Ит Лидери

Уеб преброяването и хибридна ВЕИ система са победители в конкурса „ИТ проект на 2011“

Владимир Владков

Победителите в конкурса на в. Computerworld България "ИТ проект на годината" – 2011, подкрепен от Банка ДСК, бяха отличени на официална церемония на 21 февруари в столичния хотел "Шератон". „Информационна система "Преброяване 2011" на Националния статистически институт е носител на първа награда в категорията "Обществени организации", а внедрената в таксиметрова компания „Йелоу 333" хибридна ВЕИ система оглави класирането в категорията "Корпоративен сектор".

В тази категория в челната тройка се класираха също ИТ проектите за единна информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР) в Гаранционния фонд и внедрената в Национална компания железопътна инфраструктура ГИС система, финансирана по Оперативна програма "Транспорт".

При обществените организации подгласниците на победителя са разработената в Община град Добрич географска информационна система и внедряването на електронното управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен райони за планиране.


Уеб преброяването и хибридна ВЕИ система са победители в конкурса „ИТ проект на 2011“

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Общо 14 ИТ внедрявания в корпоративния сектор и 10 ИТ проекта в обществени организации се състезаваха в осмото издание на конкурса „ИТ проект на годината". Конкуренцията в надпреварата бе изключително оспорвана, като освен номираните похвала заслужават и всички останали проекти, доказващи, че дори в кризисен период за икономиката мениджърите и от държавния, и от частния сектор осъзнават значението на ИКТ за повишаване на ефективността на работата, както и за откриването на нови възможности. Сред интересните и важни ИТ системи, внедрени в обществени организации през 2011 г., са електронните административни услуги, предлагани от КРС (система, внедрена от ТехноЛогика), въвеждането на видеоконферентни връзки в наказателното производство, системата, обединяваща всички бюджетно-икономически и стопански процеси в Народния театър, проектът Глобални библиотеки и др.

Жури на „ИТ проект на 2011 г.:
Председател на комисията е Никола Няголов, старши мениджър "Консултантски услуги, управление и информационни технологии" в KPMG България, а членове на журито са Тотка Чернаева, началник отдел „Технологии на информационното общество" в МТИТС, Теодор Захов, председател на УС на БАИТ, Мая Маринова, изпълнителен директор на БАСКОМ, Александър Апостолов, председател на УС на Българската асоциация по управление на проекти, Георги Шарков, директор на Европейски софтуерен институт център Източна Европа, Дора Василева, председател на УС на Българската уеб асоциация, Юрий Генов, началник управление "ИТ операции" в Банка ДСК, и Недялка Йоловска, управител на ICT Media.

При корпоративните организации преобладават внедряванията на ERP и CRM решения, а в някои фирми вече активно преминават към изнасяне на ИТ към външни доставчици и организации, включително чрез облачни решения на Microsoft (Office 365) и Google, отдалечено управление на печата с OPS решение на Konica Minolta, или внедряване на уеб базирания „Бизнес процесор" в Български пощи. Все пак най-близо до номинираните в тази категория бе внедряването на ГИС система в Софийска вода, реализирано от ESRI България, както и ИТ платформата за управление на аптечните складове и продажби на Търговска лига-НАЦ, реализирана от „Aтос Ай Ти Солушънс &Сървисис", показват оценките на журито (За състава на журито виж. карето). 

Наградените корпоративни внедрявания

Валери Борисов, зам.-министър на транспорта, ИТ и съобщенията, връчи отличие на Калин Кокошаров, изпълнителен директор на таксиметровата компания Йелоу 333. "Надявам се, че изборът на победител в категория "Корпоративен сектор" ще бъде приет като вдъхновение от всички компании, които разработват и прилагат ИТ базирани решения за енергийна ефективност. Този и подобни проекти са част от икономиката на интелигентните градове, която се стремим да изградим. Затова МТИТС подкрепя иновативните подходи, базирани на информационни и комуникационни технологии. От 2007 г. досега министерството е съдействало за усвояване на почти 15 млн. евро от български организации по Седма рамкова програма и Програма "Подкрепа за ИКТ политики", заяви зам.-министър Борисов.


