Ит Лидери

Свързването на вендинг автоматите с НАП – уравнение с много неизвестни

Computer World

Тихомир Иванов
Констанца Григорова

Напоследък обект на обсъждане и спорове станаха измененията на Наредба № Н-18 на Министерството на финансите, с която операторите на автомати на самообслужване у нас, в т. ч. вендинг машини, ще бъдат задължени от 1 януари 2013 г. да внедрят в машините си фискални устройства и така да се отчитат пред НАП. Подобни свързвания бяха проведени поетапно за други сектори досега, но за пръв път се предвижда фискални устройства да бъдат въведени в други машини. Сред основните пречки, изтъкнати от индустрията, които ще произтекат от законовите промени, са разходите, техническите проблеми, както и очакваното повишаване на цените на стоките и услугите, предоставяни от автомати на самообслужване.

Проектонаредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства беше публикувана на сайта на Министерството на финансите (МФ) за обществено обсъждане, срокът за което изтече. Очаква се Дирекция „Данъчна политика“ към МФ да обобщи и анализира постъпилите предложения, след което наредбата ще бъде подписана от министъра на финансите. До края на юли се предвижда промените да бъдат обнародвани в Държавен вестник. В наредбата е заложен и гратисен период - изменения ще влязат в сила от януари 2013 г.

Проектът прави разграничение между автоматите на самообслужване, чрез

които се извършват продажби на стоки (продажба на кафе, сандвичи, играчки и други) и на услуги с развлекателен характер (детски люлки, клатушки, автомати,

предоставящи достъп до Интернет и други), и автомати на самообслужване, чрез които се извършват услуги, различни от тези с развлекателен характер (продажба на валута, заплащане на битови и комунални сметки и други).

По отношение на първата група продажби, с проекта се предвижда да се регистрират и отчитат от фискално устройство, вградено в автомат за самообслужване (ФУВАС), като се допуска фискалната касова бележка да не се издава на хартиен носител. Тъй като автоматите функционират на принципа на самообслужването, изискванията се свеждат до това част от изискуемата информация да се визуализира на дисплей на автомата. Пълното съдържание на фискалната касова бележка се съхранява в контролната лента на електронен носител (КЛЕН).

„Наредба 18 на Министерството на финансите, която задължава фискалните устройства да бъдат въведени във вендинг автоматите, е абсолютен прецедент за Европа и ние ще бъдем отличници, без някой да го е изисквал от нас“, заяви Пепи Димитрова – модератор на пресконференцията на Българската вендинг асоциация (БВА), провела се в края на юни.

НАП: Целият вендинг бизнес ще излезе на светло

„Фискализацията на автоматите на самообслужване няма за цел тормоз на вендинг сектора, а е част от проекта за извеждане на светло на укриваните обороти. До момента сме покрили 98% от всички браншове с осигуряването на дистанционна връзка на касовите апарати със сървъра на НАП. По същата логика и търговията на дребно с хранителни стоки в ЕС не предполага дистанционна връзка на касовите апарати, но ние изпълняваме такъв проект и го считаме за успешен“, категоричен беше говорителят на Националната агенция за приходите (НАП) Росен Бъчваров.

БВА: Цената е твърде висока

„Със сигурност отчетността в реално време ще „изсветли“ отчасти бизнеса, но цената, която ще трябва да се плати, ще доведе до сериозни проблеми“, заяви за Computerworld България членът на БВА Ивайло Иванов – Ще бъде създаден огромен, повтарящ се периодично разход без абсолютно никакъв производствен ефект, който, съотнесен към усреднения приход от машина от около 300 лв. за фирмите с над 100 автомата, поставя дейността ни в изключително неравностойно положение, сравнено с която и да е друга дейност. Сигурно е, че ще има фалирали или отказали се от дейността, само защото не могат да си позволят първоначалния разход. Ще има и фирми, които с години няма да могат да прибегнат до заемен ресурс и съответно няма да инвестират в нови машини, платежни системи, подобряване на работната среда и др. Подобен казус е стоял за решаване в страни, като Италия, Русия и Полша, но е бил отхвърлян поради непосилната цена.

