Ит Лидери

НЗОК отбелязва напредък в областта на електронното здравеопазване

Computer World

Малко преди Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да навлезе в поредната турболентна зона, довела до още една смяна на ръководството, проведохме интервю с Гергана Ненчовска, директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ в НЗОК, която работи в институцията от 1999 г. Разговорът последва презентацията, която г-жа Ненчовска изнесе на седмата Балканска регионална конференция Е-здравеопазване – технологии за управленска прозрачност и пациентска грижа“, организирана на 9 февруари в София от ICT Media и Фондация „Електронно здравеопазване“ под егидата на Европейската комисия.

Гергана Ненчовска, директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ в НЗОК

Бихте ли разказали за проекта за електронно избиране на личен лекар?

Съгласно Националния рамков договор от 2012 г., успяхме да договорим с лекарите регистрационните форми за първоначален избор, т. е. документите, които хората попълват, когато си избират личен лекар, да могат да се изтеглят от Интернет. Става въпрос не само за постоянния избор, първоначалния, а и за временния, който хората правят, когато не пребивават между 1 и 5 месеца в населеното място, където са избрали личен лекар. В момента формулярите са в PDF формат и са три екземпляра – както са самите стандартни бланки, които се закупуваха досега. Нашата цел е да се разработи механизъм – това е в плановете за 2012 г., имаме вече избран победител от обществената поръчка за разширяване на пациентското досие и очакваме да минат стандартните срокове по нормативната уредба, за да сключим договор с него. Трябва до края на годината да се направи така, че през нашия уеб сайт хората чрез собствените си електронни подписи да могат да достъпват зона, в която избират личен лекар, да правят тези три избора – първоначален, постоянен и временен.

Изискването за два подписа, каквото има в момента за хартиената регистрационна форма за избор, ще бъде постигнато с електроните подписи на пациента и на лекаря.

Само с е-подпис ли ще се осъществяват тези избори, или ще предложите и други варианти, например чрез ПИН?

Специално за избора на личен лекар в момента становището на нашите юристи е, че за да не нарушаваме закона, това трябва да стане чрез е-подпис.

Когато започнем да разработваме механизма за достъп до досието чрез ПИН, пак ще го мислим, но за момента сме категорични, че трябва да става с електронен подпис и на пациента, и на лекаря.

Защо вие ще работите по алтернативен вариант за дигитална идентификация, след като от МТИТС вече обявиха, че ще разработят универсален национален е-идентификатор, включително за здравни услуги?

Ние искаме да улесним достъпа, който сега е само с е-подпис, като въведем ПИН. Но след като излезе този универсален идентификатор, който вероятно ще е под формата на карта, изцяло трябва да се премине към него.

Значи електронният подпис и ПИН са временни улеснения, докато започнем да използваме националния идентификатор?

Да, стане ли факт националната система, ние сме задължени да преминем към нея.

Искам да добавя, че тази година, когато въведем персоналния идентификационен код, няма да спираме опцията за е-подпис. Ще останат и двете възможности, защото за да се сдобие човек с такъв код, той трябва да дойде да го получи на място, подобно на НАП и НОИ, а ако някой има електронен подпис, няма да иска да се разкарва за ПИН. Но разбира се, човек трябва да си избере един от двата варианта.

Има ли опасност от дублиране на вашата работа и работата на МЗ по електронната рецепта и електронното досие?

Досието при нас е изградено още през 2009 г. През 2010 г. то бе пуснато в употреба. Тъй като ние вече имаме такова изградено е-досие, не виждаме причина да го спираме, предвид, че то сега е единственото в България и работи.

За мен, като професионалист в тази област, работещ от 1999 г. в Касата, начинът, по който двете неща могат да не бъдат дублирани, е разработването на национална платформа, която да достъпва отделната информация в различните точки, които събират медицинска информация. Ние имаме пълни данни за дейностите, които заплащаме. Ако МЗ съсредоточи усилията си върху разработването на национална платформа, тогава, ведомството ще може да разработи липсващата част от досието – спешната помощ, частните прегледи. И освен това, според мен, правилният начин е да се направи достъп до здравните фондове, които също съдържат информация, когато човек е допълнително здравноосигурен, както и данни от нашето досие. Т. е., за да може наистина да се получи едно досие на централно ниво, МЗ трябва да направи достъп до всички тези информационни ресурси.