Уеб преброяването и хибридна ВЕИ система са победители в конкурса „ИТ проект на 2011“

© Владимир Владков, Computerworld.bg

"Когато започнахме работа по проекта, работното му заглавие беше „Авариен комплект за оцеляване през 2012 г.", обясни Калин Кокошаров, изпълнителен директор на Йелоу 333. - Забелязахте ли какво се случи по нашето Черноморие миналата година, когато токът спря и доста бизнеси фалираха. Установих, че това е нещо, което не искам да се случва и на нашия бизнес и именно затова решихме да бъдем енергонезависими по начин, който още го нямаше готов на пазара. Има много варианти, по които можем да черпим енергия, освен мрежата – слънце, вятър, генератори и т.н. Всичко това не може да бъде обединено – нямаше такъв продукт, и ние се обърнахме към частния сектор - искам да благодаря на фирма IPS, че ни помогнаха и разработиха този уникален продукт, както и за перфектното внедряване в нашата система", добави Кокошаров.


Уеб преброяването и хибридна ВЕИ система са победители в конкурса „ИТ проект на 2011“

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Проектът е отличен заради високата степен на иновативност и екологичност. ИТ решението представлява система за добиване и преобразуване на слънчева енергия, която осигурява енергийна независимост на Йелоу 333. Тази енергия се използва за захранване на електрическата апаратура, а излишната такава се съхранява в акумулаторни батерии. При дни без слънце и недостатъчен заряд в акумулаторните батерии системата стартира дизел генератор, който дозарежда батериите. През малките часове на денонощието, когато токът от електрозахранващата мрежа се отчита по нощна, доста по-изгодна тарифа, системата дозарежда акумулаторните батерии. След внедряването на технологичното решение става известна консумацията на отделната апаратура във всеки момент, което, от своя страна, позволява използването на енергиен мениджмънт и въвеждането на енергийна дисциплина. Сметката за изразходваната електроенергия е намаляла с около 70%, а Йелоу 333 постига пълна енергийна независимост. Според представители на изпълнителя на ИТ проекта - Интернешенъл Пауър Съплай (IPS), възможностите за надграждане на Exeron са неограничени, тъй като системата е изградена изцяло на модулен принцип и увеличаването на капацитета става само чрез добавяне на нови модули към системата.

В категорията проекти в „Корпоративния сектор" бе отличено и проектирането и внедряването на ГИС за нуждите на Национална компания железопътна инфраструктура. Системата обхваща цялата територия на България, която е разделена на 13 регионални подразделения на НКЖИ. Основна цел на въвеждането й е осигуряване и идентифициране на обектите на жп инфраструктурата, както и установяване на тяхното местоположение в пространството. Системата позволява следене на обекти в реално време, постигане на високо технологично управление на влаковата работа, дейността в гарите и управлението на капацитета. Проектът се финансира по Оперативна програма "Транспорт", а разработката и внедряването е осъществено от Консорциум „ЕвроГеоРейл", в който участват Контракс, ЕСРИ България, Лирекс БГ, Евросенс, Геокад-93 и Геотехинженеринг. 

В челната тройка според журито е и Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР), в това число за издаване на полици на Гаранционния фонд. Изградената интеграционна шина, свързваща Гаранционния фонд и застрахователните компании, е предпоставка за подобряване на ефективността на работата, смятат представители на фонда. След стартирането на системата ясно се е забелязало подобрение във времето и качеството на обслужване на крайните клиенти. Възможността клиентът да провери в реално време валидността на издадената полица допринася за повишаване на доверието в застрахователите и в техните дистрибуционни канали. Благодарение на въведените от системата задължителни валидационни правила, възможността за технически грешки е сведена до минимум. Интегрираният модул за бизнес анализ подобрява отчетността, улеснява контролните органи и предоставя средства за мониторинг на пазара.

Отличените обществени проекти

Никола Няголов, старши мениджър консултантски услуги "Управление и ИТ" в KPMG България и председател на журито на конкурса "ИТ проект на годината" за 2011, връчи грамота за голямата награда в категорията "Обществени организации" на победителя за „Информационна система "Преброяване 2011" на Националния статистически институт. „Бих искал да се надяваме, че ще станем свидетели на проекти с подобна висока ефективност и през следващата година", заяви Никола Няголов.