Освен това събираемостта на ДДС от всички участници на пазара не е гарантирана, тъй като търговците, които сега са под прага за регистрация по ДДС, тогава също няма да внасят данък, посочи Иванов.

Също така промените се очаква да доведат до технически трудности, ръст на продажните цени, намаляване броя на автоматите, загуба на обороти и съкращаване на персонал.

„Държавата залага нормативната база и именно затова в промените в Наредба № Н-18 се предвижда гратисен период, в който изискванията на този подзаконов нормативен акт да бъдат спазени. Във всички досегашни фази на дистанционното свързване на касовите апарати – още в началото на 2011 г. с бензиностанциите, след това фармацевтичния бизнес, после търговията на зърно, всички разговори започваха с апокалиптични прогнози за фалити, заваряне на бизнеси и оставяне на десетки хиляди безработни заради данъчните мерки. Истината е, че към днешна дата нито едно от тези очаквания не се случи. Точно обратното – за трите месеца от въвеждането на системата, данъчните власти отчитат ръст на облагаемата ДДС основа с 4,3 млрд. лв. и осезаемо подобрение на данъчната дисциплина“, увери Бъчваров.

Техническите проблеми

„Големият проблем е, че фискалните устройства изобщо все още не са произведени, така че те няма как да бъдат произведени, внедрени и тествани и на 1 януари да влязат в действие – твърди Пепи Димитрова. – Това е много сложна техника, която ще влезе във взаимоотношение пряко с 3 или 4 други технологични устройства, които съществуват и в момента в самите машини, които отговарят за производството на напитките, за плащането с монети или банкноти, или с кредитни карти. Ако бъде добавена още една система, най-вероятно ще се появяват бъгове през първите месеци, така че на 1 януари голяма част от тези устройства ще останат неработещи.“

Според Ивайло Иванов, никой икономически субект не би направил разход за купуване на устройство, което не е разработено и няма прецедент в световен мащаб, както посочиха от Европейската вендинг асоциация. Устройството може и да не сработи и да отпадне гаранцията на машината, затова че машините не са предразположени за свързване с такова устройство, както посочи най-големият производител на вендинг автомати Necta.

Ивайло Иванов обърна внимание и на това, че се изисква инсталиране на автомата на подходящо и близо до клиента място, а често това означава в производствени помещения, където няма никакъв обхват или има много малко на брой потенциални клиенти. „Понякога автоматът трябва да е изложен на атмосферни условия с всички рискове на променливите климатични условия и риска от вандализъм – тук опасения изказват и самите производители на касови апарати. Освен това има машини, работещи на таймер с работно време, съответстващо на почивките на служителите, или неработещи в определени часове поради това че локацията е затворена или просто поради желание да се спести електроенергия при липса на дейност. Ще ни се иска обяснение за всяко прекъсване на работата на машината – все едно да контролирате кога и защо даден магазин не работи“, коментира той.

300 фирми – 30 000 фискални устройства

Освен това собствениците на вендинг автомати предлагат ограничен по вид и капацитет асортимент и това е основен аргумент, който се изтъква срещу приравняването им с нормален търговски обект. „В този случай искаме да подчертаем и диспропорцията, която се получава при условие, че се приложи Н18 за нормалната търговия и за автоматичната продажба – каза Иванов. – Ако досега по данни на НАП са свързани 285 000 касови апарата и приемем, че отзад стоят и толкова фирми, то само вендинг секторът, където сме около 300 фирми, експлоатиращи 30 000 автомата и с около 1500 служители, трябва да закупи 30 000 касови устройства (около 10% от всички), които да монтира и сервизира, да заплаща трафик и да прави допълнителни разходи за закупуване на нови на всеки 5 години, ако приемем, че ги амортизираме за толкова. Ясно се вижда, че разходът, който бихме направили, е 100 пъти по-висок и, което е по-лошо, той ще се повтаря периодично.“

