Ит Лидери

LG отчита $214,9 млн печалба за първо тримесечие на 2012

Computer World

LG Electronics обяви, че след две поредни тримесечия на нетна загуба, компанията се радва на положителна промяна и регистрира нетна печалба от 243 милиарда корейски вона (214,9 милиона щатски долара). Добрите резултати са в следствие от усилията на компанията, свързани с въвеждането на иновации във всички ключови бизнес подразделения и фокусирането върху високото качество на произвежданите продукти.

Предварителните консолидирани финансови резултати са изготвени на база на Международните стандарти за финансови отчети – МСФО (International Financial Reporting Standards) за тримесечието януари-март 2012 година. Те показват консолидирани приходи от 12,2 трилиона корейски вона (10,8 милиарда щатски долара) с оперативна печалба от 448 милиарда корейски вона (396,1 милиона щатски долара). Това е добър резултат спрямо консолидираната оперативна печалба за цялата 2011 година, която възлиза на 280 милиарда корейски вона, твърдят от LG.

LG Home Entertainment Company отчита значително повишение на оперативната печалба за първото тримесечие в сравнение със същия период миналата година. Продажбите, които възлизат на 5,3 трилиона корейски вона (4,7 милиарда щатски долара) се определят като добри, но въпреки това показват спад от 6,8% в сравнение с реализираните през първото тримесечие на 2011 година. Това може до голяма степен да се обясни с неблагоприятната икономическа ситуация в Европа. 

До голяма степен благодарение на доброто възприемане на новите продукти, сред които е и серията CINEMA SCREEN 3D Smart телевизори на корейския пазар и направените оптимизации по отношение на управлението на доставките, оперативният приход е почти двоен – 217 милиарда (191,9 милиона щатски долара), в сравнение със същия период миналата година. LG ще се възползва от предстоящите спортни събития и пускането на новите модели LG телевизори с обновен дизайн, за да повишат търсенето на своите продукти за домашно забавление.

LG Mobile Communications Company регистрира оперативна печалба през първото тримесечие на 2012 година, която е над три пъти по-голяма от тази за четвъртото тримесечие на 2011 година (12 милиарда корейски вона) - 39 милиарда корейски вона (34,5 милиона щатски долара). Тази тенденция се счита за резултат от по-добрия продуктов микс и повишаването на продажбите на смартфони. Общите приходи бележат спад от 14% за период от една година от март 2011 до март 2012 година – от 2,9 трилиона корейски вона на 2,5 трилиона корейски вона (2,2 милиарда щатски долара). 

Причина за този резултат са по-ниските продажби на фийчър фони (feature phones). За сметка на тях обаче се наблюдава увеличение на приходите от продажбите на смартфони, следствие от доброто представяне на моделите Optimus LTE и Optimus Vu на корейския пазар. Компанията очаква дори по-значително покачване на продажбите при смартфоните си през второто тримесечие, благодарение на серията L-Style и четириядрените модели, които LG предстои да анонсира.

LG Home Appliance Company отбелязва покачване на оперативната печалба от 48% през първото тримесечие на 2012 година в сравнение със същия период миналата година и достига 152 милиарда корейски вона (134,4 милиона щатски долара). Това се дължи на по-високата средна продажна цена, подобрения продуктов микс и оптимизацията на разходите. Отчетено е понижение от 2,7% в приходите за период от една година (от март 2011 до март 2012 година) до 2,5 трилиона корейски вона (2,2 милиарда щатски долара) – основно резултат от спада на потреблението в Китай и развитите пазари. 
Въпреки трудните икономически условия в основните пазари и покачването на цените на суровите материали, компанията ще продължи да работи в посока ефективното разпределение на ресурсите и разработването на уникални продукти, като хладилника Blast Chiller.

LG Air Conditioning and Energy Solution Company регистрира над двойно по-голяма оперативна печалба спрямо същия период миналата година – 81 милиарда корейски вона (71,6 милиона щатски долара). Печалбата се дължи на предлаганите висококачествени продукти и подобрения в структурата на компанията. 

Печалбата за период от една година (от март 2011 до март 2012 година) не отчита значителна промяна и регистрира слаб спад от 1,2%, като възлиза на 1,2 трилиона корейски вона (1,1 милиарда щатски долара). LG има оптимистични прогнози, свързани с държавната политика по отношение на популяризирането на употребата на енергийно ефективни уреди за домашни и бизнес нужди. В резултат може да се очаква появата на нови възможности за ръст на компанията, свързана с по-високото търсене на високоефективни промишлени климатици.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X