По отношение на електронната рецепта, вие наскоро споменахте за вашия проект с Microsoft за изграждането на такава, който обаче почти на финала бе върнат на „чертожната дъска“. Защо се случи така, не можеше ли да се предвидят от по-рано нуждите от промени? И има ли гаранция, че този път през 2012 г. проектът ще приключи успешно?

Този проект стартира в края на 2009 г. и тогава бе разработен на база на правилата, които тогава бяха в нормативната уредба. За съжаление, когато едно нещо не се поддържа, то не се и актуализира. Ако през цялата 2010 г. не беше направено това отпускане на електронната рецепта, тази система щеше да се актуализира в процеса на работата с всяко едно изменение в нормативната уредба. И когато през 2011 г. новото ръководство на Касата разгледа проекта и видя, че той е удачен и не бива да бъде спиран, видяхме, че има много остарели правила, които през времето не са били актуализирани, и затова се наложи да се преразгледа.

Относно въпроса дали ще стартира до края на годината – надявам се. Аз, като директор на дирекция, мога само да се надявам и да работя в тази насока, но не вземам решенията. Но има воля и най-вероятно ще стартира.

Необходимо е също така да се подпише споразумение между двете страни за неразпространение на данните.


А как се развива вашата информационна система?

Миналата година обявихме, че тя формално, по документи е приета. Но тогава новото ръководство, след проверка на изпълненото, видя, че тя реално не работи. Над 70% от модулите не функционираха – за обществените поръчки, дълготрайните материални активи, вътрешнофинансовия контрол, стоматологичното отчитане, медицинските и финансовите проверки. Това са ключови модули, които не бяха стартирали, но въпреки това за тях е било платено и са били приети като отчетени.

Направи се технически анализ на изпълненото, а паралелно с това и правен анализ, за да се види какви са ни възможностите за действие. Тогава видяхме клауза в договора, на която Касата се позова и поиска удължаване на гаранционната поддръжка.

В този договор Касата е изключително ощетена. Има един период до 2008 г., през който информационната система се разработва. От 2008 г. до 2011 г. започва да тече 3-годишна поддръжка, но само първата година има техническа поддръжка, т. е. отразяване на новостите в нормативната уредба, а след това имаме само гаранционна поддръжка, т. е. коригиране на бъгове в софтуера. Това допълнително налагаше обявяването на обществена поръчка за техническа поддръжка – нещо, което би трябвало да бъде предвидено и да бъде в договора. Какво обаче се оказа – ние не можахме да обявим обществена поръчка по ЗОП, защото има клаузи в договора, според които правата върху сорс кодовете на софтуера са на разработчика до приключване на проекта, а едва след това стават наши. Това означава, че ние де факто трябваше да сключим договор с него. Разбира се, ние не сключихме договор, тъй като има неизпълнение.

На 30 септември 2011 г., когато изтече гаранционната поддръжка, на база на клаузата в договора за неизпълнение се подписа допълнително споразумение за удължаване на срока. Ние искахме този срок да е 1 г., тъй като счетохме, че толкова много модули не могат да бъдат направени за по-малко време. Те поискаха 3 месеца, но в крайна сметка се спряхме на 6 месеца до края на март тази година, но аз не съм оптимист, че те ще успеят да си свършат работата.

В момента постоянно наблюдаваме изпълнението и по него определено има движение, но не е така, както на нас ни се иска. Ние го очаквахме, Консорциумът не могат да извършат толкова работа за толкова кратко време.

Съответно ние пак ще излезем с доклади, мотиви и становище за това дали трябва да има се плати – все пак знаете, че има неизплатена вноска, има и банкова гаранция за добро изпълнение, която ще се освободи едва, когато имаме добро изпълнение на проекта. В договора също така има клауза, че ако те не могат да си свършат работата, може да бъде потърсена друга фирма.

