Ит Лидери

БАСКОМ и БСК инициират Секторен консултативен съвет в ИТ бранша

Владимир Владков

Владимир Владков

Представители на работодателите в лицето на ИТ асоциациите и БСК, пилотни предприятия, синдикати, държавни институции и университети учредиха в петък, 23 ноември Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите в сектор „Информационни технологии". Създаването на съвета бе инициирано от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Българската стопанска камара (БСК) и е част от по-голям проект „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (ИСОК) на работната сила по браншове и региони", който се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 – 2013, съфинансирана от ЕСФ и Р.България.

Във фокуса на съвета е изграждането на компетентности модели в софтуерната индустрия у нас, включително чрез утвърждаване на препоръчителните професионални стандарти в сектора, разработване и предлагане на политики и стратегии за пазара на труда, приемане на препоръчителни социално-осигурителни прагове за ИТ бранша и др. Сред учредителите на Секторния консултативен съвет освен БАСКОМ са и представители на Асоциация телекомуникации (АСТЕЛ), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска уеб асоциация (БУА), Министерството на образованието, младежта и науката, МТИТС, Агенция по заетостта, КТ „Подкрепа", КНСБ, БАН, висши учебни заведения и др.

Работата на секторното референтно звено по информационните технологии се координира от БАСКОМ. За председател на съвета бе избран вицепредседателят на БАСКОМ Явор Джонев, а за секторен референт - Ивона Петкова.

Подобни компетентностни модели се разработват и в 19 други сектори от българската икономика, а БАСКОМ е партньор на БСК за изпълнението на проекта в сферата на информационните технологии. Работата на всички консултативни съвети се координира от Национален съвет с представителство на работодателските и профсъюзните организации, министерства и образователни институции. В рамките на проекта се създава национална мрежа от референтни звена, позиционирани в 20 браншови и 10 регионални центъра. Тези звена ще бъдат подпомагани в работата си от консултативните съвети.

Жечко Димитров, програмен директор в БСК.„Секторните съвети формират политиката в сектора, изготвят анализ на човешките ресурси в него. Тези съвети избира пилотни предприятия, референт, създават по-високо ниво на партньорство с институциите, определят кои хора ще бъдат обучавани в пилотните предприятия", заяви Жечко Димитров, програмен директор в БСК. Споед него във всяко предприятие ще бъде обучен HR специалист (с помощта на двудневни семинари), а след това той ще натрупва практически опит с помощта и на консултант. „Усилията ни съвместно с Баском и другите браншови асоциации е този съвет да е полезен и за работодателите, и за служители, и за студентите, и за безработните", добави Димитров.

В рамките на проекта ще бъдат създадени механизми за оценка на компетентностните нива както на служителите в ИТ компаниите, така и на младите хора, завършващи университетското си образование, добави Георги Брашнаров, председател на Баском. Специфичните цели на проекта включват също анализ и дефиниране на изискванията към компетенциите на работната сила при отчитане на европейските, национални и браншови изисквания и стандарти. Освен това ще бъде подобрена координацията и информационния обмен между организациите на работодателите, синдикатите и държавните институции при оценяване на компетенциите на работната сила, смята главният секретар на БСК Петър Денев.

Една от стратегическите цели е създаване на предпоставки за интегриране на сега развиваната информационна система за оценяване на компетенциите в ключовите 20 сектора в бъдещото електронно правителство.

Софтуерната индустрия у нас отчита растеж през последните 2 г. Приходите от софтуерни продукти и услуги са нараснали с 6% през 2011 г. спрямо предходната, по данни на годишното изследване "Барометър на българската ИТ индустрия" на БАСКОМ. Липсата на квалифицирани кадри обаче е пречка пред по-сериозния растеж, заяви Явор Джонев. Броят на заетите в сектора се увеличава с около 10% на година, подобна е тенденцията и при средната работна заплата – за 2011 г. тя достига 2388 лв. на месец, или с 9% повече спрямо данните за 2010 г.

Новият Консултативен съвет ще се стреми да наложи външна сертификация на компетенциите в софтуерния бранш. „Не е тайна, че дипломите, издавани от университетите в страната, са силно девалвирали от гледна точка на качеството, необходимо в сектора, те не дават реална атестация за нужните ни хора", коментира Явор Джонев.

Следващата стъпка е да бъдат избрани 20 оценители, които ще изготвят модел на необходимите компетенции за специалистите в софтуерния сектор. Идеята на проекта е този модел да важи не само за компаниите при техния подбор и обучение на кадри, но и да послужи и на образователната система при подготовката на ИТ професионалисти. Вече са изградени първоначални версии на модела.

Явор Джонев, вицепредседател на БАСКОМ."Ако вземем всички мерки сега, след 10 г. ще имаме софтуерна индустрия, генерираща приходи колкото туристическия сектор, но тази индустрия осигурява много по-голяма добавена стойност. С разумна държавна политика софтуерният бранш може да стане структуроопределящ в българската икономика", коментира Джонев. Той допълни, че продължаващото през целия живот образование след университета е равностоен елемент на университетското, но са нужни механизми то да е разпознато. „Нужни са механизми за сертификация, независимо къде са придобити, както и изисквания за постоянното обновяване и актуализация на тези серфикации, каза още Джонев. - Очевидно е, че изграждане на икономика на знанието трябва да бъде припознато като национален приоритет. И това е нужно не само по икономически причини, а по чисто човешки. Децата ни трябва да могат да се развиват като професионалисти тук и тук да се реализират. Ще ползваме секторните съвети за поставяне на този въпрос на политическо ниво. България е била сила в ИТ индустрията преди време, имаме достатъчно интелектуален капацитет да го направим отново", добави още зам.председателят на БАСКОМ. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X