Ит Лидери

Нови законодателни промени ще задължат общините да електронизират услугите си

Computer World

Тихомир Иванов

Валери Борисов показва новата карта за електронна идентичностПредвижда се да бъдат направени законодателни промени, с които общинските администрации да бъдат задължени да електронизират услугите си и така да станат активна част от въвеждането на електронно управление на национално ниво. Това заяви заместник-министърът от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) Валери Борисов по време на заключителна конференция за представяне на резултатите по проекта „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”. Събитието се проведе днес в София.

„Министерството на транспорта не може да бъде отговорно за цялостното въвеждане на електронното правителство. Общините на местно ниво трябва да реагират и да придвижат работата си по посока електронизиране“, коментира Борисов.

Малко по-рано, на конференция на 16 февруари в Боровец, министърът на МТИТС Ивайло Московски заяви, че „оттук нататък общините и министерствата трябва да положат най-много усилия, за да предлагат електронни услуги. През следващият програмен период се очаква да се обособят сериозни възможности за финансиране на електронното управление в сектори като здравеопазването, образованието, правосъдието.“

В рамките на проекта са разработени система за е-идентичност на българските граждани, технологично решение за онлайн обществени допитвания, надградена е единната среда за обмен на е-документи. Сред успешно приключилите дейности на проекта са още изграждането на централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативната съвместимост, както и на централизирана система за управление на комуникационната и хардуерна инфраструктура.

Във връзка с проекта 5000 карти за електронна идентификация, заедно със съответните четци, ще бъдат раздадени пилотно на български граждани – представители на браншовите организации в областта на ИТ, практикуващи лекари, журналисти, адвокати, нотариуси, студенти, докторанти и държавни служители, отговорни за предоставяне на е-услуги. След това всички останали ще могат да си закупят е-карта и четец от Борика-Банксервиз – компанията-изпълнител по позиция „Създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите“ към проекта. Точната цена на комплекта е-карта плюс четец все още не е известна, но но няма да е по-висока от 25 лв., увери Валери Борисов. Той добави, че се обмисля и възможността картите и четците да могат да бъдат предоставяни и от държавна институция.

Заместник-министърът подчерта и че електронният идентификатор, който е известен и като „електронно ЕГН“, всъщност не съдържа лични данни, включително ЕГН, а само код. Това прави картата по-сигурна, защото информацията, която се отключва с персоналния идентификационен номер (ПИН) към картата, се пази само в съответната институция, а самият ПИН трябва да се знае само от притежателя.

С електронният идентификатор жителите на България ще имат достъп до 50-те нови е-услуги от Столична община, разработени досега. Сред тях са поръчка и получаване на удостоверение за раждане, данъчна оценка на недвижимо имущество, издаване на удостоверение за семейно положение и на удостоверение за наследници и др.

Също така заместник-министърът сподели, че има идея разработената система за електронно провеждане на референдуми, която е част правителствения портал за е-услуги, да бъде използвана като основа за дългоочакваната система електронно гласуване. Това обаче не е окончателен план, доуточни той.

На 16 февруари Ивайло Московски подчерта, че електронната идентичност и електронните обществени допитвания са сред най-съществените за потребителите на е-услуги.

Проектът „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство” е на стойност близо 12 млн. лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз (ЕС).

По време на конференцията Валери Борисов спомена и проекта „Развитие на административното обслужване по електронен път“, който е на стойност 18 млн. лв. По него вече са свързани 30 ключови регистъра, за да обменят данни по електронен път. Само от свързването на 20 от тях държавата ще намали разходите си с 80 млн. лв. годишно, изтъкна заместник-министърът.

Основната цел на този проект е административните услуги да се ползват от едно сигурно място – правителствения портал – и администрациите да обменят автоматично информация помежду си, а не всеки път да искат едни и същи документи от гражданите. След изпълнението на проекта бизнесът ще има улеснен достъп до БУЛСТАТ, Търговския регистър, справки за акцизни и митнически задължения и електорнен болничен лист.

В момента текат тестовете на информационните системи, разработени по двата проекта. По „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство” тестовете ще продължат до април и около началото на май системите ще станат официално достъпни.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X