Ит Лидери

Родни и сръбски фирми ще участват безплатно в конференция за подобряване на процесите

Computer World

Конференция, посветена на подобряването на процесите и качеството, ще се проведе в периода 27-29.06.2012 г. в РИУ Правец, Правец, България.

Събитието ще предостави възможности за подобряване на конкурентноспособността на ИКТ организациите чрез въвеждане на водещи модели за управление на услуги (CMMI for Services), оптимизация на софтуерни процеси (Team Software Processes/Personal Software Processes), информационна сигурност (Resilience Management Model) и стратегическо управление (Balanced Scorecards).* Участниците ще споделят добри практики, ще обсъдят възможности за развитие и инициативи за съвместен бизнес в българо-сръбския трансграничен регион.

Целева аудитория на конференцията са ИКТ експерти, академични и бизнес организации от българо-сръбския трансграничен регион. Компаниите могат да се запишат за семинара, като се свържат с Бранимира Христова на е-пощенски адреси - office@esicenter.bg; Branimira@esicenter.bg, и тел. +359 2 489 97 40. Крайният срок за регистрация е 20 юни. Участието за фирмите ще е безплатно.

Събитието се организира от Фондация Европейски Софтуерен Институт Център Източна Европа (ЕСИ ЦИЕ) и Регионалната стопанска камара Ниш в рамките на проекта "Изграждане на трансгранична конкурентоспособност чрез партньорство и сътрудничество" (Building cross-border competitiveness through partnership and networking) финансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия (Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme CCI), Българското министерство на регионалното развитие и благоустройството и Регионалната стопанска камара Ниш.


* CMMI, Team Software Processes/Personal Software Processes, Resilience Management Model са запазени марки на университета Карнеги Мелън, САЩ.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X