Ит Лидери

С €40 млн. процедура насърчава „зелената индустрия”

Computer World

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма обяви открита процедура за финансиране на проекти за инвестиции в зелена индустрия по оперативна програма „Конкурентоспособност“. За нея по програмата са отделени 40 млн. евро.

Проекти за инвестиции в зелена индустрия по оперативна програма „Конкурентоспособност“ ще се набират до 15 февруари 2012 г.Основна цел на процедурата е да подкрепи големите предприятия в България за преодоляване на негативното им влияние върху околната среда.

По тази процедура ще се финансират проекти за производство на изделия, подлежащи на рециклиране, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на големите предприятия в страната.

Пълният пакет документи и насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на сайта на оперативната програма, на сайта на ИАНМСП, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България.

Проектните предложения могат да се подават в регионалните структури на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, която е междинно звено на оперативната програма, в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.
Крайният срок за кандидатстване е 15.02.2012 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X