазари, благодарение на внедрените системи, това може да доведе до засилено търсене на бизнес софтуер от останалите им конкуренти през втората половина на 2013 г.

В сегмента системна интеграция, тенденцията клиентите да търсят ИТ механизми за оптимизиране на разходите и взимане на т.нар. интелигнтни (BI подкрепени) решения ще се запази.

Team VISION (Тим ВИЖЪН България)

Стелла Цокева, специалист „Маркетинг“

започнахме първия си проект с Microsoft Dynamics CRM и един от фокусите ни през 2013 г. ще бъде именно този продукт. Продължаваме и работата в насока Business Intelligence, както и работата по локализацията на новата версия на Microsoft Dynamics NAV 2013, като един от тримата launching partners на Microsoft за България.

Varna Business Services (VBS)

Надя Милева, специалист „Образователни услуги“

2013 г. се очаква да бъде годината на реализиране на европроектите и пазарът ще се раздвижи значително следвайки усвояването на средствата по еврофондовете. Развиваме се и в посока установяване на чуждестранни партньорства и осъществяване на съвместни проекти в България.

VMware

Диана Стефанова, управляващ директор на Центровете за разработка на VMware за България & EMEA

Една от целите ни през 2013 е насочена към активно сближаване с българското образование и академични институции и разгръщането на образователни програми като VMware IT Академия, която вече е имплементирана във Факултета по математика и информатика на Софийски университет: http://vmware.uni-sofia.bg

Ще продължим да работим за подобряването на ИКТ средата у нас, да подкрепяме мащабни проекти като София Тех Парк и др. Ще организираме и подпомагаме активно професионални форуми, ще инициираме и участваме в събития и конференции, които ще помогнат да изведат индустрията напред и др.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X