Ит Лидери

Обновената Наредба № Н-18 ще увеличи касовите апарати у нас с 10% на гърба на вендинг бизнеса

Computer World

Напоследък в медийното пространство стана актуална темата с обновяването на Наредба № Н-18 на Министерството на финансите, с която операторите на автомати на самообслужване у нас, в т. ч. вендинг машини, ще бъдат задължени от 1 януари да внедрят в машините си нови фискални устройства и така да се отчитат пред НАП. Подобни свързвания имаше досега, например в аптеките, но за пръв път се предвижда фискални устройства да влязат в други машини и поради тази причина такива устройства все още не съществуват. Има и редица други проблеми, като основен сред тях е огромният разход, който фирмите ще трябва да направят, за да изпълнят изискванията на наредбата, ако бъде обнародвана във вида на черновата си. Затова се свързахме с Ивайло Иванов, който е член на Българската вендинг асоциация (БВА) и сподели проблемите, които вижда той и като цяло БВА.

До края на юли променената Наредба № Н-18 ще бъде обнародвана в Дръжавен вестник, но все още не е ясно дали въобще тя ще се различава от последно публикуваната проектонаредба и ако се различава - по какво, което прави представителите на вендинг бизнесът у нас много неспокойни

Обновената Наредба № Н-18 ще бъде обнародвана до края на юли. Очаквате ли в нея да има промени спрямо черновата?

Поради факта, че не сме имали среща с министъра на финансите, все още се надяваме, че ще успеем да го убедим в това да бъде отчетена спецификата на вендинг услугата и наредбата да не бъде приета със предложения от НАП текст.

Спецификата се изразява в това, че първо се изисква инсталиране на автомата на подходящо и близо до клиента място, а често това означава в производствени помещения, където няма никакъв обхват или има много малко на брой потенциални клиенти. Понякога автоматът трябва да е изложен на атмосферни условия с всички рискове на променливите климатични условия и риска от вандализъм – тук опасения изказват и самите производители на касови апарати. Освен това има машини, работещи на таймер с работно време, съответстващо на почивките на служителите, или неработещи в определени часове поради това че локацията е затворена или просто поради желание да се спести електроенергия при липса на дейност. Ще ни се иска обяснение за всяко прекъсване на работата на машината – все едно да контролирате кога и защо даден магазин не работи.

Второ – предлагаме ограничен по вид и капацитет асортимент и това е основен аргумент срещу приравняването ни с нормален търговски обект. Ние можем да продаваме и зареждаме количества само според възможностите на машината.

В този случай искаме да подчертаем и диспропорцията, която се получава при условие, че се приложи Н18 за нормалната търговия и за автоматичната продажба.

Иначе казано, ако досега по данни на НАП са свързани 285 000 касови апарата и приемем, че отзад стоят и толкова фирми, то само вендинг сектора, където сме около 300 фирми, експлоатиращи 30 000 автомата и с около 1500 служители, трябва да закупи 30 000 касови устройства (около 10% от всички), които да монтира и сервизира, да заплаща трафик и да прави допълнителни разходи за закупуване на нови на всеки 5 години, ако приемем, че ги амортизираме за толкова.

Ясно се вижда, че разходът, който бихме направили, е 100 пъти по-висок и, което е по- лошо, той ще се повтаря периодично.

Интересно е кой нормален икономически субект би направил разход за придобиване на устройство, което още не е разработено, няма прецедент в световен мащаб, според Европейската вендинг асоциация. Устройството може и да не сработи и да отпадне гаранцията на машината, затова че машините не са предразположени за свързване с такова устройство, както посочи най-големият производител на вендинг автомати Necta. Устройствата ще се тестват се върху симулатор, който сме убедени, че е свързан най-вероятно само с монетно устройство, докато има машини с банкнотници и системи за безналично плащане ,чието куплиране е вече много сложно и ще се усложни още повече, ако между тях се включи допълнителен елемент.

Трето, има много точки на продажба, чието съществуване не винаги се оправдава, ако е индивидуално, но се прави, за да бъде клиентът доволен. Например, в едно предприятие може да има 10 машини, между които има и рентабилни, и такива, сложени само заради удобство – позиции като дежурен по завод и много други са нужни, защото длъжностното лице не може да се отдалечава за дълго време от работното си място. Подобно е и положението в предприятия с много персонал и кратки почивки, където, за да се обслужат служителите навреме, се инсталират и повече машини, което от своя страна поражда и нужда да се направят допълнителни разходи за закупуване на устройства, GPRS трафик, абонамент за поддръжка.

Трябва да се отбележи, че НАП в мотивите за промяна на Наредба 18 отбелязва такава специфика, но противно на всякаква логика ни третира по нормалния ред.

Допълнително в наредбата се казва, че „всяко лице е длъжно да регистрира “ и т. н., като се има предвид юридическо или физическо лице – изискване, на което фирмите от сектора вече отговарят, защото са свързали касовите си апарати с НАП.

С подобен подход агенцията за приходите би трябвало да сложи касови апарати на всякакво производствено оборудване – например в заводите могат да се сложат таймери на машините и да се отчита кога те работят, като при условия, че се знае колко часа са работили и че е имало човек на когото е платено би трябвало да е генерирана добавена стойност, която да се облага. Или, понеже говорим за кафе, по аналогичен начин може да се инсталира подобно устройство на всяка кафе машина в бара, за да се знае колко точно напитки са били направени.