В допълнение има много точки на продажба, чието съществуване не винаги се оправдава, ако е индивидуално, но се прави, за да бъде клиентът доволен. Например, в едно предприятие може да има 10 машини и някои да са рентабилни, а други да са сложени само заради удобство – „позиции като дежурен по завод и много други са нужни, защото длъжностното лице не може да се отдалечава за дълго време от работното си място“, обясни Иванов. Подобно е и положението във фирми с много персонал и кратки почивки, където се инсталират повече машини, за да се обслужат служителите навреме. Това поражда и нужда да се направят допълнителни разходи за закупуване на устройства, GPRS трафик и абонамент за поддръжка.

„Трябва да се отбележи, че НАП в мотивите за промяна на Наредба 18 отбелязва такава специфика, но противно на всякаква логика ни третира по нормалния ред – подчерта Иванов – Допълнително в наредбата се казва, че „всяко лице е длъжно да регистрира “ и т. н., като се има предвид юридическо или физическо лице – изискване, на което фирмите от сектора вече отговарят, защото са свързали касовите си апарати с НАП.“

Иванов коментира, че по тази логика агенцията би трябвало да сложи касови апарати на всякакво производствено оборудване. „Например, в заводите могат да се сложат таймери на машините и да се отчита кога те работят, като при условия, че се знае колко часа са работили и че е имало човек на когото е платено би трябвало да е генерирана добавена стойност, която да се облага. Или, понеже говорим за кафе, по аналогичен начин може да се инсталира подобно устройство на всяка кафе машина в бара, за да се знае колко точно напитки са били направени“, каза той.

„Разбираме, че тази мярка е свързана с известна съпротива и недоволство, но не би могло да има двойнствен режим и един–единствен бизнес модел да остава извън регулаторните мерки, които важат за целия пазар“, посочи говорителят на НАП Росен Бъчваров.

Как новата наредба ще вдигне разходите и цените

„Твърдо смятам, че проектът за промяна на Наредба №18, публикуван на сайта на Министерски съвет, който има срок до 26 юни за възражения и обжалване, е неприемлив и неприложим за нашата дейност. Прогнозите на бранша са за увеличение на цената на кафето от вендинг машините с 35%-60%. Това е сериозно увеличение, защото в крайна сметка потребители на тази услуга и тези продукти са хората, които работят, които са активни, които нямат достатъчно много време, за да отидат на заведение и там да пият кафе, или които работят на по-отдалечени места – изтъкна председателят на БВА Стойко Петков. – Изчислили сме, че ползвателите на услуга или продукт от вендинг машини са над 1 млн. български граждани на ден. Това говори за увреждане на интересите на голяма част от българското население. По данни и информация от НАП на територията на България функционират 20 000-30 000 самопродаващи автомата.“

Ивайло Иванов посочи, че поддържането на достъпни цени е ключово във вендинг бизнеса, а обновената наредба ще накара фирмите да вдигнат цените. Той обясни, че прогнозата за увеличение са базира на допълнителните постоянни разходи:

  • разходи за закупуване – 100-150 евро без ДДС на машина – по данни от производителите, като не знаем дали се включват свързващи кабели, закрепващи планки, дисплей и др. Машините и протоколите, на които работят са различни; този разход трябва да се счита за повтарящ се на всеки 5 г. Следва да се добавят и около 7% повече устройства, за да има оборотни за подмяна;

  • разходи за монтаж – трябва да се отиде до всяка машина и да се отдели по наши изчисления поне половин работен ден на автомат – опитайте се да изчислите колко време е нужно на големи фирми с по над 400-500 машини;

  • за фирми с над 200-250 машини – закупуване на автомобил и допълнителен техник, занимаващ се само с поддръжката на устройствата;

  • разходи за GPRS трафик – по данни от мобилните оператори ще са около 2,7 лв. без ДДС на машина на месец;

  • абонаментна поддръжка на касовите апарати – около 60 лв. на година без ДДС;

Очакваната от БВА стойност на разходите е около 120 лв. без ДДС на автомат на година.

