Ит Лидери

Какви са очакванията ви за 2012 г. за развитието на бизнеса ви и на икономическите сектори, където сте активни?

Computer World

Веска Давидова, управител на Atos България

През 2012 г. Atos ще се фокусира върху секторите на комуналните услуги и енергетиката и върху предоставянето на високотехнологични транзакционни услуги. Разбира се, нашата компания не прави изключение (б. ред. - от останалите участници на пазара) и ние също се подготвяме за нелеки времена.

Филип Мутафис, управляващ съдружник в Balkan Services

Основния тласък ще дойде от реализирането на проекти, финансирани по оперативни програми. Много проекти обаче няма да спечелят финансиране, но ще бъдат реализирани със собствени средства на предприятията, понеже повечето от тях доказано ще доведат до голяма възвращаемост на инвестициите.

Веселин Тодоров, изпълнителен директор на Ciela-Norma

Надяваме се на лек ръст спрямо преходната година, от порядъка на 3-4%, но ще бъдем доста под най-добрата 2008 г. Очакваме по-големи разходи от държавната администрация, която доскоро почти бе замразила инвестициите в ИТ. Трудно може да се предвиди конкретен процент, но е реалистично да има увеличение от 30-40%, особено на фона на последните намерения и действия на МТИТС.

Евгения Караджова, управител на ESRI България

И тази година поставя много предизвикателства пред организациите, с които работим. Все пак вярвам, че като основно средство за повишаване на ефективността на всяка дейност, технологиите на ESRI ще продължават да намират все по-широко приложение в държавния и частния сектор у нас.

Димитър Джендов, управител на Global Consulting

В областта на системната интеграция компанията ще работи по проекти за внедряване и интеграция на софтуерни платформи Informatica ILM, Power Center, B2B, DQ.

При софтуерния развой фирмата ще развива платформата си за дигитализация на документи и архивиране, ще разработва нови модули на платформата GC Clouds за офис в облаците и ще развива платформа си за разплащания.

Калин Цветанов, управител на Intelligent Systems България

И тази година ще бъде трудна, инвестициите ще са предпазливи, българският бизнес ще продължава да се бори за оцеляване. Надявам се да се изпълнят прогнозите за ръст в края на годината, като това ще зависи от политиката на държавата, новите инвестиции и поведението на водещите играчи на пазара.

Продължаваме усилено да работим с ритейлърите, производствените компании и дистрибуторите. Все повече компании от хранително-вкусовата промишленост се обръщат към нас. Добра новина е, че се усеща засилена активност и от страна на строителните компании, което говори, че най-накрая има раздвижване и в този сектор.

Нина Проданова, управител на ITCE

ITCE ще продължи да работи с банките в посока решения за сигурност и управление на услугите и проектите. Очакваме банките да приоритизират двуфакторната автентикация, защитата от изтичане на данни, системите за управление на ИТ активи и системите за управление на портфолио от проекти и ресурси. Системите за управление на проекти ще са приоритетни и за доставчиците на услуги, изпълняващи много разнообразни проекти със споделени ресурси.

Божидар Крапчев, управляващ партньор в LLP Dynamics България

Като тясно специализиран партньор при внедряване на ERP системи в производствения сектор, там имаме най-сериозен поглед. Водещ фактор за развитие на производствените компании ще е затвърждаването и повишаването на нивата на износ извън България. За компаниите, които до 2011 г. оперираха предимно на българския пазар, стъпването в чужбина ще е фактор за успех и стратегическо развитие.

Миглена Нориева, маркетинг експерт в Microinvest

Очакваме повишен интерес към комплексни софтуерни решения за управление на бизнеса, като ERP и CRM системи. Нарастващите изисквания на потребителите карат фирмите да търсят нови начини за подобряване на обслужването и предлагането по-качествени продукти и услуги на по-атрактивни цени. От друга страна, търсеното на нови канали за реализация на продукцията насочва редица компании към международните пазари. Всичко това изисква модерно и ефективно управление чрез ERP и CRM системи.

Вихрен Славчев, CEO на Mnemonica

Дейността ни ще бъде насочена към финансовия сектор, телекомите и сферата на производството и услугите, където имаме установени контакти и визия за проекти.

Облачните услуги и предоставянето на хардуер и софтуер като услуга заедно с виртуализирането на крайноклиентските работни станции ще бъдат сред основните ни приоритети.

Очакванията ни за 2012 г. са публичният сектор да бъде по-активен и проектите да бъдат излъчвани регулярно, а не наведнъж в края на годината.