Четвърто – достъпните цени, заради които услугата ни се характеризира с изключителна масовост – около 1 млн. продажби на ден. Тази ни роля ще бъде значително компрометирана.


БВА алармира, че цените на продуктите от вендинг машините се очаква да нараснат с до 60%, както и че 40% от фирмите в тази сфера има опасност да фалират, след като промените в Наредба №18 влязат в сила. Как е направена тази прогноза като все още не е ясно колко ще струват необходимите фискални устройства, както и тяхната инсталация и поддръжка и трафикът на данни? Колко очаквате да са разходите за една машина?

Прогнозата за увеличение са базира на допълнителните постоянни разходи, които се цели да ни бъдат вменени, а именно:

  • разходи за закупуване – 100-150 евро без ДДС на машина – по данни от производителите, като не знаем дали се включват свързващи кабели, закрепващи планки, дисплей и др. Машините и протоколите, на които работят са различни; този разход трябва да се счита за повтарящ се на всеки 5 г. Следва да се добавят и около 7% повече устройства, за да има оборотни за подмяна;

  • разходи за монтаж – трябва да се отиде до всяка машина и да се отдели по наши изчисления поне половин работен ден на автомат – опитайте се да изчислите колко време е нужно на големи фирми с по над 400-500 машини;

  • за фирми с над 200-250 машини – закупуване на автомобил и допълнителен техник, занимаващ се само с поддръжката на устройствата;

  • разходи за GPRS трафик – по данни от мобилните оператори ще са около 2,7 лв без ДДС на машина на месец;

  • абонаментна поддръжка на касовите апарати – около 60 лв на година без ДДС;

Очакваната от БВА стойност на разходите е около 120 лв без ДДС на автомат на година.

Има опасения от страна и на вендинг бизнеса, и на производителите на касови апарати, че може да има проблеми с работата на фискални устройства в автоматите, които са на открито и са изложени на атмосферни условия и на вандализъм

Сега вендинг автоматите също разполагат с фискални устройства, но те се активират само при събирането на оборота, обясниха от в. Капитал, цитирайки НАП. Възможно ли е те да бъдат модифицирани и да отговарят на новите изисквания?

Това твърдение е абсолютно невярно – как тогава Necta биха дали декларация, че машините не са предразположени за монтаж на такова устройство. Автоматите разполагат с само и единствено с оперативна електронна памет, чиито стойности можете да свалите със специално разработен принтер за съответната марка или ръчно чрез преписване на стойностите от дисплея на машината, но това не е добър вариант, защото могат да бъдат манипулирани. Първият е най-използваният начин в България, понеже се игнорира човешкият фактор и е относително по-евтин, тъй като с един уред можете да свалите показанията на колкото машини искате. Отчетът се лансира от машината, като заедно с продажбите върху лента получавате и много допълнителна информация, като повредите, на какво се дължат и пр.

Има и друг начин – чрез електронно устройство, което запаметява статистиката в дигитален формат и я прехвърля на компютъра в офиса, след като бъде поставено на терминал. Това е оптимален вариант, използван масово Западна Европа и от няколко фирми в България. Чрез този тип отчитане се избягва човешкият фактор, избягва се трафикът на мобилните оператори и монтажът на допълнителни устройства, но затова пък платежните системи трябва да са от по-нов тип.

Що се отнася до дистанционното отчитане чрез GPRS, понастоящем в България има само една фирма, която го е въвела.

Лично аз имам притеснения, че колегата търси да извлече сравнително преимущество с евентуално коопериране с някои от производителите на касови апарати, в което няма абсолютно нищо нелогично.

Решението да направиш такива разходи е абсолютно индивидуално, но не мисля, че някой трябва да решава вместо теб, при условие че има и други сигурни и световно признати надеждни и предпочитани начини за отчитане на машините.

Знаете ли колко са у нас вендинг автоматите, работещи без електрическо захранване и/или без унифициран интерфейс за данни към GPRS модема, така че в тях да не е възможно да се инсталира работещо фискално устройство?

Към момента в БВА не членуват фирми, занимаващи се с тази услуга, и поради това не можем да дадем оценка за броя на фирмите с подобни машини.

Няма ли въвеждането на отчетност в реално време да премахне сивия вендинг бизнес?

Със сигурност отчетността в реално време ще „изсветли“ отчасти бизнеса, но цената, която ще трябва да се плати, ще доведе до сериозни проблеми.

Ще бъде създаден огромен, повтарящ се периодично разход без абсолютно никакъв производствен ефект, който, съотнесен към усреднения приход от машина от около 300 лв за фирмите с над 100 автомата, поставя дейността ни в изключително неравностойно положение, сравнено с която и да е друга дейност. Сигурно е, че ще има фалирали или отказали се от дейността, само защото не могат да си позволят първоначалния разход. Ще има и фирми, които с години няма да могат да прибегнат до заемен ресурс и съответно няма да инвестират в нови машини, платежни системи, подобряване на работната среда и др.

Подобен казус е стоял за решаване в страни, като Италия, Русия и Полша, но е бил отхвърлян поради непосилната цена.

Също така промените ще доведат до ръст на продажните цени, намаляване броя на автоматите, загуба на обороти и съкращаване на персонал.

Освен това събираемостта на ДДС от всички участници на пазара не е гарантирана, тъй като /търговците, които сега са под прага за регистрация по ДДС, тогава също няма да внасят данък.

Интервюто проведе Тихомир Иванов

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X