Ит Лидери

Валери Борисов представи проектите за въвеждане на 50 е-услуги в Столична община

Computer World

Стефан Станчев 

Валери Борисов, заместник-министър на транспорта, ИТ и съобщенията, представи проектите за въвеждане на 50 електронни административни услуги в Столична община и надграждане на е-портала за електронно управление по време на годишното информационно събитие на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Решени сме е-управлението да се случи наистина, в полза на гражданите и бизнеса, каза зам.-министърът. „Оперативна програма „Административен капацитет” е една от най-успешно представящите се програми и е важен инструмент за изпълнението на правителството в три основни направления – административна реформа, развитие на електронното управление и реформа в съдебната система”.

Валери Борисов, заместник-министър на транспорта, ИТ и съобщенията.

Това заяви заместник-министърът на финансите Владислав Горанов при откриването в годишното информационно събитие. На форума бяха представени напредъкът и реалните резултати от успешно реализирани проекти по програмата, както и възможностите за финансиране през 2013 година. Горанов изтъкна, че тази оперативна програма е с най-добрия баланс между договорени (близо 75%) и реално изплатени средства (37,2%) към ноември 2012 година. Пред посланици, бенефициенти и медии ръководителят на Управляващия орган на ОПАК представи изпълнението на програмата, планираните процедури и резултатите от пет успешни проекта по програмата, насочени предимно към въвеждането на нови електронни услуги за гражданите и бизнеса и подобряване на взаимодействието между институциите.

40 нови бенефициенти в рамките на ОПАК

“Имаме 40 нови бенефициенти в рамките на оперативната програма. - каза Моника Димитрова-Бийчър, директор и ръководител на управляващ орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” към Министерството на финансите. - Голямо предизвикатеслтво за следващата година ще бъдат договорените средства. Към момента цифрата, която имаме в сравнение с 2011 г., е 20% повече. По отношение на изплатените средства процентът също набъбна съществено, като засега има с 10% повече в сравнение с предходната година, което е много важен момент за нас. Ускорихме темповете, забързахме работата, станахме по-качествени и наистина получаваме положителна оценка към момента както от бенефициентите, така и от контролните органи.


Валери Борисов представи проектите за въвеждане на 50 е-услуги в Столична община

© Computer World, Computerworld.bg

Моника Димитрова-Бийчър, директор и ръководител на управляващ орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”, Министерство на финансите.

Имаме съществена напредък по приоритетните ос 1 и 3. Първата е свързана с доброто управление, оптимизирането на администрациите, докато третата е свързана с въвеждането и разработването на електронни услуги. Отворихме 5 нови процедури през 2012, които са с фокус приоритетна ос номер 2, която е насочена към ефективно управление на човешките ресурси.”По думите на Моника Димитрова-Бийчър, годишната индикативна програма на ОПАК в началото на 2012 г. е била 34 милиона лева, а до края на годината тази сума се е увеличила до 95,5 млн. лв. Получени са 392 проектни предложения, а в процес на сключване са 7 договора на обща стойност 1 866 914 лв.

Освен това към 27.11.2012 г. са сключени 140 договора на обща стойност 65 275 462 лв. “На 06.07.2012 г. е актуализиран Наръчника за изпъление на ОПАК и приложенията към него – продължи Моника Димитрова-Бийчър - .На 18.10.2012 г. беше актуализирано и допълнено Ръководството за разработване и изпълнение на проекти по ОПАК. Пилотно бе въведено и електронно кандидатстване по ОПАК. Надяваме се то да е успешно, защото в момента е в процес на оценка. Предизвикателствата са свързани с опростяване на правила на етап оценка на проектни предложения.”