Според Росен Бъчваров, НАП е поела инициатива да се срещне с БВА във връзка с промените. След множество срещи,

НАП отстъпи в условията на някои от предложените промени

в проектонаредбата в няколко области с цел облекчение на бизнеса. Прието е да няма фискални принтери и отчетите да са безхартиени. Така автоматите на самообслужване няма да издават касови бележки на купувачите, а ще визуализират на дисплеите си данни за покупката, поясни Росен Бъчваров. „Това е вид разрешение, което поевтинява значително фискализирането на една вендинг машина, защото отпада една сравнително скъпа компонента във фискалната система“, Бъчваров. Втората важна договореност, която са постигнали след обсъжданията между представителите на вендинг индустрията и приходната администрация, е, че няма да се отпечатват дневни, седмични и месечни отчети и тяхното залепване в книга за дневния отчет, както се случва при останалите търговци.

Информацията от отчетите обаче ще се записва в паметта на фискалната система и в контролните ленти на електронен носител. „Тези две по-специфични изисквания на свързването на фискалните устройства във вендинг автоматите със системата на НАП спрямо останалите пазарни субекти имат потенциала да облекчат административно вендинг бизнеса и да поевтинят самите устройства, за да не бъде упреквана държавата, че инвестицията във фискализирането ще бъде толкова голяма, че да доведе до фалит на сектора“, категоричен е Бъчваров.

Алтернативните начини за отчитане на оборот

Според статия на в. Капитал, където се цитира НАП, сега вендинг автоматите също разполагат с фискални устройства, но те се активират само при събирането на оборота. Това може би предлага възможност за модификация на съществуващите устройства, така че да отговарят на новите изисквания.

Ивайло Иванов обаче нарече това твърдение „абсолютно невярно“, припомняйки, че от Necta изпратиха декларация, че машините им не са предразположени за монтаж на такова устройство, а те са масово използвани у нас.

„Автоматите разполагат само и единствено с оперативна електронна памет, чиито стойности можете да свалите със специално разработен принтер за съответната марка или ръчно чрез преписване на стойностите от дисплея на машината, но това не е добър вариант, защото могат да бъдат манипулирани. Първият е най-използваният начин в България, понеже се игнорира човешкият фактор и е относително по-евтин, тъй като с един уред можете да свалите показанията на колкото машини искате. Отчетът се лансира от машината, като заедно с продажбите върху лента получавате и много допълнителна информация, като повредите, на какво се дължат и пр.“, обясни Иванов.

Има и друг начин – чрез устройство, което запаметява статистиката в дигитален формат и я прехвърля на компютъра в офиса, след като бъде поставено на терминал. Това е оптимален вариант, използван масово Западна Европа и от няколко фирми в България, посочи Иванов. Чрез този тип отчитане се избягва човешкият фактор, избягва се трафикът на мобилните оператори и монтажът на допълнителни устройства, но затова пък платежните системи трябва да са от по-нов тип.

Що се отнася до дистанционното отчитане чрез GPRS, понастоящем в България има само една фирма, която го е въвела, по думите на Иванов. „Лично аз имам притеснения, че колегата търси да извлече сравнително преимущество с евентуално коопериране с някои от производителите на касови апарати, в което няма абсолютно нищо нелогично“, каза Иванов.

Всичко това показва, че „има и други сигурни и световно признати надеждни и предпочитани начини за отчитане на машините“ и „решението да направиш такива разходи е абсолютно индивидуално“, каза Иванов.

Относно самите вендинг машини трябва да се отбележи и че съществуват такива, работещи без електрическо захранване и/или без унифициран интерфейс за данни към GPRS модема, така че в тях не е възможно да се инсталира фискално устройство. Към момента обаче в БВА не членуват фирми, занимаващи се с тази услуга, и поради това асоциацията не може да даде оценка за броя такива машини.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X