Уеб преброяването и хибридна ВЕИ система са победители в конкурса „ИТ проект на 2011“

© Владимир Владков, Computerworld.bg

„Тази награда е доказателство, че хубавите неща могат да се случват, когато се получава взаимодействие между държавната администрация и изпълнителите на проекти и не мога да не отчета заслугата на екипа на НСИ и на нашите партньори от фирма Абати, с които имахме изключително ползотворно сътрудничество – заяви доц. д-р Мариана Коцева, председател на НСИ. - Този проект печели слава не само с тази награда, а и в Европейския съюз и в другите статистически служби по света. Надяваме се, че сме зарадвали хората с това, което направихме, и продължаваме с бъдещите услуги по електронното правителство".


Уеб преброяването и хибридна ВЕИ система са победители в конкурса „ИТ проект на 2011“

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Проектът е отличен заради голямата му обществена значимост и мултипликационен потенциал. Изпълнен е от Консорциум „Ей Си Ен Консултинг" - обединение на фирмите Абати, Сиела-Норма и Нео Сървисис. При разработването на информационната система са използвани изцяло технологиите на Microsoft. Въвеждането на новата информационна система помага за по-лесно, по-бързо, по-екологично и по-евтино осъществяване на преброяването на населението чрез използване предимствата на Интернет. Спестяват се и финансови, човешки и времеви ресурси (за преброители, за обработка и последващи разходи). Електронното преброяване, което се проведе през февруари 2011 година, предизвика голям обществен интерес и степента на участие от страна на гражданите далеч надмина очакванията. Общият брой на българите, преброени по Интернет, е 3 100 023, което представлява 41,2% от общия брой на хората, живеещи в България. Това е изключително висок резултат. За сравнение - средната очаквана стойност за държавите-членки на ЕС е 20%. Информационна система „Преброяване" е разработена и внедрена за сумата от 515 хил. лева без ДДС, след избор от проведена процедура по реда на ЗОП, при бюджет от 800 хил.лв. с ДДС. Използването на модерните технологии и най-вече преброяването през Интернет е спестило на държавата около 3 милиона лева (намалени разходи за събиране на данни за преброители, обработка и последващи разходи).

Двата подгласника на победителя в категорията "Обществени организации" са:

  • „План „Бъдеще" – подобряване на капацитета на човешките ресурси в Община град Добрич за по-добро градско управление, планиране и развитие". Разработената в Община град Добрич ГИС е първото решение за подземни проводи и съоръжения с модул за териториално и селищно устройство у нас. Тя дава възможност да се извеждат справки и скици и да се извършват анализи, подпомагащи вземането на правилни решения и предоставянето на информация за граждани и инвеститори. В рамките на проекта е разработен и допълнителен интегриран модул за устройство на територията, който улеснява поддържането и актуализирането на данни за кадастъра и дейностите по поддръжката на регулационни и застроителни планове. Проектът носи реални ползи и за жителите на града. Системата ще даде възможност да бъде прекратена порочната практика да се копае без необходимата информация за подземната инфраструктура. Проектът се финансира чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство от Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия; Различните дейности по ИТ проекта на Община град Добрич са изпълнени от фирмите ЕСРИ България и Стемо, от консорциум „Керис", съставен от Kontrax и ЕСРИ България, и от Обединение Кадастър за Добрич ГД 
  • „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен райони за планиране". По проекта са изпълнени 6 областни портала – административни информационни системи (АИС) – за предоставяне на 20 приоритизирани административни услуги, свързани с гражданско състояние, които биват предоставяни от общинските администрации. Също така чрез АИС се предоставят 23 административни услуги по държавна собственост и 24 по общинска собственост. Т.е. по проекта ще се предлагат общо 67 услуги от Списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ). За получаването на е-услуги потребителите трябва да разполагат с валиден универсален електронен подпис (УЕП), уеб браузър и стандартизиран адрес на страницата на съответния информационен портал в Интернет (URL). Проектът се финансира по Оперативна програма "Административен капацитет" и е реализиран от изпълнен от фирмите Гравис България, Кавангард и Ти Пи Ей Хорвад Одит, Обединение „ТАФ", съставено от ТехноЛогика, Адвен, и Фондация „Право и Интернет", и консорциум „Ей Ен Партнърс". 
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X