Ит Лидери

Срещу измами въвеждат опция за автомати за обмен на валута

Computer World

Освен в банковите офиси и в пунктовете на обменните бюра, валута ще може да се обменя и чрез автомати, специално програмирани за тази цел. Това гласят промените в Наредба 4 за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, които влязоха в сила в началото на тази седмица, съобщи Росен Бъчваров от Националната агенция за приходите. Чрез машините ще може да се обменя само чуждестранна валута срещу левовата й равностойност. Друг вид сделки няма да са възможни, като например покупка на долари срещу евро. Очаква се тази мярка да намали измамите с обмяна на валута, тъй като с въвеждането на автомати, човешката намеса в операцията ще е изключена, поясни Бъчваров.

Новата наредба предвижда за да се регистрират в НАП собствениците на такива автомати да представят определени документи, които ще гарантират, че няма да има възможност за измами при обмяна на валута. С промените се въвежда и изискване банкоматът да издава касова бележка при обмяна на валута.

С новата наредба се предвиждат и сериозно намаляване на броя на изискваните документи при регистрация на обменни бюра. Вместо това данъчните ще си набавят тази информация по служебен път чрез допитване до съответните институции.

Промяна има и в задължителните изисквания за изписване на курсовете на чуждестранната валута върху таблата на валутните бюра. Новите условия предвиждат курсовете „купува” и „продава” да са посочени до третия знак след десетичната запетая. Досега изискването беше на таблото да са изписани до втория знак след запетаята. С промените се позволява, когато обменното бюро ползва електронно табло, то да е с размери с отклонение до 30 процента от сега заложените в наредбата. Ново изискване е и това, че на таблото на чейндж бюрото трябва да бъде изписан телефонът на колцетъра на НАП 0700 18 700, а не на съответната териториална структура на агенцията.

Сигнали за данъчни и осигурителни нарушения могат да се подават на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор или по електронна поща на адрес infocenter@nra.bg.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X