Все пак част от нещата започнаха да работят, например отчитането на лекарите по дентална медицина, което стана буквално за няколко месеца.

А готвите ли се за обществена поръчка?

Готвим се. Това обаче зависи от управителя на Касата и не мога да дам повече информация.

Какви са плановете ви за надграждане на вашата ИС тази година?

Тази система прелива в пациентското досие.

Имаме планове да реализираме ежедневно електронно отчитане за всички изпълнители, с които имаме договори, посредством разработването на уеб услуга, за да може директно от техните софтуерни програми информацията за извършените прегледи да пристига при нас в момента на записването.

Методът на използване на уеб услуги се оказа много удачен. Към момента лекарите използват такава услуга, за да проверяват здравните осигуровки на пациентите. Те не е необходимо да влизат в сайта на НАП за всеки един пациент, за да проверят дали е здравноосигурен, а съвместно с колегите от НАП обявихме уеб услуга. Когато един лекар ни уведоми, че желае да я ползва, колегите от НАП му дават потребителско име и парола, след като ние докажем, че той има договор с нас. Съответно предоставената уеб услуга се залага в техните софтуери от софтуерната фирма, която са избрали за поддръжка на ИТ дейностите в кабинетите им. Така само с въвеждане на ЕГН и натискането на един бутон те получават информацията. Това пести много време на лекарите.

По този начин смятаме да реализираме и отчитането на договорните партньори, така че посредством натискане на един бутон данните директно да се трансферират към нас.

Между другото, XML файлът, с който работят лекарите, е достатъчно добре направен ,за да позволи само с много малка промяна той да бъде пригоден и за ежедневното отчитане на амбулаторните листове.

Това, което смятаме да реализираме, е още преди прегледите да бъдат заплатени и лабораторните изследвания да бъдат прегледани от нашия медицински контрол тази информация да постъпва в електронното пациентско досие, така че хората да могат да осъществява предварителен контрол. Например, ако вие получите по имейла, че вчера сте били на лабораторни изследвания, а всъщност въобще не сте излизали от вкъщи, ще реагирате по някакъв начин.

А само по имейл ли ще бъде известяването, или и по SMS?

Първоначално за постъпване на нова информация в досието ще бъдат уведомявани по е-поща, тъй като известяването с SMS, което също имаме предвид, е допълнителен финансов разход за Касата. Затова първо ще го въведем по имейл, а впоследствие и чрез SMS.

Електронното уведомяване ще обхваща и предстоящите профилактични прегледи, предстоящите диспансерни прегледи, ако пациентът е диспансеризиран. При нас се поддържат данни за всяка една диагноза, по която човек е диспансеризиран, и благодарение на набора от номенклатури, който сме създали, много лесно можем да видим, съобразявайки възрастта и диагнозата, в коя група на честота на прегледите попада той и така да го уведомяваме.

Какви други краткосрочни планове имате за 2012-2013 г. в сферата на електронното здравеопазване?

Електронните фактури ще стартират тази година. Миналата година разработихме механизма и стигнахме до извода, че е достатъчно добре да използваме така разпространените платформи, които дават възможност за генериране на е-фактури и те да се подават така към нас.

По този начин ще се спести изцяло идването на лекарите. Проучихме тези платформи и видяхме, че когато човек си подава електронната фактура, може да прикачи всички искуеми финансови документи – при нас това са спецификациите и отчета на лечебното заведение.

Сега лекарите подписват договорите, в които присъства клаузата, че вече могат да отчитат и е-фактури. Паралелно с това колегите от административния отдел създават електронните адреси и предстои да ги обявим публично. Тогава ще стартира възможността за подаване на е-фактури.

За да затворим напълно кръга с електронните фактури, трябва и нашият счетоводен софтуер да бъде отворен и за приемане на XML файлове, което е в по-далечното бъдеще.

Интервюто проведе Тихомир Иванов

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X