Ит Лидери

IMD: R&D и иновациите остават на заден план в българската конкурентоспособност

Computer World

Тихомир Иванов

Класирането на България в Годишника на световната конкурентоспособност за 2012 г. бе представено от Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрациятаБългария все още не може да се откъсне от ценовото предимство (ниски разходи за производство и труд) като основен фактор за конкурентоспособност, разкрива Годишникът на световната конкурентоспособност за 2012 г. (World Competitiveness Yearbook 2012), изготвен от Института за развитие на управлението (Institute for Management Development, или IMD), който е базиран в Швейцария. В класацията България е включена за седми пореден път, благодарение на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) у нас.

По време на изследването сред българския бизнес, фирмите са били помолени да посочат до пет показателя, които според тях представляват основните фактори на привлекателност на българската икономика. Резултатите показват, че основно данъчният режим и като цяло ниските разходи привличат инвеститорите.

Според доклада, понастоящем липсва национална политика за преход към растеж, базиран на научно‐технологично развитие и иновации. Институциите на националната иновационна система са разпокъсани и недофинансирани. Основните изграждащи звена – наука, иновации и висше образование – действат без синхрон в стратегиите и политиките си, няма единна обвързваща стратегия и ясен план за действие.

В допълнение националните средства за иновации и наука бяха съществено съкратени в годините на криза, отбелязват от IMD. Единственият значим източник на финансиране останаха европейските средства. Дейността на Фонд „Научни изследвания” и разпределеният бюджет за нови национални конкурси след 2009 г. намалява, а Националният иновационен фонд не финансира нови проекти от 2008 г. насам.

В същото време наличните възможности за данъчни облекчения се използват рядко, тъй като няма достатъчно стимули фирмите да обявяват официално своите разходи за наука и иновации, а данъчният кредит не се ползва веднага, а със закъснение, при ситуация, в която на частния сектор са нужни финансови средства текущо. А средствата, бюджетирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд за научно-изследователска и иновационна дейност, възлизат на 310,6 млн. евро за периода 2007‐2013 г. – приблизително колкото средния размер на общото годишно финансиране за наука и иновации в България за последните 3 г., изтъкват от IMD.

Като цяло през последните години се засилва тенденцията на зависимост на научноизследователската и развойна дейност (НИРД) в България от ЕС. През 2009 г. разходите за финансиране на НИРД от чужбина бяха 30,2 млн. лв., а през 2010 г. те скочиха на 165,5 млн. лв., като тези средства най‐вероятно са постъпили по линия на европейските фондове, според годишника.

През новия бюджетен период на ЕС 2014-2020 г. научно‐технологичното и иновационното развитие ще бъдат основен приоритет при управлението на европейските фондове. В тази връзка България трябва спешно да изгради необходимите институции за реализация на преход от ценова към иновационна конкурентоспособност, алармира докладът.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X