Валери Борисов представи проектите за въвеждане на 50 е-услуги в Столична община

© Computer World, Computerworld.bg

Димитрова-Бийчър изнесе подробни данни за дейността на ОПАК през годината. 72 са отворените процедури през 2012 г. (срещу 54 през 2011 г.), 2067 са подадените проектни предложения за 2012 г. (срещу 1642 през 2011 г.), 414 са договрите за безвъзмезна финансова помощ за 2012 г. (срещи 284 за 2011 г.), 250 са приключилите проекти за 2012 г. (срещу 190 за 2011 г.), а 270 са различните бенефициенти през 2012 г. (срещу 230 за 2011 г.). От бюджета на ОПАК са били договорени 74,5% за 2012 г. (срещу 56,6% през 2011 г.), а са били изплатени 37,2% за 2012 г. (срещу 27,3% за 2011 г.).

5 добри практики по ОПАК получиха награди

По време на събитието от ОПАК наградиха 5 добри практики по оперативната програма: проект “Ефективност, отчетност и координация в съдебната система” с бенефициент Висш съдебен съвет (продължителност: 23.07.2009-23.07.2011 г., бюджет: 1 399 400 лв.), проект “Развитие на инфорамционна система “Лицензиране и регистри” с бенефициент КРС (продължителност 12.06.2009-12.12.2011 г., бюджет: 741 5880 лв.), проект “По-добри услуги – по-доволни граждани” с бенефициент община Свиленград (12.06.2009 – 12.03.2012 г., бюджет: 653 862 лв.), проект “В услуга на обществото” с бенефициент Административен съд Видин (продължителност 06.11.2008-06.11.2009 г., бюджет 774 495 лв.) и проект “Разработване и внедряване на мерки за повишаване на прозрачността и почтеността в дейността на Агенцията по енергийна ефективност” с бенефициент Агенцията по енергийна ефективност (продължителност: 02.02.2009-31.03.2011 г., бюджет 850 204 лв.).

Ограниченият човешки ресурс е голям проблем за реализирането на е-управлението

“Австрийският закон за електронно управление е написан на 9 страници, а българският закон за е-управлние с всичките му наредби в него е с обем над 170 страници – каза още Валери Борисов. - Благодарение на един от проектите по ОПАК се прави критичен анализ на тази законодателна рамка и се използва добрият европейски опит (Австрия и Естония). Стремим се да редуцираме тези над 170 страници в нещо по-малко, което да е разбираемо и работещо. В момента се сблъскваме с немалко проблеми. Ораниченият човешки ресурс е изключително сериозен проблем за реализаирането на е-управлението. Голяма грижа е липсата на финансови средства за развитие на е-управлението в частност.

Този проблем го решаваме по проектите по ОПАК. “По думите на Борисов, ако през следващия програмен период не се намери механизъм, чрез който резултатите, постигнати по ОПАК, да бъдат надградени и развити, то тогава държавата ще има серизони проблеми. “Аз обаче вярвам, че такъв механизъм ще бъде намерен, най-вероятно програмата ще продължи да съществува по този или по някакъв изменен вид”, допълни Валери Борисов.

Инвестицията в хората е ключова за всяко управление

Според заместник-финансовия министър, инвестицията в хората е ключова за всяко управление. Обученията и повишаването на квалификацията на служителите в централната и общинските структури влияят пряко на качеството на предоставяните услуги за гражданите и бизнеса, подчерта той. Публичният сектор в качеството си на най-големия работодател има задачата да изгради такъв капацитет, който да отговори на потребностите на обществото от модерна и динамична администрация, каза още Владислав Горанов.

Резултатите от ОПАК – с висока оценка от ЕК

Резултатите от ОПАК получиха висока оценка и от Европейската комисия. ОПАК дава възможност за управление на държавата, регионите и различни институции по начин, който да удовлетворява гражданите при взаимодействието им с администрацията, каза Филип Хат, началник на отдел „България, Румъния, Малта” в главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване”. По негови думи, това означава по-добро, по-ефективно, по-бързо и по-евтино публично обслужване. Филип Хат обясни, че оперативната програма съществува в няколко държави членки на Европейския съюз. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X