Елена Маринова, президент на Musala Soft

Очакваме да растем с темпове от 10-20% с балансирано географски и секторно портфолио от клиенти, продукти и услуги. Така ще продължим да адресираме повишения бизнес риск.

Предвиждаме навлизане на международния пазар с разработките ни от 2011 г. и продължаване на контролираните ни инвестиции в изследователските направления.

Agile ще навлезе масово, включително и в големи корпоративни проекти, където доскоро беше немислимо. Причината е отново в пазарен и икономически натиск.

В публичния сектор очакваме в митническата и приходната администрация да се случат няколко ключови проекта, които са неизбежни заради външен европейски натиск и вътрешна необходимост за пълнене на хазната. За разлика от други е-проекти през последните години, тук имаме очакването за успешна реализация.

В банковия сектор новата реалност изисква повече гъвкавост и още по-силен контрол на риска и събираемостта. Банките ще бъдат принудени от пазара да внедряват иновативни решения и системи в тази посока.

В застрахователната дейност ще продължи процесът на електронизация и свързване на институциите.

Медиите ще търсят нови модели и ще се експериментира много.

Георги Брашнаров, управител на Nemetschek България

Умерен оптимист съм за 2012 година – очаквам изградените партньорства да продължават да носят стабилност. Надявам се и на нови пробиви в държави и в бизнес области, в които не сме били достатъчно добре представени по-рано.

Николай Аврамов, управител на Paraflow Communications

Очакванията ми за настоящата година са за неголям ръст на приходите с надежда за подобряване на бизнес климата през следващата година. Дейността трябва да се преструктурира към извършване на повече услуги и с повече активности в областта на приложенията, а не в сферата на инфраструктурата.

Христо Телятинов, управител на Seeburger Informatik

Поради все още несигурната икономическа среда през 2012 година, очаквам клиентите като цяло да останат предпазливи по отношение на инвестициите си в нови ИТ системи, т. е. разходите в тази област да се запазят на нива, които са аналогични на нивата от 2011 година. Печеливши проекти биха били такива, които носят осезаема добавена стойност за клиента, или които разрешават значими проблеми в неговата организация. Очаквам също така да се увеличи ползването на софтуерни услуги за сметка на продажбата на софтуерни решения.

Цветан Алексиев, CEO на Sirma Group Holding

Ще участваме в търговете за големите национални системи.

Също така Sirma ще продължи да развива дейността си в САЩ, Бразилия, Великобритания, скандинавските държави. Ще търсим и нови пазари в Азия и Южна Америка и по-силно присъствие в Германия.

В софтуерния развой планираме увеличаване продажбите на семантичните ни технологии през Ontotext, увеличаване продажбите на CAD/CAM софтуер и на продуктите за видеоизмервания. През 2012 г. ще работим и за това международните ни продукти Panaton Conferencing, Tiimz и Loyax да започнат да генерират печалби. Планираме и да се позиционираме като един от най-значимите доставчици на софтуер в сектора на застрахователните брокери. Също така ще кандидатстваме за финансиране по европейски програми, за да продължим изследванията в стратегически технологии.

Васил Генов, генерален мениджър на STANGA

Наблюденията ни сочат, че все още не може да се говори еднозначно за възстановяване или дори за стабилизиране на пазара на софтуерни услуги. Въпреки това съм убеден, че глобалните компании ще запазят интереса си към ценово ефективни решения с добавена стойност, за да са по-конкурентоспособни и печеливши. Това ще гарантира относително стабилната позиция на България като аутсорсинг дестинация.

Александър Аврамов, изпълнителен директор на Stone Computers

Очакванията за бизнес постиженията на фирмата ни са свързани със сериозните инвестиции, които правим в развойна дейност и бизнес анализи в три основни направления: облачни услуги; бизнес софтуер и анализи (BI/EPM, ERP); киберсигурност и системи за съхранение на данни. Акцент в плановете ни за 2012 г. имат и стратегически направления като рационализация на инфраструктура и удовлетворяване на регулаторни изисквания.

Росен Караиванов, управител на Team Vision

Най-голямото ни опасение за 2012 г. е осъществяването на спечелилите проекти по програмата за финансиране на софтуер за управление в предприятията. Ще бъдат одобрени близо 300 проекта, а срокът за завършване на внедряванията е 1 г., като включва и самия избор на система и внедрител. Това е изключително кратко време за толкова много проекти и не е ясно дали българският пазар ще може да издържи на натоварването.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X