Ит Лидери

Обявиха плановете за преструктуриране на БТК

Владимир Владков

Споразумение за основните условия на продажбата и преструктурирането на групата на БТК бе подписан с кредиторите на телекомуникационната група, като това споразумение предвижда продажбата на 93,99% от акциите на компанията на двама финансови инвеститори - VTB Capital PLC (VTB) и Корпоративна търговска банка (КТБ), съобщиха от БТК.

БТК и NEF Telecom Company са внесли в компетентния английски съд искане за свикване на събрания на определени техни кредитори, които да се проведат на 30 август 2012 г. в Лондон. На тези събрания ще бъде обсъдена компромисна схема, предложена от БТК и NEF. Събранията ще бъдат последвани от съдебно заседание, което се очаква да се проведе на 6 септември 2012 г., чиято цел е да одобри компромисната схема. „Ако бъде одобрена, компромисната схема ще доведе до цялостно преструктуриране на БТК и на останалата част от групата на БТК, така че VTB/КТБ да придобият мажоритарно дялово участие в преструктурираната група, обясняват от БТК. - Предложеното преструктуриране предвижда капиталови инвестиции в размер на 130 млн. евро, които ще бъдат направени в равни пропорции от страна на VTB/КТБ и ще бъдат използвани за частично погасяване на дълга на компанията в замяна на 73% от акциите в преструктурираната група. Останалите акции ще се държат от съществуващите кредитори."

Предложението включва намаляване на общия дълг от около 1,7 млрд. евро до 588 млн. евро посредством изплащане на дълга, преобразуване в акции и отписване на останалата част от дълга. Очакванията са сделката да бъде финализирана през последното тримесечие на тази година.

Ако бъде одобрено предложеното преструктуриране, то ще доведе до търгово предложение съгласно правилата, които спазват компаниите с акции на Българската фондова борса, за изкупуване на останалите акции на БТК, притежавани от съществуващите миноритарни акционери.

CW/Б 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X