Ит Лидери

Агенцията по вписванията известява с SMS при действия с ваши имоти

Владимир Владков

Нова информационна услуга, осигуряваща получаване на SMS при вписвания, отбелязвания и заличавания на имотни сделки, започна да предлага от днес Агенцията по вписванията. Работата на самата услуга бе демонстрирана от министърът на правосъдието Диана Ковачева, а на демонстрацията присъства и премиерът Бойко Борисов.

Агенцията по вписванията предлага няколко типа услуги с един абонамент с един SMS, като абонаментната такса за две години е 6 лв. Всеки, който иска да получава предупредителен SMS в случаите на каквито и да е операции с имота му, трябва да се регистрира на сайта на имотния регистър. Той ще получава предупредителен SMS в случаите, когато бъде изповядана сделка и бъде продаден или заменен имот, както и когато бъде издаден заверен препис за изповядване на сделка и разпореждане с недвижим имот. С новата услуга ще се предоставят уведомителни съобщения и при корекция на запис в информационната система, регистриране на отказ, издаване или отказ за издаване на заверен препис.

Георги Бошнаков, директор на отдел „Внедряване и поддръжка на информационни технологии”
в Агенцията по вписванията, демонстрира пред премиера Бойко Борисов и
министъра на правосъдието Диана Ковачева регистрация и получаване на SMS-и в рамките на услугата

От услугата могат да се възползват и физически, и юридически лица. Регистрацията става чрез въвеждане на ЕГН за физическите лица (ЛНЧ за чужденци) или на ЕИК за фирмите. Въвежда се и номер на мобилен телефон, на който се получават SMS, като този номер служи и като потребителско име при вход в системата. Регистрираният потребител въвежда и списък с до 10 ЕГН (ЕИК), за които иска да получава известия. Той дава и адрес на е-поща, която да се ползва за обратна връзка. Активирането на услугата се осъществява чрез изпращане на SMS от заявения мобилен номер на кратък номер 18435 (за всички оператори), като изпратеният SMS съдържа идентификационния код, получен при регистрацията.

Чрез активиране на услугата потребителят купува пакет от 500 SMS, който е валиден за срок от 2 години от датата на закупуването. Цената на пакета е 6 лева с ДДС, като един SMS е на стойност една стотинка. Георги Бошнаков, директор на отдел „Внедряване и поддръжка на информационни технологии" в Агенцията по вписванията, демонстрира регистрация и получаване на SMS-и в рамките на услугата.

От технологична гледна точка в основата на решението стои тригер, който праща всеки новопристигнал входящ номер за даден имот в информационната система на агенцията. Следва автоматична проверка в база данни дали към даден имот има заявен интерес. Ако има, информацията се препраща на съответния интегратор на мобилни услуги, който праща SMS на заинтересования собственик. Всеки гражданин следи всички свои имоти с една регистрация.


Агенцията по вписванията известява с SMS при действия с ваши имоти

© Владимир Владков, Computerworld.bg

„Ако някой се опитва да се разпореди с чужд имот, той трябва да се извади заверен препис от нотариалния акт на имота, обясни Диана Ковачева. - Собственикът получава SMS, че някой изважда този документ и веднага трябва да се обади на телефон 02 984 61 60 и агенцията предприема действия, като уведомява и съдиите по вписванията", добави правосъдната министърка. Борисов предложи услугата да има вариант се на руски и на английски.

В началото на декември 2012 г. Агенцията по вписванията представи и система за SMS известяване в Търговския регистър, която цели да предотврати измамите, свързани с опити за смяна на собствеността на фирмите. "Всеки собственик на фирма, който се страхува, че може да стане жертва на измама, може да дойде при нас или от вкъщи през Интернет да се регистрира за услугата. Необходимо е да впише ЕИК на фирмите, които иска да следи. В момента, в който по някоя от тези фирми има входни данни, той ще получи SMS", обясни Георги Бошнаков. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X